موذنی

 موذنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهmesencephalic١٨:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧میان مغزی یا مزانسفالیگزارش
5 | 0
cerebellopontine١٤:٣٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧مخچه ای - پلی - مربوط به آناتومی مغز استگزارش
2 | 0
salivatory٠٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧بزاقیگزارش
7 | 0
pseudobulbar١٧:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦ناخویشتن داریگزارش
5 | 1
tarsorrhaphy١٦:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦عمل تارسورافی - مربوط به پزشکی عمل دوخت و دوز غضروف پلکی، دوختن پلک ها بهم برای بسته نگه داشتن چشمی که به دلیل سکته فلج شده و باز مانده استگزارش
2 | 0
nasolabial fold١٥:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦چین مابین بینی و لب بالاگزارش
5 | 0
optic chiasm٢٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥کیاسمای بیناییگزارش
5 | 0
saddle block anesthesia١٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥بیهوشی زین اسبی - بیشتر برای بچه ها استفاده می شودگزارش
2 | 0
lumbar cistern١٠:٣٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٥سیسترن کمری - مربوط به آناتومی مغز و نخاع استگزارش
2 | 0
tentorium٢١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤چادرینه - ( آناتومی مغز )گزارش
5 | 1
foramen magnum١٧:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣سوراخ پس سری - مربوط به آناتومی مغز استگزارش
5 | 0
clivus١٧:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣کلیووس - مربوط به آناتومی مغز است - سطح استخوانی در حفره خلفی جمجمه که از سوراخ پشت سری تا زین ترکی بطور سراشیبی امتداد دارد ،گزارش
5 | 0
claustrum١٤:٤٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣کلاستروم - مربوط به پزشکی و مغز است. لایه نازکی از ماده خاکستری که در روی سطح طرفی کپسول خارجی قرار دارد گزارش
7 | 0
caudate nucleus١٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣هسته دم دارگزارش
2 | 0
central nervous system١٣:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣سلسه اعصاب مرکزی گزارش
2 | 0
provocatively٢٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٣/٠١به طور آزاردهنده ای یا به طور تحریک آمیزیگزارش
7 | 0
biodegradation٢١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩تجزیه بیولوژیکیگزارش
5 | 0
cryoprotectant٢٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩محافظ برودتیگزارش
7 | 0
super cooling١٩:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩در ریخته گری به اختلاف دمای بین دمای شروع انجماد و دمای انجماد تئوریک، مادون انجماد یا فوق تبرید یا همان ( Supercooling ) می گویند. فراسرمایش - مادو ... گزارش
2 | 0
overcoat١٤:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٩بالاپوشگزارش
5 | 1
couple stress theory١٧:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧تئوری تنش کوپلگزارش
2 | 0
مواد طبقه بندی شده تابعی١٣:٥٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧مواد درجه بندی شده عملکردیگزارش
2 | 0
compendex٢٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦جامع ترین پایگاه اطلاعاتی کتابشناختی برای تحقیقات مهندسی است که امروزه در دسترس می باشد . این پایگاه، محصول شرکت Elsevier می باشد و مخفف عبارات COMPu ... گزارش
2 | 0
microsimulation١٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣خردشبیه سازی - شبیه سازی خرد - ریز شبیه سازی گزارش
2 | 0
outstretched١١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٢/٢١کشیده شده، باز شدهگزارش
12 | 0
grammaticalize١٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٨دستوری شده - ویژگی واحد واژگانی مستقلی که به نقش نمای دستوری تبدیل شده باشدگزارش
2 | 0
jobcentre١٤:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٨مرکز کاریابیگزارش
5 | 0
product liability٢٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٧تعهد کالاگزارش
2 | 0
cliff dweller٢٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٤( آمریکا - عامیانه ) کسی که در شهری بزرگ آپارتمان نشین استگزارش
9 | 0
inodes١٥:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١١از لحاظ فنی inode ابرداده ای است که در فایل های سیستمی یونیکس ذخیره می شود ( سرورهای لینوکس و رایانه های اپل مبتی بر یونیکس ) . Inode ها مقادیری هستن ... گزارش
2 | 0
semaphore١٤:١٨ - ١٤٠٠/٠٢/١١سمافور - نشان برگزارش
5 | 0
synergistically١٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨هم افزاگونهگزارش
5 | 0
world championship١٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧مسابقات قهرمانی جهانگزارش
7 | 0
time stamp١٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦ثبت زمانی دیجیتال یک رخداد یا واقعهگزارش
5 | 0
time stamp١٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦ثبت زمانیگزارش
5 | 0
end in a tie١٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥همزمان یا فورا گزارش
2 | 0
overtraining١١:١٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٢تمرین زدگیگزارش
9 | 0
supernode٠٩:١١ - ١٤٠٠/٠١/٣١سوپرنودگزارش
5 | 0
unified soil classification system٢١:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٩سیستم طبقه بندی متحد خاکگزارش
2 | 0
maximum dry density١٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٩حداکثر وزن مخصوص خشک خاک، حداکثر دانسیته خشک خاکگزارش
2 | 0
amlexanox٢٣:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٦دارروی ضد التهاب آنتیل r29گزارش
2 | 0
erythematous١٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٦اریتماتو :تیره ای از شیزومیستها ( خانواده آنتروباکتریاسه ) از راسته اوباکتریالها می باشند بصورت میله های متحرکی هستند که احتیاج به ترکیبات ازتی دارند.گزارش
2 | 0
head of state١٠:٠٣ - ١٤٠٠/٠١/١٤رهبر کشور ، رئیس دولت یا رئیس جمهور کشورگزارش
16 | 0
sexual arousal١٠:١٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٥برانگیختگی جنسی - تحریک جنسیگزارش
2 | 0
to the contrary١١:٠٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٤علی رغم - با وجود آنکه و. . . گزارش
12 | 1
cervical spine١٩:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/١٨ستون فقرات گردنیگزارش
9 | 0
intradural١٨:٣٤ - ١٣٩٩/١٢/١٨داخل سخت شامه ایگزارش
2 | 0
drill bit١٠:٥٢ - ١٣٩٩/١٢/١٨مته دریل یا مته سوراخکاریگزارش
23 | 1
bits٢٢:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٩مته یا بیت جراحیگزارش
18 | 1
immunogenetic٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٨ایمونوگلبیگزارش
5 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده