موذنی

 موذنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهaeroelasticity١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٢آیروالاستیسیتی - علم مربوط به اندرکنش نیروهای ایرودینامیک با سازه های غیر صلبگزارش
12 | 0
value driven١٤:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤مبتنی بر ارزش یا ارزش محورگزارش
14 | 0
disruptive change١٢:١٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤نوع آوری تحول آفرینگزارش
9 | 0
running in period٠٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩مرحله اولیه بررسی یک موضوعگزارش
14 | 0
heat exchanger١١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢برای رادیاتور خودرو هم گفته می شهگزارش
12 | 0
fall back١٨:٥٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٣یک طرح جایگزین که ممکن است در مواقع اضطراری مورد استفاده قرار گیرد کاهش یا عقب نشینی هم معنی می دهدگزارش
16 | 0
to do١١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٣کارهایی که باید انجام شودگزارش
37 | 1
ake٢٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٢معادل ACHE که منسوخ شده است - به معنی داشتن شوروشوق برای کاری در زبان استرالیایی به معنی برای همیشه استگزارش
16 | 0
prospects١٨:٥٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٢مشتری احتمالی - هنوز مشتری نشده اما شانس اینکه مشتری شود وجود داردگزارش
60 | 1
blaster١٦:٣٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨از هم پاشندهگزارش
12 | 0
media access control١٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥کنترل دسترسی رسانهگزارش
14 | 0
ethical considerations١٢:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٩ملاحظات اخلاقی گزارش
16 | 0
giveth١١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/٢٣حال ساده سوم شخص مفرد give به معنی می دهدگزارش
14 | 0
the best thing since sliced bread١٠:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/٢٣عالی از آب در آمدن چیزی و یا بهتر از این نمیشهگزارش
16 | 0
northridge١٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٦شهر نورث ریج واقع در ایالت کالیفرنیاگزارش
12 | 0
mild steel١٥:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٥فولاد کربن متوسط یا فولاد معمول ساختمانیگزارش
16 | 1
gain the edge on١٦:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧حاشیه سودگزارش
12 | 0
sense of touch٢٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٧تشخیص با حس لامسهگزارش
14 | 0
copywriting١٨:٥٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٦حق مولفگزارش
14 | 1
wrightwood١١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢شهر رایت وود واقع در کالیفرنیاگزارش
7 | 0
ary١٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢پسوند به معنی تایی یعنی اگه کلمه ای ary - 4 بود یعنی چهارتاییگزارش
16 | 1
undercut٠١:٠٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٨در جوشکاری به معنی بریدگی کنار جوش که یکی از عیوب جوشکاری استگزارش
25 | 0
active power١٦:٠٣ - ١٣٩٩/٠٣/١٦توان کاریگزارش
7 | 0
myocardial٢٢:١١ - ١٣٩٩/٠٣/١٤قلبی و عروقیگزارش
21 | 0
parallelization٠٩:٠٠ - ١٣٩٩/٠٣/١٤موازی سازی ، موازی کردنگزارش
7 | 0
capillary electrophoresis٠٨:٤٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٤الکتروفورزمویینگیگزارش
9 | 0
bubblewrap٢٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/١٢پوشش حباب دار ( مورد استفاده در بسته بندیها )گزارش
12 | 0
bond issue١٧:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/١١اوراق قرضه گزارش
12 | 0
trust funds١٠:٥٢ - ١٣٩٩/٠٣/١١صندوقهای اعتمادگزارش
9 | 1
fiscal policy٠٩:٢٢ - ١٣٩٩/٠٣/١١سیاست پولی یا سیاست مالیاتیگزارش
18 | 0
treasury account١١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٠حساب های خزانه داریگزارش
7 | 0
abstractor١١:٠٤ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦انتزاعی خلاصهگزارش
5 | 0
educational program٠٩:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/٣١دوره آموزشیگزارش
7 | 0
lmia١٧:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥گزارش ارزیابی اثرگذاری بر بازار کارگزارش
7 | 0
omics٢١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢اومیکس پسوندی است که زمان زیادی از ابداع آن نمی گذرد. در زیست شناسی کلماتی که به پسوند – ومیکس ختم می شوند شاخه هایی از زیست شناسی هستند که به مطالعه ... گزارش
48 | 0
cytoarchitectural٢١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢ساختار سلولی، ساختار بافتگزارش
9 | 0
connectomics١٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢١نقشه برداری از اتصالات ساختاری در بین سلولهای عصبی و مغزگزارش
5 | 0
connectome١٢:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢١به یک نقشه جامع از اتصالات نورون در مغز کانکتوم می گویند که با نام �دیاگرام اتصالات� نیز شناخته می شود.گزارش
16 | 0
neurobiological٠٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/٢١عصب شناسیگزارش
12 | 1
shaker١١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤هم زنگزارش
12 | 0
ultrasonication٢٢:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٣٠استفاده از نیروی مافوق صوتگزارش
5 | 0
centrosymmetry٠٩:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/٣٠تقارن مرکزیگزارش
7 | 0
nitty gritty٠٩:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٨جنبه های مهمگزارش
18 | 0
UM٢٠:١٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٧نشانه مردد بودن و توقف سخن گفتنگزارش
5 | 0
UM٢٠:١١ - ١٣٩٩/٠١/٢٧نشانه مردد بودن، آوایی برای نشان دادن مردد بودنگزارش
9 | 0
piezoresistive١٣:٥٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٠حساس به فشار گزارش
9 | 0
teleoperation١١:٢١ - ١٣٩٩/٠١/٢٠کنترل از راه دورگزارش
5 | 1
cut both ways٢٢:٣٠ - ١٣٩٨/١١/٠٦دارای هم مزیت و هم ضرر به صورت ترکیبی است. به عنوان مثال این روش حل آسان اما طولانی استگزارش
14 | 1
pioneering٠٨:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٠٢پیشگامانهگزارش
25 | 0
showstopper١٠:١٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٤نشانگر یا آگاه کنندهگزارش
9 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده