موذنی

 موذنی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtransvenous٢٠:٥٢ - ١٤٠١/٠١/٢٦ترا وریدی یا ترانس وریدیگزارش
0 | 0
quiescent current٠٩:١١ - ١٤٠١/٠١/٢٦جریان استراحتگزارش
0 | 0
deflectable١٦:٣٠ - ١٤٠١/٠١/٢٤تغییرشکل یابندهگزارش
2 | 0
memory effects٠٩:٥٤ - ١٤٠١/٠١/٠٩اثر حافظه یا اثر باطری - اگر باتری های Ni–Cd صدها بار دشارژ شده و به همان حالت دوباره شارژ شوند، ممکن است دچار �اثر حافظه� شوند. علامت آشکار آن، این ... گزارش
2 | 0
barotrauma١١:٣٤ - ١٤٠٠/١٢/٢٢آسیب ناشی از فشار هوا ، صدمه ای که در اثر تغییر در فشار جو به عضوی بخورد - باروتروماگزارش
2 | 0
kgs١١:٠١ - ١٤٠٠/١٢/٢٢مخفف: ( انجیل ) کتاب پادشاهانگزارش
2 | 0
tap١٧:٥١ - ١٤٠٠/١٢/٢١tap به معنی ضربات کوچک با tab به معنی زبانه، سربرگ یا برگه اشتباه نشود.گزارش
5 | 0
firewire١٠:١٥ - ١٤٠٠/١٢/١٥فایر وایر فایر وایر اساساً یک راه جدید برای اتصال قطعات مختلف تجهیزات می باشد به طوریکه می تواند به سرعت و به راحتی اطلاعات را تقسیم بندی و بخش کند ب ... گزارش
2 | 0
passive approach١٦:٢٣ - ١٤٠٠/١٢/١٢روش پسیو یا غیرفعالگزارش
2 | 0
dialysate١٩:٤٥ - ١٤٠٠/١٢/١٠ماده دیالیز شونده یا ماده خارج شونده از خون در طی دیالیزگزارش
2 | 0
orbital١٩:٣٨ - ١٤٠٠/١٢/٠٨چشمخانه ای ، کاسه چشمی ، حدقه ای ، اوربیتالگزارش
2 | 0
craniotomy١٣:٣٤ - ١٤٠٠/١٢/٠٧جمجمه بری ، کرانیوتومی 1 - باز کردن جمجمه با عمل جراحی برای بیرون آوردن تومور ، کاستن فشار داخلی و یا تخلیه لخته خون 2 - برش جمجمه جنین درگزارش
2 | 0
pineal body٠٩:٠٩ - ١٤٠٠/١٢/٠٧جسم صنوبریگزارش
2 | 0
side to side١٤:١٣ - ١٤٠٠/١٢/٠٤نوسان به چپ و راست یا نوسان عرضی که مقابل نوسان طولی است.گزارش
2 | 0
fulguration٠١:١٦ - ١٤٠٠/١٢/٠٤فولگوراسیونگزارش
2 | 0
net result٠١:١٦ - ١٤٠٠/١٢/٠٤نتیجه برآیندیگزارش
2 | 0
fulguration٢٣:١١ - ١٤٠٠/١٢/٠٣انهدام نسوج با برق دارای انرژی بالاگزارش
2 | 0
devitalization١٨:٤٠ - ١٤٠٠/١٢/٠٣بی جان کردن ، از نیرو انداختن ، از کار انداختگی pulp d تخریب خاصیت حیاتی پولپ دندان؛؛ کشتن سلول هم معنی می دهدگزارش
2 | 0
pancake١٣:٣٥ - ١٤٠٠/١٢/٠١جزء لوازم آرایشی پرکاربرد استگزارش
2 | 0
phototoxic٢٠:٣٢ - ١٤٠٠/١١/٣٠فتوتوکسیک یا سمیت نوری - در درمان اختلالات پوستی با برخی از انواع اشعه ماورابنفش واکنش بدن نسبت به آن می تواند سمیت نوری باشد که استفاده از آنها را د ... گزارش
5 | 0
psoralen١٢:٥٠ - ١٤٠٠/١١/٣٠داروی پسورالن - برای حساس کردن پوست نسبت به دریافت نور فرابنفشگزارش
2 | 0
psoralen١٢:٥٠ - ١٤٠٠/١١/٣٠داروی پسورالن - برای حساس کردن پوست نسبت به دریافت نور فرابنفش ( در درمان با نور فرابنفش )گزارش
2 | 0
plug and play١٦:٢٣ - ١٤٠٠/١١/٢٥وصل کن و استفاده کنگزارش
2 | 0
TIA١١:٥١ - ١٤٠٠/١١/٢٠با حروف بزرگ TIA در مهندسی برق یعنی تقویت کننده ترانس امپدانسگزارش
2 | 0
immediate occupancy٢٢:٣٤ - ١٤٠٠/١١/١٧اسکان یا اشغال بی وقفه؛ قابلیت استفاده بی وقفهگزارش
2 | 0
sanitas١٢:١٩ - ١٤٠٠/١١/٠٧سلامتی و سالم بودن بدنگزارش
2 | 0
endotracheal١٣:٤٣ - ١٤٠٠/١١/٠٥تراشهگزارش
2 | 0
stomach tube١٩:٤٣ - ١٤٠٠/١٠/٢٥لوله تغذیه ای معده ای یا گاواژ به معنای تغذیه و وارد کردن مایعات غذایی از راه لوله به طور مستقیم به معده است.گزارش
2 | 0
ophthalmoscope١٨:٣٦ - ١٤٠٠/١٠/٢٥افتالموسکوپگزارش
2 | 0
breadboard٢٢:١٢ - ١٤٠٠/١٠/١٧مدار الکتریکی برای کارهای آزمایشگاهیگزارش
