برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی جادری

علی جادری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Irreligion or irreligiousness is an umbrella term which, depending on context, may be understood as referring to atheism, agnosticism, deism, skeptic ... ١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

2 standard deviation
انحراف از معیار
١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

3 مُمکنُ الْوُجود چیزی که هستی یا نیستی برای آن ضرورتی ندارد و در صورت وجود مجموع علل و شرایط، موجود می‌شود. ممکن پس از موجود شدن، واجب الوجودی است که ... ١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

4 واجب الوجود
واجِبُ الوجود موجودی که بدون نیاز به دیگری وجود دارد. تنها مصداق واجب الوجود، خداوند است.
١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

5 ذات اقدس الهی ١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

6 علت انحصاری
The causes, which have a possible alternative, are known as the substitute causes
(‘illah inh{isāriyyah).
علت انحصاری و جانشین پ ...
١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

7 علت مُعِدِّه
The subsistence of the existence of an effect is not dependent upon the subsistence of
that cause (like the farmer for the plant), ...
١٤٠٠/٠٤/٢٧
|

8 شهادتین :اشهد ان لا اله الا الله و .....
the testimony of Islam, ‘There is no God (divine)
but Allah’
١٤٠٠/٠٤/٢٦
|

9 (in the UK) a respectful form of reference or address to a judge, a bishop, or a man with a title.
"if Your Lordship pleases"
١٤٠٠/٠٤/٢٦
|

10 رزق
the sustenance provided by God for His creatures
١٤٠٠/٠٤/٢٦
|

11 علة مُعِده ١٤٠٠/٠٤/٢٦
|

12 علة الحقيقية - علت حقيقي ١٤٠٠/٠٤/٢٦
|

13 immaterial.spiritual غیر مادی مثل خدا , روح ١٤٠٠/٠٤/٢٦
|

14 in potency = بالقوه
in actuality=بالفعل
١٤٠٠/٠٤/٢٦
|

15 بالقوه - به طور بالقوه ١٤٠٠/٠٤/٢٦
|

16 مُنَزَّه ١٤٠٠/٠٤/٢٦
|

17 .A fact or situation that is self-evident is so obvious that there is no need for proof or explanation.
.It is self-evident that we will never ha ...
١٤٠٠/٠٤/٢٥
|

18 As nouns the difference between eloquence and rhetoric is that eloquence is the quality of artistry and persuasiveness in speech or writing while rhe ... ١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

19 a short, simple story that teaches or explains an idea, especially a moral or religious idea ١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

20 (of an action, event, or scene) exciting or thrilling and acting as a climax to a series of events.
"the film's climactic scenes"
١٤٠٠/٠٤/١٧
|

21 صدوقیان (به انگلیسی: Sadducees)؛ (به عبری: צְדוּקִים Ṣĕd�q�m) فرقه یا گروهی از یهودیان بودند که از دویست سال پیش از میلاد آغاز شده و تا سال ۷۰ میلادی ... ١٤٠٠/٠٤/١٧
|

22 causing great sadness or distress.
A reader said he heard a college spokesman refer to a tragic event as "heart-rendering." The spokesman meant "h ...
١٤٠٠/٠٤/١٦
|

23 most importantly; more than anything else.
"he considered himself first and foremost a writer"
١٤٠٠/٠٣/٣١
|

24 ....This is the most debated subject of
این , مورد مناقشه ترین موضوع .....
١٤٠٠/٠٣/٣١
|

25 The queen summoned him back to the palace
ملکه او را به کاخ احضار کرد .
١٤٠٠/٠٣/٣١
|

26 : offspring of animals or plants
: a body of followers, disciples, or successors
fruit, get, issue, offspring, posterity, seed,
١٤٠٠/٠٣/٣١
|

27 the quality or state of being a successor
Succession = جانشینی
١٤٠٠/٠٣/٣١
|

28 to plant seed for growth especially by scattering
to set something in motion : begin an enterprise
کاشتن
١٤٠٠/٠٣/٣١
|

29 مطرود
drive out or expel (someone) from a position or place
deprive of or exclude from possession of something.

١٤٠٠/٠٣/٣١
|

30 support for a sovereign or pretender whose claim to a throne is based on direct descent ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

31 regarded with reverence : regarded as worthy of great honor and respect
مثل :
revered tomb : بقعه متبرکه
١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

32 تنگ نظری ١٤٠٠/٠٣/٢٩
|

33 ظهور دوباره ١٤٠٠/٠٣/٢٨
|

34 خليفة
...When your Lord said to the angels, ‘Indeed I am going to set a viceroy on the earth
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِل ...
١٤٠٠/٠٣/١٩
|

35 It was incumbent upon Allah to send prophets to lead the people to the right path .
١٤٠٠/٠٣/١٢
|

36 Allah the Elevated
خدای متعال
١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

37 catch 22:
an impossible situation where you are prevented from doing one thing until you have done another thing that you cannot do until you have ...
١٤٠٠/٠٢/١٢
|

38 درمان تجربی (به انگلیسی: Empiric therapy) به درمان بیماری‌ها بر اساس تجربه گفته می‌شود.[۱] یا به طور خاص تر، درمان بر اساس حدس بالینی در غیاب اطلاعات ... ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

39 what pops into your mind when you hear that
چی به ذهن شما خطور می کند وقتی که ان موضوع را میشنوید ؟
١٤٠٠/٠١/٣١
|

40 نوار بهداشتی ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

41 دوباره زنده شدن در روز رستاخیز
And Who causes me to die, then gives
me lift (again) And Who
و او کسی است که ما را می میراند و دوباره بر می ا ...
١٣٩٩/١٠/٢٥
|

42 .A person who has been expelled, especially one deported from a native or adopted country and resettled in another
رانده شده .
١٣٩٩/١٠/١٦
|

43 سرمایه‌گذاری خرد : ارائه خدمات مالی به افراد کم درآمد .
.the role of microfinance in fighting poverty
نقش سرمایه‌گذاری خرد در مبارزه با فقر .< ...
١٣٩٩/١٠/١٦
|

44 شیرینی , حلاوت ١٣٩٩/١٠/١٤
|

45 شام - سرزمین شام
مثل :
Islamic State of Iraq and the Levant
دوله الاسلام فی العراق و الشام :داعش (ISIL)
١٣٩٩/١٠/١١
|

46 ET
موجودات فضایی . آدم فضایی . فرازمینی .
١٣٩٩/٠٩/١٢
|

47 concession stand :
غرفه خوراکی، اسنک بار ، غرفه تنقلات یا ساندویچ فروشی مکانی برای خرید تنقلات یا غذا در اماکن عمومی و مراکز تفریحی مانند سینماها، ...
١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

48 موجب شدن (چیزی به‌طور ناگهانی)
he government's proposals unleashed a storm of protest in the press.
پیشنهادات دولت موجب موجی از اعتراضات در ر ...
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

49 prescription
An example of a prescription is a doctor's note telling a patient what type of medication to get.
١٣٩٨/١٢/١٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 accountability
• There is no one to complain to about the problem because there is no accountability in that department.
• کسی نیست که به او شکایت برد , چون در آن بخش کسی پاسخگو نیست .
١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

2 humbug
• What they call salesmanship is just a bunch of humbug in my opinion.
• آنچه که انها به عنوان فروش می نامند , به نظر من , فقط یک مشت کلاهبرداری است .
١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

3 humbug
• Yon can only humbug those who are not aware of your tricks.
• تو (you) تنها می توانی کسانی را که از حقه های تو خبر ندارند , فریب دهی .
١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

4 blue blood
• The lady speaks, acts and walks as a blue blood.
• خانم مثل یک اشرافزاده , حرف می زند , عمل می کند و راه می رود.
١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

5 hot potato
• The issue has become a political hot potato .
• این قضیه , به مسأله حاد سیاسی , تبدیل شده است .
١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

6 hot potato
• Many school boards found segregation a hot potato in the early 1960 s.
• بسیاری از هیأت مدیره مدارس , تفکیک نژادی را در اوائل دهه 1960 , مسأله حادی می پنداشتند .
١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

7 influx
• Every fall there is an influx of students in our town.
• هر پاییز , شهر ما شاهد هجوم دانشجویان است .
١٤٠٠/٠٣/٢٣
|

8 negate
• Drinking alcohol partially negates the medicine's effect.
• نوشیدن الکل , تا حدودی , اثر دارو را خنثی (بی اثر ) می کند .
١٤٠٠/٠٢/٢٧
|

9 unison
• They acted in unison to fight the enemy.
• آنها در جنگ با دشمن همصدا بودند .
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

10 stringent
• Day care centers must maintain the stringent standards of cleanliness set by the state.
• مراکز مهد کودک باید دارای استانداردهای بالای پاکیزگی تعیین شده توسط دولت باشند .
١٣٩٩/١١/٢٠
|

11 armament
• Do you believe in nuclear dis - armament?
• آیا شما به خلع سلاح هسته ای باور دارید ؟
١٣٩٩/١٠/١٦
|

12 ineligible
• The peasant is ineligible to marry the princess.
• دهقان شایسته ازدواج با شاهزاده خانم نیست .
١٣٩٩/١٠/١٦
|

13 magnate
• The famous shipping magnate was one of the wealthiest men in the world at that time.
• آن شخص مشهور در زمینه حمل و نقل , یکی از ثروتمندترین افراد جهان در آن زمان بود .
١٣٩٩/١٠/١٦
|

14 convey
• It is difficult to convey the sheer complexity of the situation.
• خیلی سخت است که بتوان پیچیدگی وضعیت را بیان کرد .
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

15 sheer
• I am sheer out of money.
• من کاملاً بی پولم .
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

16 invasive
• They found invasive cancer during a routine examination.
• آنها , در طی آزمایشات روتین , متوجه سرطان پیشرفته شدند .
١٣٩٩/٠٩/١٩
|

17 emphatic
• This was the most emphatic statement in the President's speech.
• این , تندترین اظهار نظر , در سخنرانیِ رئیس جمهور بود .
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

18 battle
• A decisive battle of the Civil War was fought on this hill.
• نبرد سرنوشت ساز جنگ داخلی در این تپه بوده است .
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

19 suspend
• The game was suspended until they cleared the floor.
• بازی متوقف شد تا وقتی که آنها کف زمین را تمیز کردند .
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

20 suspend
• The principal suspended them from school for fighting.
• مدیر مدسه , آنها را به خاطر دعوا کردن , از رفتن به مدسه معلق کرد .
١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

21 forensic
• Forensic scientists are going over the victim's flat in a search for clues about the murderer.
• کارشناسان جنایی جهت یافتن سرنخی در مورد قتل به آپارتمان قربانی می روند .
١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

22 constipate
• I constipate very easily so I can't eat eggs.
• من خیلی راحت دچار یبوست می شوم , بنابراین نمی توانم تخم مرغ بخورم .
١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

23 constipate
• This kind of food is constipating.
• این نوع غذا باعث یبوست می شود .
١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

24 implicitly
• They believed implicitly in their own superiority.
• آنها اعتقاد مطلق به برتری خود داشتند .
١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

25 acquit
• The judge directed the jury to acquit Phillips of the murder.
• قاضی به هیأت منصف دستور داد تا فیلیپس را تبرئه کند .
١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

26 vitiate
• The recent bombing vitiated the climate of reconciliation.
• بمباران اخیر , فضای مصالحه را از بین برد .
١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

27 vitiate
• This new evidence vitiates your testimony.
• این مدرک جدید , شهادت شما را باطل می کند .
١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

28 hierarchy
• I listed my goals in a hierarchy from most important to least important.
• من اهدافم را به ترتیب اهمیت از بالاترین به پایین ترین درجه اهمیت , لیست کردم .
١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

29 battery
• Bruises on the victim's arms and legs showed evidence of violent battery.
• کبودی های روی بازو و پاهای قربانی نشان از درگیری خشن داشت .
١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

30 animism
• This is the basis of animism, and animism is the basis of religion.
• این پایه روح گرایی است و روح گرایی پایه دین است .
١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

31 reflect
• I often reflect on my schooldays.
• من اغلب به روزهای مدرسه ام فکر می کنم .
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

32 complication
• A further complication was Fred's refusal to travel by air.
• مشکل بعدی این بود که فِرِد از سفر هوایی امتناع می کرد .
١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

33 attendant
• The attendant should make the patient happy and hopeful.
• پرستار باید بیمار را شاد و امیدوار نگه دارد .
١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

34 attendant
• Tony Williams was working as a car-park attendant in Los Angeles.
• تونی ویلیامز به عنوان متصدی پارک خودرو در لوس انجلس کار می کند .
١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

35 cataclysm
• No city can ever be fully prepared for a cataclysm such as a major earthquake.
• هیچ شهری نمی تواند خود را برای فاجعه بزرگی مثل زمین لرزه به این بزرگی آماده کند .
١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

36 overlap
• We shouldn't schedule the projects so that they overlap each other.
• ما باید پروژه ها را طوری برنامه ریزی کنیم تا با همدیگر تداخل نداشته باشند .
١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

37 contemplate
• We don't contemplate his opposing our plan.
• ما به مخالفتش با طرحمان اهمیتی نمی دهیم .
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

38 wound
• More nurses were needed to dress the soldiers' wounds.
• پرستاران بیشتری برای پانسمان زخم سربازان لازم است .
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

39 prognosis
• The prognosis is for more people to work part-time in the future.
• پیش بینی می شود که افراد بیشتری در آینده به صورت نیمه وقت کار کنند .
١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

40 innovative
• The most innovative artists are often unappreciated in their time.
• بیشتر هنرمندان خلاق در زمان حیاتشان , مورد تقدیر قرار نمی گیرند .
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

41 dispose of
• I am still not sure how best to dispose of the shares.
• من هنوز مطمئن نیستم چطور سهامم را بفروشم .
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

42 dispose of
• Let's dispose of this matter once and for all.
• بیا یکبار و برای همیشه این موضوع را حل کنیم .
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

43 dispose
• His rudeness when we first met didn't dispose me very kindly to/towards him.
• گستاخی او در اولین دیدار باعث نشد تا من با او خیلی مهربانانه برخورد کنم .
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

44 dispose
• Suspicions dispose kings to tyranny and husbands to jealousy.
• بدگمانی , پادشاهان را به ستم و شوهران را به حسادت وا می دارد .
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

45 renal
• He collapsed from acute renal failure.
• او از نارسایی حاد کلیه غش کرد .
١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

46 complication
• I have enough complication in my life without having to look after your sick pets!
• من به اندازه کافی در زندگی خودم مشکل دارم که بخواهم از حیوانات خانگی مریض نگهداری کنم .
١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

47 complication
• The age difference was a complication to the rela-tionship.
• اختلاف سن در رابطه , مشکل بزرگی بود .
١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

48 implant
• An attempt to implant an embryo using an egg from an anonymous woman donor was unsuccessful.
• تلاش برای کاشت جنین باستفاده از تخمک زن اهداکننده ناشناس ناموفق بود .
١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

49 certifiable
• If you ask me, that man is certifiable.
• اگه از من بپرسید , اون مرد قابل اعتماده .
١٣٩٩/٠٦/١٩
|

50 factual
• a factual article
• یک مقاله مستند
١٣٩٩/٠٦/١٧
|