منو
حسن زاده

حسن زاده

عضو از ١ سال پیش
امتیاز کل
٣,٧٦١
لایک
٣٧٤
لایک
دیس‌لایک
٣٣
دیس‌لایک
رتبه کل
٨٤٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٧٦١
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٨٤٤
لایک
لایک
٣٧٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٢

پول زیادی خرج کردن

تاریخ
١١ ماه پیش
دیدگاه
٩

کف آلود کردن بدن هنگام حمام

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٩

situation in which companies compete with each other to sell products as cheaply as possible; situation in which the standard of something gets worse ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

روزی که شما به بهانه بیماری سر کار یا مدرسه نمیرید a day when someone uses sickness as a false excuse for missing work or school

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٦

تحلیل کردن ، بررسی کردن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
As an extrovert, she spends little time analyzing her own motivations.
دیدگاه
٦

او به عنوان یک برون گرا، زمان کمی را صرف تجزیه و تحلیل انگیزه های خود می کند

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
Take out accident insurance before you go on your trip.
دیدگاه
٢

قبل از سفر ، بیمه حوادث بگیر

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
his upward course in business
دیدگاه

مسیر رو به رشد در تجارت

تاریخ
٤ ماه پیش
متن
The actress was so absent-minded that she fluffed her lines.
دیدگاه
٢

بازیگر آنقدر حواس پرت بود که دیالوگ هاش رو اشتباه می گفت.

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
I will drop a line to him tomorrow.
دیدگاه
١

فردا با او تماس خواهم گرفت. ( یا پیام خواهم داد )

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.