2 | 0
sourceforge١٨:٠٧ - ١٤٠٠/١٠/١٧سورس فورج یک سرویس وب است که برای مشتریان نرم افزارها یک محل مرکزی برخط برای کنترل و مدیریت پروژه های نرم افزاری متن باز و نرم افزارهای تجاری پژوهشی ... گزارش
2 | 0
hardware handshaking١٩:٢٣ - ١٤٠٠/١٠/٠٩دست دادن سخت افزاری - روش تنظیم انتقال اطلاعات در ارتباطات کامپیوتری با همگام سازی سخت افزارگزارش
2 | 0
pet food١١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٩/٢٥غذای حیوانات خانگیگزارش
2 | 0
ajinomoto٢٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٩/٢٤آجینوموتو : شرکت صنایع غذایی ژاپنی است، که در زمینه تولید محصولات جایگزین شکر، چاشنی ها، دانه های روغنی، گلوتامین و آمینو اسیدها و داروهای شیمیایی فع ... گزارش
2 | 0
phenolics٢١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٩/٢٤ترکیبهای فنلیگزارش
5 | 0
retention time١٦:٥٠ - ١٤٠٠/٠٩/٢٤زمان ماندگاری - زمان ماندگزارش
5 | 0
bioethanol١١:٥١ - ١٤٠٠/٠٩/٢١بیواتانل یا اتانل زیستیگزارش
2 | 0
bioconversion٢٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٩/١٩زیست تبدیلگزارش
2 | 0
racemase١٩:٢٠ - ١٤٠٠/٠٩/١٩راسماز - آنزیمی است که در میکربهای مختلف موجود بوده و در جریان راسمیزاسیون مخلوط اسید لاکتیک راست بر و چپ بر کاتالیزور واقع میشودگزارش
5 | 0
plug flow٢٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٩/١٦جریان پیستونی - جریان پلاگ - در مکانیک سیالات به گونه خاصی از جریان سیال در لوله گفته می شود که در آن پروفیل سرعت در تمامی قسمت های لوله یکسان بوده و ... گزارش
2 | 0
sensible heat١٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠٩/١٦گرمای درون داشت ، گرمای محسوسگزارش
5 | 0
activin١٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣آکتیوین - مربوط به زیست شناسی و پزشکی استگزارش
5 | 0
display room٢٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٨/٢٢اتاق نمایش : اتاقی در خانه های ژاپنی که برای تعامل با جهان بیرونی یا اجتماعی استفاده می شود. مانند توکونوما که در آن اشیا سنتی ژاپن در آن نگهداری می ... گزارش
2 | 0
minor١٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٨/٢١دوره تخصصی تکمیلیگزارش
5 | 0
japaneseness٢٠:٠٢ - ١٤٠٠/٠٨/٢٠ژاپنی بودنگزارش
2 | 0
tatami١٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٩فرش حصیریگزارش
5 | 0
devoid١٦:٤١ - ١٤٠٠/٠٨/١٩جدا ازگزارش
2 | 0
have come a full circle١٦:١٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٨به وضع پیشین بازگشتنگزارش
2 | 0
unpractical١٥:٥٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٨غیرممکنگزارش
2 | 0
shibui١٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٨شیبوی : واژه ژاپنی که به زیبایی شناسی خاصی از زیبایی ساده، ظریف و محجوب اشاره دارد.گزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهNaN٠٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٧/١١
• Wang Nan was the No. 1 seed in the table - tennis championship.
در جدول رتبه بندی قهرمانی تنیس، وانگ نان در سید یا رتبه شماره یک بود
5 | 0
strike against١٩:٥٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٩
• he women have threatened to strike against unequal pay.
زنان تهدید کرده اند که علیه حقوق نابرابر اعتصاب میکنند
7 | 0