منو
تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

موجب شدن ( چیزی به طور ناگهانی ) he government's proposals unleashed a storm of protest in the press. پیشنهادات دولت موجب موجی از اعتراضات در رسان ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

standard deviation انحراف از معیار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

Exodus سِفر خُروج یا شِموت ( به عبری: שְׁמוֹת ) دومین کتابِ کتاب مقدس است که داستان خروج بنی اسرائیل از مصر با هدایت موسی را نقل می کند.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

Jugular vein حبَل الوَرید وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ ( سوره قاف ایه 16 ) and We are nearer to him than his jugular vein.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

concession stand : غرفه خوراکی، اسنک بار ، غرفه تنقلات یا ساندویچ فروشی مکانی برای خرید تنقلات یا غذا در اماکن عمومی و مراکز تفریحی مانند سینماها، شه ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

vulgar slang To have intense penetrative sex ( with someone ) "Just look at the figure on that babe. I'd love to take her home and give her a pound ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

Associate degree. کاردانی Bachelor's degree. کارشناسی Master's degree. کارشناسی ارشد Doctoral degree. دکترا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

good feelings remaining after a pleasurable or successful experience. حس خوب بعد از یک لذت یا یک تجربه موفق.

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٨

تریبون

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٦

rhino : کرگدن hippo : اسب آبی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

اردوگاه کار اجباری concentration camp

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

as your profession or job He was a teacher by profession. حرفه او معلمی است .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

شیرینی , حلاوت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

عبارتی است که طیف وسیعی از مفاهیم متعلق به یک دسته مشترک را پوشش می دهد. مثلا عبارت contact sport ورزش های مختلفی که در آن بازیکن ها با یکدیگر برخورد ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

Illumination ( کشف ) Witnessing ( شهود ) اصطلاحات عرفانی می باشد .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

خلیفة . . . When your Lord said to the angels, ‘Indeed I am going to set a viceroy on the earth وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ ف ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

what pops into your mind when you hear that چی به ذهن شما خطور می کند وقتی که ان موضوع را میشنوید ؟

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

نوار بهداشتی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

Status quo is a Latin phrase meaning the existing state of affairs, particularly with regard to social, political, or military issues.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

سرمایه گذاری خرد : ارائه خدمات مالی به افراد کم درآمد . . the role of microfinance in fighting poverty نقش سرمایه گذاری خرد در مبارزه با فقر .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

تبیین شدن . . This concept has been articulated

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٤

work out به معنای ورزش کردن در باشگاه بدنسازی هم است . I work out every night. یعنی من هر شب در باشگاه بدنسازی , تمرین می کنم . لازم نیست که حتماً a ...

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٤

invertebrates and vertebrates مهره داران و بی مهرگان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

دوباره زنده شدن در روز رستاخیز And Who causes me to die, then gives me lift ( again ) And Who و او کسی است که ما را می میراند و دوباره بر می انگیزاند.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

مطرود drive out or expel ( someone ) from a position or place deprive of or exclude from possession of something.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

past participle: hastened move or travel hurriedly. شتافت .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

tendencious , tendential or tendencial . having or showing an intentional tendency or bias, esp a controversial one. جانبدارانه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

اشکال , ایراد , عیب a disadvantage or the negative part of a situation: One of the drawbacks of living with someone is having to share a bathroom. ی ...

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٣

آبخوری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

مُنَزَّه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

to plant seed for growth especially by scattering to set something in motion : begin an enterprise کاشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

praiseworthy = مُحَمَّد - ستوده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

ظهور دوباره

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٣

گلبرگ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

طلاق توافقی : An uncontested divorce means that both spouses agree on all of their divorce - related issues.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

joint is marijuana rolled in paper for smoking. سیگار ماریجوانا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

by virtue of = because of=thanks to=due to به خاطر , به واسطه , طبقِ ,

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

prescription An example of a prescription is a doctor's note telling a patient what type of medication to get.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

1 - give a person or animal large amounts of food. "the boy's starving. We must feed him up" 2 - bored, annoyed, or disappointed, especially by some ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

Allah the Elevated خدای متعال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

Investment is the military process of surrounding an enemy fort ( or town ) with armed forces to prevent entry or escape به معنای محاصره

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

تفاوت patron , customer و client Patron could either be the same as a customer or client or it could mean someone who supports someone ( artist, aut ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

knowledge of spiritual mysteries. عرفان

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

a person who lives in a slum. Contrary to expectation, slumdog doesn't seem to be particularly offensive – it carries negative connotations of cours ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

. . . . This is the most debated subject of این , مورد مناقشه ترین موضوع . . . . .

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٢

آشرام گوشه عزلت معنوی یا صومعه و دیری در ادیان هندی است. در زبان سانسکریت آشرام به مکانی گفته می شود که مردان و زنان در آن زندگی معنوی می کنند. در پا ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

Associate degree. کاردانی Bachelor's degree. کارشناسی Master's degree. کارشناسی ارشد Doctoral degree. دکترا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

regarded with reverence : regarded as worthy of great honor and respect مثل : revered tomb : بقعه متبرکه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

it was a hot day in Tir ( the fourth month of the Iranian Calendar corresponding to June - July ) , یک روز گرم ماه تیر ( ماه چهارم تقویم ایرانی ) مع ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

to walk into a room quickly and without being invited

١