موذنی

 موذنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهjobcentre١٤:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٨مرکز کاریابیگزارش
7 | 0
product liability٢٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٧تعهد کالاگزارش
2 | 1
cliff dweller٢٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٤( آمریکا - عامیانه ) کسی که در شهری بزرگ آپارتمان نشین استگزارش
9 | 0
inodes١٥:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١١از لحاظ فنی inode ابرداده ای است که در فایل های سیستمی یونیکس ذخیره می شود ( سرورهای لینوکس و رایانه های اپل مبتی بر یونیکس ) . Inode ها مقادیری هستن ... گزارش
2 | 0
semaphore١٤:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١١سمافور - نشان برگزارش
5 | 0
synergistically١٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨هم افزاگونهگزارش
5 | 0
world championship١٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧مسابقات قهرمانی جهانگزارش
9 | 0
time stamp١٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦ثبت زمانی دیجیتال یک رخداد یا واقعهگزارش
5 | 0
time stamp١٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦ثبت زمانیگزارش
5 | 0
end in a tie١٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥همزمان یا فورا گزارش
5 | 0
overtraining١١:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢تمرین زدگیگزارش
9 | 0
supernode٠٩:١١ - ١٤٠٠/٠١/٣١سوپرنودگزارش
7 | 0
unified soil classification system٢١:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٩سیستم طبقه بندی متحد خاکگزارش
2 | 0
maximum dry density١٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٩حداکثر وزن مخصوص خشک خاک، حداکثر دانسیته خشک خاکگزارش
2 | 0
amlexanox٢٣:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٦دارروی ضد التهاب آنتیل r29گزارش
2 | 0
erythematous١٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٦اریتماتو :تیره ای از شیزومیستها ( خانواده آنتروباکتریاسه ) از راسته اوباکتریالها می باشند بصورت میله های متحرکی هستند که احتیاج به ترکیبات ازتی دارند.گزارش
2 | 0
head of state١٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/١٤رهبر کشور ، رئیس دولت یا رئیس جمهور کشورگزارش
18 | 0
sexual arousal١٠:١٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٥برانگیختگی جنسی - تحریک جنسیگزارش
9 | 0
to the contrary١١:٠٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٤علی رغم - با وجود آنکه و. . . گزارش
12 | 1
cervical spine١٩:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/١٨ستون فقرات گردنیگزارش
9 | 0
intradural١٨:٣٤ - ١٣٩٩/١٢/١٨داخل سخت شامه ایگزارش
2 | 0
drill bit١٠:٥٢ - ١٣٩٩/١٢/١٨مته دریل یا مته سوراخکاریگزارش
23 | 1
bits٢٢:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٩مته یا بیت جراحیگزارش
21 | 1
immunogenetic٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٨ایمونوگلبیگزارش
5 | 0
t cell١٩:٥٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٨لنفوسیت های T ( سلول های T )گزارش
5 | 0
lymphoproliferative١٤:٢٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٨مربوط به یا دارای مشخصات تکثیر بافت لنفوئیدگزارش
5 | 0
bioanalysis١٤:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٨تجزیه و تحلیل بیولوژیکگزارش
5 | 0
balayage٠٨:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٣بالیاژ - نوعی رنگ کردن مو است مانند هایلایت کردنگزارش
5 | 0
low key٠٨:٣٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٣زیرپوستیگزارش
25 | 1
protonation٠١:٢٥ - ١٣٩٩/١١/١٩پروتون دار شدنگزارش
14 | 0
biophysical٠٠:٠٥ - ١٣٩٩/١١/١٩بیوفیزیکی - زیستی فیزیکیگزارش
5 | 0
solanezumab١٩:٠٨ - ١٣٩٩/١١/١٨سولانزوماب - آنتی بادی مرتبط با مهار آلزایمرگزارش
5 | 0
mild cognitive impairment١٧:٣٦ - ١٣٩٩/١١/١٨اختلال تشخیصی خفیفگزارش
7 | 0
superluminescent٠٩:٠٩ - ١٣٩٩/١١/١٧ابرنورتاب یا سوپرلومینانسگزارش
7 | 0
sphingomyelinase٠٠:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٥اسفینگومیلین ، یک چربی متشکل از اسید چرب؛ مثل ، اسید استئاریک یا اسید پالمیتیک ، فسفات ، کولین و الکل آمینه ای به نام اسفینگوزین که به طور عمده در با ... گزارش
12 | 0
bioweapon١٤:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٢١جنگ افزار میکروبی ، سلاح بیولوژیکیگزارش
12 | 0
microbiome١٢:٢١ - ١٣٩٩/١٠/١٣میکروبیوم یا میکروارگانیسم های در یک محیط خاص ( از جمله بدن یا بخشی از بدن )گزارش
25 | 0
bacteriological٢١:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/١٢باکتریولوژی گزارش
9 | 0
the pilgrim’s progress١٩:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٥کتاب پیشرفت زائر اثر جان بونیانگزارش
12 | 0
solid content١٧:٢٨ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠مقدار مواد جامدگزارش
16 | 0
particle board١٤:٥١ - ١٣٩٩/٠٩/١١نئوپانگزارش
30 | 0
undertreatment٠٠:٢٠ - ١٣٩٩/٠٩/١١بهسازی ناکاملگزارش
16 | 0
hapticity١٩:٣٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩در معماری یعنی لمسی بودن گزارش
18 | 0
hapticity١٩:٣٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩در شیمی یعنی شمار اتصال لیگاندهاگزارش
18 | 0
humanscale١٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨در طراحی معماری به معنی مقیاس انسانیگزارش
18 | 0
dead sea scrolls٢٣:٥٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٧کتیبه های دریای مردهگزارش
16 | 0
graphicacy٢١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٧گرافیکگزارش
14 | 0
shapefile١٥:٤٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٦فرمت شیپ فایل ( . shp ) مشهورترین فرمت وکتوری برای نرم افزار های سیتسم اطلاعات مکانی ( GIS ) است. این فرمت شامل سه نوع نقطه ی ، خطی و پلیگونی برای اش ... گزارش
21 | 0
ecoregions٠٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٦بوم سار - منطقه جغرافیایی - ناحیه بوم شناختی ناحیه بوم شناختی یا بوم ناحیه یک پهنه تعریف شده جغرافیایی استگزارش
21 | 0
majorana١٩:٤٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٣مایورانا - مربوط به فیزیک و کوانتم هستگزارش
18 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده