موذنی

 موذنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdevitalization١٨:٤٠ - ١٤٠٠/١٢/٠٣بی جان کردن ، از نیرو انداختن ، از کار انداختگی pulp d تخریب خاصیت حیاتی پولپ دندان؛؛ کشتن سلول هم معنی می دهدگزارش
2 | 0
pancake١٣:٣٥ - ١٤٠٠/١٢/٠١جزء لوازم آرایشی پرکاربرد استگزارش
5 | 1
phototoxic٢٠:٣٢ - ١٤٠٠/١١/٣٠فتوتوکسیک یا سمیت نوری - در درمان اختلالات پوستی با برخی از انواع اشعه ماورابنفش واکنش بدن نسبت به آن می تواند سمیت نوری باشد که استفاده از آنها را د ... گزارش
5 | 0
psoralen١٢:٥٠ - ١٤٠٠/١١/٣٠داروی پسورالن - برای حساس کردن پوست نسبت به دریافت نور فرابنفشگزارش
2 | 0
psoralen١٢:٥٠ - ١٤٠٠/١١/٣٠داروی پسورالن - برای حساس کردن پوست نسبت به دریافت نور فرابنفش ( در درمان با نور فرابنفش )گزارش
2 | 0
plug and play١٦:٢٣ - ١٤٠٠/١١/٢٥وصل کن و استفاده کنگزارش
5 | 0
TIA١١:٥١ - ١٤٠٠/١١/٢٠با حروف بزرگ TIA در مهندسی برق یعنی تقویت کننده ترانس امپدانسگزارش
2 | 0
immediate occupancy٢٢:٣٤ - ١٤٠٠/١١/١٧اسکان یا اشغال بی وقفه؛ قابلیت استفاده بی وقفهگزارش
5 | 0
sanitas١٢:١٩ - ١٤٠٠/١١/٠٧سلامتی و سالم بودن بدنگزارش
2 | 0
endotracheal١٣:٤٣ - ١٤٠٠/١١/٠٥تراشهگزارش
2 | 0
stomach tube١٩:٤٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٥لوله تغذیه ای معده ای یا گاواژ به معنای تغذیه و وارد کردن مایعات غذایی از راه لوله به طور مستقیم به معده است.گزارش
5 | 0
ophthalmoscope١٨:٣٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٥افتالموسکوپگزارش
2 | 0
breadboard٢٢:١٢ - ١٤٠٠/١٠/١٧مدار الکتریکی برای کارهای آزمایشگاهیگزارش
2 | 0
sourceforge١٨:٠٧ - ١٤٠٠/١٠/١٧سورس فورج یک سرویس وب است که برای مشتریان نرم افزارها یک محل مرکزی برخط برای کنترل و مدیریت پروژه های نرم افزاری متن باز و نرم افزارهای تجاری پژوهشی ... گزارش
5 | 0
hardware handshaking١٩:٢٣ - ١٤٠٠/١٠/٠٩دست دادن سخت افزاری - روش تنظیم انتقال اطلاعات در ارتباطات کامپیوتری با همگام سازی سخت افزارگزارش
2 | 0
pet food١١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٩/٢٥غذای حیوانات خانگیگزارش
2 | 0
ajinomoto٢٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٩/٢٤آجینوموتو : شرکت صنایع غذایی ژاپنی است، که در زمینه تولید محصولات جایگزین شکر، چاشنی ها، دانه های روغنی، گلوتامین و آمینو اسیدها و داروهای شیمیایی فع ... گزارش
2 | 0
phenolics٢١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٩/٢٤ترکیبهای فنلیگزارش
7 | 0
retention time١٦:٥٠ - ١٤٠٠/٠٩/٢٤زمان ماندگاری - زمان ماندگزارش
5 | 0
bioethanol١١:٥١ - ١٤٠٠/٠٩/٢١بیواتانل یا اتانل زیستیگزارش
5 | 0
bioconversion٢٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٩/١٩زیست تبدیلگزارش
2 | 0
racemase١٩:٢٠ - ١٤٠٠/٠٩/١٩راسماز - آنزیمی است که در میکربهای مختلف موجود بوده و در جریان راسمیزاسیون مخلوط اسید لاکتیک راست بر و چپ بر کاتالیزور واقع میشودگزارش
5 | 0
plug flow٢٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٩/١٦جریان پیستونی - جریان پلاگ - در مکانیک سیالات به گونه خاصی از جریان سیال در لوله گفته می شود که در آن پروفیل سرعت در تمامی قسمت های لوله یکسان بوده و ... گزارش
2 | 0
sensible heat١٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠٩/١٦گرمای درون داشت ، گرمای محسوسگزارش
5 | 0
activin١٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣آکتیوین - مربوط به زیست شناسی و پزشکی استگزارش
5 | 0
display room٢٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢اتاق نمایش : اتاقی در خانه های ژاپنی که برای تعامل با جهان بیرونی یا اجتماعی استفاده می شود. مانند توکونوما که در آن اشیا سنتی ژاپن در آن نگهداری می ... گزارش
2 | 0
minor١٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢١دوره تخصصی تکمیلیگزارش
5 | 0
japaneseness٢٠:٠٢ - ١٤٠٠/٠٨/٢٠ژاپنی بودنگزارش
2 | 0
tatami١٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٩فرش حصیریگزارش
7 | 0
devoid١٦:٤١ - ١٤٠٠/٠٨/١٩جدا ازگزارش
2 | 0
have come a full circle١٦:١٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٨به وضع پیشین بازگشتنگزارش
2 | 0
unpractical١٥:٥٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٨غیرممکنگزارش
2 | 0
shibui١٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٨شیبوی : واژه ژاپنی که به زیبایی شناسی خاصی از زیبایی ساده، ظریف و محجوب اشاره دارد.گزارش
2 | 0
contextualized١٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٨معماری - زمینه یابی شدهگزارش
2 | 0
biblioteca١٧:١٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٥ریشه این کلمه اسپانیایی است و به معنی کتابخانه - مجموعه کتب - فهرست کتب می باشد.گزارش
2 | 0
grija١٤:٢٣ - ١٤٠٠/٠٨/١٤کلمه grija ریشه رومانیایی دارد و به معنی مراقبت - توجه به کار می رودگزارش
2 | 0
cosubstrate١٧:٤٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٠سوبسترای دوم یا سوبسترای دیگر یک آنزیم چند سوبسترایی است که اغلب، به طور خاص به کوآنزیم آن اشاره می شود.گزارش
5 | 0
conformational change١٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٨/١٠تغییرات ساختاری، تغییرات کنفورماسیونی، تغییر در شکل مولکولهای ناشی از عوامل محیطیگزارش
2 | 0
net charge٢٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٨/٠٩شارژ خالصگزارش
5 | 1
oxidant١١:٠٣ - ١٤٠٠/٠٨/٠٩اکسیدانگزارش
2 | 0
methylation١٠:٣٧ - ١٤٠٠/٠٨/٠٩متیل دار شدنگزارش
7 | 0
caveola١٨:١٢ - ١٤٠٠/٠٨/٠٨کاویئولاگزارش
2 | 1
caveola١٨:١٢ - ١٤٠٠/٠٨/٠٨حفره غشایی - گوده یا فرورفتگی کوچک در غشای یاخته است که در نتیجه بیگانه خواری تشکیل می شود و سپس بسته می شود.گزارش
7 | 0
vacuole١٥:٤٧ - ١٤٠٠/٠٨/٠٨حباب ، حفره توخالی ، واکوئل ، حفره توخالی کوچکی در پروتوپلاسم یاختهگزارش
2 | 0
trifunctional١١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٨/٠٨سه عاملیگزارش
2 | 0
antiporter٢٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٨/٠٧آنتی پورتر واژه مصوب فرهنگستان: پادبرگزارش
2 | 0
drying oil١٥:٤٩ - ١٤٠٠/٠٨/٠٧روغن خشک شونده در معرض هواگزارش
2 | 0
fat pad٢٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦پد چربیگزارش
9 | 0
moiety١٩:١٠ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦تکه مولکولیگزارش
7 | 0
cristae١٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٨/٠٦جمع crista به معنی کاکل ، کریستا ، تاج. یکی از برآمدگی ها که برجستگی هاگ ها و گرده ها را تشکیل می دهد و توسط قائده های طویل منحنی شکل که برخی اوقات ب ... گزارش
23 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده