موذنی

 موذنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهt cell١٩:٥٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٨لنفوسیت های T ( سلول های T )گزارش
5 | 0
lymphoproliferative١٤:٢٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٨مربوط به یا دارای مشخصات تکثیر بافت لنفوئیدگزارش
5 | 0
bioanalysis١٤:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٨تجزیه و تحلیل بیولوژیکگزارش
5 | 0
balayage٠٨:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٣بالیاژ - نوعی رنگ کردن مو است مانند هایلایت کردنگزارش
5 | 0
low key٠٨:٣٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٣زیرپوستیگزارش
21 | 1
protonation٠١:٢٥ - ١٣٩٩/١١/١٩پروتون دار شدنگزارش
12 | 0
biophysical٠٠:٠٥ - ١٣٩٩/١١/١٩بیوفیزیکی - زیستی فیزیکیگزارش
5 | 0
solanezumab١٩:٠٨ - ١٣٩٩/١١/١٨سولانزوماب - آنتی بادی مرتبط با مهار آلزایمرگزارش
5 | 0
mild cognitive impairment١٧:٣٦ - ١٣٩٩/١١/١٨اختلال تشخیصی خفیفگزارش
7 | 0
superluminescent٠٩:٠٩ - ١٣٩٩/١١/١٧ابرنورتاب یا سوپرلومینانسگزارش
7 | 0
sphingomyelinase٠٠:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٥اسفینگومیلین ، یک چربی متشکل از اسید چرب؛ مثل ، اسید استئاریک یا اسید پالمیتیک ، فسفات ، کولین و الکل آمینه ای به نام اسفینگوزین که به طور عمده در با ... گزارش
12 | 0
bioweapon١٤:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٢١جنگ افزار میکروبی ، سلاح بیولوژیکیگزارش
12 | 0
microbiome١٢:٢١ - ١٣٩٩/١٠/١٣میکروبیوم یا میکروارگانیسم های در یک محیط خاص ( از جمله بدن یا بخشی از بدن )گزارش
23 | 0
bacteriological٢١:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/١٢باکتریولوژی گزارش
9 | 0
the pilgrim’s progress١٩:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٥کتاب پیشرفت زائر اثر جان بونیانگزارش
12 | 0
solid content١٧:٢٨ - ١٣٩٩/٠٩/٣٠مقدار مواد جامدگزارش
16 | 0
particle board١٤:٥١ - ١٣٩٩/٠٩/١١نئوپانگزارش
28 | 0
undertreatment٠٠:٢٠ - ١٣٩٩/٠٩/١١بهسازی ناکاملگزارش
16 | 0
hapticity١٩:٣٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩در معماری یعنی لمسی بودن گزارش
18 | 0
hapticity١٩:٣٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩در شیمی یعنی شمار اتصال لیگاندهاگزارش
18 | 0
humanscale١٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨در طراحی معماری به معنی مقیاس انسانیگزارش
18 | 0
dead sea scrolls٢٣:٥٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٧کتیبه های دریای مردهگزارش
16 | 0
graphicacy٢١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٧گرافیکگزارش
14 | 0
shapefile١٥:٤٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٦فرمت شیپ فایل ( . shp ) مشهورترین فرمت وکتوری برای نرم افزار های سیتسم اطلاعات مکانی ( GIS ) است. این فرمت شامل سه نوع نقطه ی ، خطی و پلیگونی برای اش ... گزارش
18 | 0
ecoregions٠٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٦بوم سار - منطقه جغرافیایی - ناحیه بوم شناختی ناحیه بوم شناختی یا بوم ناحیه یک پهنه تعریف شده جغرافیایی استگزارش
21 | 0
majorana١٩:٤٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٣مایورانا - مربوط به فیزیک و کوانتم هستگزارش
18 | 0
detuning١٥:٠٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٣انحراف از تشدیدگزارش
23 | 0
power law٠٠:٥٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٣در مهندسی مواد به آن معادله قانون کارسختی می گویندگزارش
12 | 0
micromechanics٢٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٢ریز مکانیک یا مکانیک اجزای کوچکگزارش
12 | 0
aeroelasticity١٧:٥٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٢آیروالاستیسیتی - علم مربوط به اندرکنش نیروهای ایرودینامیک با سازه های غیر صلبگزارش
12 | 0
value driven١٤:٥١ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤مبتنی بر ارزش یا ارزش محورگزارش
16 | 0
disruptive change١٢:١٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٤نوع آوری تحول آفرینگزارش
9 | 0
running in period٠٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٩مرحله اولیه بررسی یک موضوعگزارش
16 | 0
heat exchanger١١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢برای رادیاتور خودرو هم گفته می شهگزارش
12 | 0
fall back١٨:٥٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٣یک طرح جایگزین که ممکن است در مواقع اضطراری مورد استفاده قرار گیرد کاهش یا عقب نشینی هم معنی می دهدگزارش
28 | 0
to do١١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٣کارهایی که باید انجام شودگزارش
46 | 1
ake٢٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٢معادل ACHE که منسوخ شده است - به معنی داشتن شوروشوق برای کاری در زبان استرالیایی به معنی برای همیشه استگزارش
16 | 0
prospects١٨:٥٠ - ١٣٩٩/٠٦/١٢مشتری احتمالی - هنوز مشتری نشده اما شانس اینکه مشتری شود وجود داردگزارش
64 | 1
blaster١٦:٣٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨از هم پاشندهگزارش
12 | 0
media access control١٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥کنترل دسترسی رسانهگزارش
14 | 0
ethical considerations١٢:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/٢٩ملاحظات اخلاقی گزارش
18 | 0
giveth١١:٠٧ - ١٣٩٩/٠٥/٢٣حال ساده سوم شخص مفرد give به معنی می دهدگزارش
14 | 0
the best thing since sliced bread١٠:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/٢٣عالی از آب در آمدن چیزی و یا بهتر از این نمیشهگزارش
23 | 0
northridge١٣:١٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٦شهر نورث ریج واقع در ایالت کالیفرنیاگزارش
12 | 0
mild steel١٥:٥٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٥فولاد کربن متوسط یا فولاد معمول ساختمانیگزارش
18 | 1
gain the edge on١٦:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧حاشیه سودگزارش
12 | 0
sense of touch٢٣:١٢ - ١٣٩٩/٠٤/١٧تشخیص با حس لامسهگزارش
14 | 0
copywriting١٨:٥٠ - ١٣٩٩/٠٤/١٦حق مولفگزارش
14 | 1
wrightwood١١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢شهر رایت وود واقع در کالیفرنیاگزارش
7 | 0
ary١٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٢پسوند به معنی تایی یعنی اگه کلمه ای ary - 4 بود یعنی چهارتاییگزارش
16 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده