علی جادری

علی جادری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهduckling١٧:٢٧ - ١٤٠١/١٢/٠٧The Ugly Duckling جوجه اردک زشتگزارش
0 | 1
bermuda١٥:٠٩ - ١٤٠١/١٢/٠٤Bermuda Triangle مثلث برموداگزارش
0 | 0
landslide victory١٤:١٧ - ١٤٠١/١٢/٠٤A landslide victory is an election result in which the victorious candidate or party wins by an overwhelming margin. The term became popular in the 1 ... گزارش
0 | 0
water fountain١٥:١٣ - ١٤٠١/١١/٢٦آبخوریگزارش
2 | 0
with a capital١٥:١٥ - ١٤٠١/١١/٢٥used to give emphasis to the word or concept in question. "he's trouble with a capital T" she turned the house into a place of culture and art with ... گزارش
0 | 0
tattered clothes١٥:٠٤ - ١٤٠١/١١/٢٠لباس های پاره پوره . لباس های مُندرسگزارش
0 | 0
stapler١٤:٣٣ - ١٤٠١/١١/٢٠stapler : ماشین منگنه staples : سوزن منگنهگزارش
0 | 0
admitted to the bar١٥:٢٣ - ١٤٠١/١١/١٣Admission to the bar in the United States is the granting of permission by a particular court system to a lawyer to practice law in the jurisdiction ... گزارش
0 | 0
attrition warfare١٠:٣٧ - ١٤٠١/١١/١٣جنگ فرسایشی: جنگ فرسایشی یک استراتژی نظامی متشکل از تلاش هایی برای پیروزی در یک جنگ از طریق فرسودگی دشمن تا حد فروپاشی از طریق تلفات مستمر در پرسنل و ... گزارش
0 | 0
tallboy١١:٢٤ - ١٤٠١/١١/١٠Tallboy or tall boy may refer to: Tallboy ( bomb ) , a British deep penetration earthquake bomb of the Second World War Tallboy ( furniture ) , a pi ... گزارش
0 | 0
scratch out a living١٠:٤٢ - ١٤٠١/١١/٠٩به سختی برای زندگی پول به دست آوردن He scratched out a living as a farmer.گزارش
0 | 0
somebodiness١٥:٠٦ - ١٤٠١/١١/٠٧برای خودت کسی بودن , احساس عزت نفس یا اعتبار شخصیگزارش
0 | 0
untouchable١٥:٥٤ - ١٤٠١/١١/٠٦1 ) مصون : I want to make it clear, however, that no one is untouchable in this investigation. 2 ) نجس :معادل کلمه Dalit : کسانی که در نظام طبقاتی آ ... گزارش
0 | 0
petal١٥:٤٥ - ١٤٠١/١١/٠٦گلبرگگزارش
0 | 0
leaders of sedition١٤:٤١ - ١٤٠١/١١/٠٦The Leaders Of The Sedition is a phrase used in the government literature of the Islamic Republic of Iran after the presidential election in 2009 to ... گزارش
0 | 0
sun parched١٤:٣٣ - ١٤٠١/١١/٠٦آفتاب سوخته sun parched fields :زمین های خشک شده در آفتابگزارش
0 | 0
half starved١٤:٠٣ - ١٤٠١/١١/٠٦محروم شدن از غذا؛ سوء تغذیهگزارش
0 | 0
ashram١٣:٤٧ - ١٤٠١/١١/٠٦آشرام گوشه عزلت معنوی یا صومعه و دیری در ادیان هندی است. در زبان سانسکریت آشرام به مکانی گفته می شود که مردان و زنان در آن زندگی معنوی می کنند. در پا ... گزارش
0 | 0
khadi١٣:٣٧ - ١٤٠١/١١/٠٦یک پارچه پنبه ای هندی. "her plain khadi sari"گزارش
0 | 0
podium١١:٣٢ - ١٤٠١/١١/٠٦تریبونگزارش
0 | 0
vaisakhi١١:٢٦ - ١٤٠١/١١/٠٦وایساخی که همچنین بایساخی هم بیان می شود، به طور مرسوم هر سال در ۱۳ آوریل جشن گرفته می شود و یک جشن برداشت محصول است که به طور عمده در شمال هند برگزا ... گزارش
0 | 0
hartal١١:١٨ - ١٤٠١/١١/٠٦اعتصاب معادل strike این اصطلاح از گجراتی ( هندی ) گرفته شده است که به معنای بسته شدن مغازه ها و انبارها با هدف برآورده کردن تقاضا است. مهاتما گاندی، ... گزارش
0 | 0
lathee١١:٠٨ - ١٤٠١/١١/٠٦lathi or lathee یک چوب سنگین اغلب از بامبو که با آهن بسته شده است که در هند به عنوان سلاح به ویژه توسط پلیس ( مانند پراکنده کردن جمعیت یا سرکوب شورش ... گزارش
0 | 0
apartheid١٥:٢٥ - ١٤٠١/١١/٠٤تفکیک نژادی = race segregation =Apartheid Apartheid means seperateness in the Afrikaans language . people of different races could not live in the ... گزارش
0 | 0
nonpossession١٤:٠٧ - ١٤٠١/١١/٠٤nonpossession means living a simple life with very few possessions , and using only what one needed , never more .گزارش
0 | 0
noncooperation١٤:٠٠ - ١٤٠١/١١/٠٤نافرمانی مدنی هم معنا می دهد . ( civil disobedience ) means nonviolent ways of breaking a law , if the law is unfair.گزارش
0 | 0
nonpossession١٣:٥٥ - ١٤٠١/١١/٠٤1 ) charged with nonpossession of a valid driver's license جریمه شدن به خاطر عدم همراه داشتن گواهی نامه . 2 ) aparigraha ( در هندویسم , آپاریگراها ... گزارش
0 | 0
caca dauphin٠٩:٢٣ - ١٤٠١/١٠/٢٩رنگ یشمی. Brownish green colorگزارش
0 | 0
containment١٥:٥٥ - ١٤٠١/١٠/٢٨Dual Containment سیاست مهار دوجانبه. استراتژی دولت کلینتون در دهه 90 میلادی در خاورمیانه که مهار جمهوری اسلامی ایران در کنار اعمال محدودیت علیه عراق ... گزارش
0 | 0
coucher١٢:٣٧ - ١٤٠١/١٠/٢٨to go to bed به رختخواب رفتن - خوابیدن - کلمه ای فرانسویگزارش
0 | 0
shortsighted١٤:٤٤ - ١٤٠١/٠٩/٢٩نزدیک بین: unable to see things clearly unless they are relatively close to the eyes. "he is short - sighted and has worn glasses since the age of t ... گزارش
0 | 0
rhino١٤:٤٥ - ١٤٠١/٠٩/٢٨rhino : کرگدن hippo : اسب آبیگزارش
5 | 0
vertebrates١٤:١٦ - ١٤٠١/٠٩/٢٨invertebrates and vertebrates مهره داران و بی مهرگانگزارش
5 | 0
invertebrates١٤:١٦ - ١٤٠١/٠٩/٢٨invertebrates and vertebrates مُهره داران و بی مُهرگانگزارش
0 | 0
samaritan١٠:٣٨ - ١٤٠١/٠٩/٠٣from the parable of the good Samaritan in Luke 10:30–37] : a person who is generous in helping those in distress.گزارش
0 | 0
bog١٠:٢٣ - ١٤٠١/٠٨/٠٤گیر کردن , گُه گیجه گرفتن , قاطی کردن I fear we're bogging you down with too much information as it is. " من می ترسم که شما را با اطلاعات بیش از حدی ... گزارش
0 | 1
hatemongering١٧:٤٢ - ١٤٠١/٠٧/٢٥Dealing with such hatemongering and sticking to the principles will prevent the groups to engage in fight with each other. رسیدگی به این نفرت پراکنی ... گزارش
0 | 0
504 plan١٢:٥٦ - ١٤٠١/٠٧/٢٥The 504 Plan is a plan developed to ensure that a child who has a disability identified under the law and is attending an elementary or secondary edu ... گزارش
0 | 0
stoned١٥:٥٧ - ١٤٠١/٠٧/١٩being drunk or under the influence of a drug ( as marijuana ) taken especially for pleasure چِتگزارش
0 | 0
joint١٥:٢٧ - ١٤٠١/٠٧/١٩joint is marijuana rolled in paper for smoking. سیگار ماریجواناگزارش
2 | 0
afterglow١٤:١٧ - ١٤٠١/٠٧/١٩good feelings remaining after a pleasurable or successful experience. حس خوب بعد از یک لذت یا یک تجربه موفق.گزارش
12 | 0
hickie١٤:١٣ - ١٤٠١/٠٧/١٩or ( Hickey ) A hickey is a bruise caused by trauma to the skin, such as by sucking or biting. کبودی زیر گردن به خاطر بوسهگزارش
2 | 0
juevos١٣:٣٨ - ١٤٠١/٠٧/١٩( Huevos ) معادل خایه در زبان فارسی عامیانه است . I might not have the juevos to do it later. " من ممکنه در آینده خایه نکنم این کار رو بکنم .گزارش
0 | 1
drape١٣:٣٣ - ١٤٠١/٠٧/١٩drape: to put something somewhere . قرار دادن چیزیگزارش
2 | 1
butterflies١٣:٢٦ - ١٤٠١/٠٧/١٧I had butterflies in my stomach. "To get/have butterflies in your stomach" is an idiomatic expression that means you are anxious and have a nervous ... گزارش
0 | 0
alids١٠:٢١ - ١٤٠١/٠٦/٢٧خاندان علی یا علویان که شیعیان و پیروان علی ابن ابی طالب محسوب می شوند.گزارش
0 | 0
delibration١٥:٥٦ - ١٤٠١/٠٦/٢٤1. ( بحث و نظر ) long and careful consideration or discussion. "after much deliberation we arrived at a compromise" 2. ( دقت نظر و ملاحظه ) slow a ... گزارش
0 | 0
head tax١٢:٢٨ - ١٤٠١/٠٦/٢٤مالیات سرانه ( به انگلیسی: poll tax ) مالیاتی به مقدار معین و ثابت است که بر همگان ( غنی و فقیر ) به صورت مساوی وضع می شود. مالیات سرانه امروزه واپس ... گزارش
0 | 0
teknonym١٣:٣٠ - ١٤٠١/٠٦/٢١کُنیه Teknonym or Kunya ( Arabic: کُنیَه ) , in Arab culture, is used for those names which begin with prefix "Ab" ( أب ) or "Ibn" ( إبن ) for men an ... گزارش
0 | 0
undergraduate١٧:٤٤ - ١٤٠١/٠٦/٢٠Associate degree. کاردانی Bachelor's degree. کارشناسی Master's degree. کارشناسی ارشد Doctoral degree. دکتراگزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهdefect١٧:٣٣ - ١٤٠١/٠٦/٢٧
• Near-sightedness is a visual defect.
نزدیک بینی , یک نقص بینایی است .
2 | 0
archenemy١٥:١٥ - ١٤٠١/٠٦/٢٧
• Conceit and complacency are the archenemy of unity.
غرور و خودپسندی , دشمن اصلی اتحاد هستند .
0 | 0
encroach١٧:٢١ - ١٤٠١/٠٦/٠٦
• The commercial district is encroaching on the residential zone.
منطقه تجاری , در حال پیشروی به منطقه مسکونی است .
0 | 0
encroach١٧:٢٠ - ١٤٠١/٠٦/٠٦
• Farming families were forced to move to the cities as the desert encroached on their lands.
خانواده های کشاورز , مجبور شدند به شهرها بروند , وقتی که بیابان به سوی زمین هایشان , پیشروی کرد .
0 | 0
usurp١٦:١٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٢
• While the king was away from the capital, his scheming brother usurped the throne.
وقتی پادشاه دور از پایتخت بود , برادر حقه بازش تاج و تخت او را غصب کرد.
5 | 0
confiscate١٦:٠٩ - ١٤٠١/٠٦/٠٢
• The teacher threatened to confiscate their Yo Yos if they kept playing in class.
معلم , تهدید کرد که اگر آنها به بازی کردن در کلاس ادامه دهند , یویوی آنها را ضبط می کند .
0 | 0
fondly١١:١٨ - ١٤٠١/٠٦/٠٢
• She looked fondly at his crinkly face.
او ( زن ) با علاقه , به صورت چروکیده او ( مرد ) نگریست .
0 | 0
gush١٠:٤٨ - ١٤٠١/٠٦/٠٢
• Water gushed from the open fire hydrant.
آب , از شیر آتشنشانی باز , فوران کرد .
0 | 0
prowess١٠:٣٢ - ١٤٠١/٠٦/٠٢
• He's always boasting about his sexual prowess.
او همیشه در مورد قدرت جنسی اش , لاف می زند .
0 | 0
brag١٠:٢٧ - ١٤٠١/٠٦/٠٢
• You shouldn't take that seriously; it's just one of his brags.
شما نباید آن را جدی بگیرید; این فقط یکی ازلاف های اوست.
2 | 0
steadfastness١١:٥٢ - ١٤٠١/٠٦/٠١
• Morale is a state of mind. It is steadfastness and courage and hope.
روحیه یک حالت روحی است. استواری و شهامت و امید است
0 | 0
bridle١٥:٢٤ - ١٤٠١/٠٥/٢٧
• We couldn't bridle our excitement.
ما نمی توانستیم هیجانمان را مهار کنیم.
0 | 0
favouritism٠٩:٤٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٦
• She had four children but never showed any favouritism.
او چهار فرزند داشت ولی هرگز نسبت به کسی استثناء قائل نمی شد .
0 | 0
haven١٦:٤٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٥
• The island is a haven for tax exiles.
این جزیره , پناهگاهِ فراریان مالیات است .
0 | 0
haven١٦:٣٩ - ١٤٠١/٠٥/٢٥
• The river banks are a haven for wildlife.
سواحل رودخانه , منطقه امنی برای حیات وحش هستند.
0 | 0
unseat١١:١٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٥
• He was unseated in the last election.
او در آخرین انتخابات , برکنار شد .
0 | 0
ironically١٦:٠٨ - ١٤٠١/٠٥/٢٣
• Ironically, his cold got better on the last day of his holiday.
جالبه که سرماخوردگیش , دُرست آخرین روز تعطیلات خوب شد!
2 | 0
evoke١١:٤٩ - ١٤٠١/٠٥/١٣
• He claimed to be able to evoke spirits of the dead.
او ادعا کرد که می تواند ارواح مردگان را احضار کند .
0 | 0
carnal١٠:١٤ - ١٤٠١/٠٥/١٢
• He gave up carnal pleasures when he became a priest.
او وقتی کشیش شد , لذتهای مادی را کنار گذاشت .
2 | 0
twofold١٥:٣٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٥
• The problems are twofold - firstly, economic, and secondly, political.
مشکلات دوگونه هستند :اول اقتصادی و ثانیاً سیاسی .
0 | 0
twofold١٥:٣٢ - ١٤٠١/٠٥/٠٥
• The benefits of the scheme are twofold.
مزایای این طرح , دوچندان است .
0 | 0
mole٠٩:٤٨ - ١٤٠١/٠٤/١٤
• A mole is a blemish on a person's skin.
یک خال , یک لکه بر روی پوست شخص است .
0 | 0
altar١٧:١٠ - ١٤٠١/٠٤/١٣
• The minister kneeled before the beautifully carved altar and prayed.
کشیش , در برابر محرابی که به زیبایی تراشیده شده بود , زانو زد و دعا کرد.
5 | 0
grab١٥:٢٧ - ١٤٠١/٠٤/٠٧
• The general grabbed territory from the neighboring country.
ژنرال , منطقه ای از کشور همسایه را تسخیر کرد .
7 | 1
aloof١١:١٦ - ١٤٠١/٠٣/٠٤
• How can you remain aloof when you know the country is in peril?
چگونه می توانید بی اعتنا بمانید وقتی می دانید کشور در خطر است؟
2 | 0
midwife١٠:٤٢ - ١٤٠١/٠٢/٢١
• Adversity is the midwife of genius.
شبیه ضرب المثل "احتیاج مادر اختراع است"
0 | 0
adversity١٠:٤١ - ١٤٠١/٠٢/٢١
• Adversity is a good [great] schoolmaster.
شبیه ضرب المثل "احتیاج مادر اختراع است"
0 | 1
jeer١٧:٠٨ - ١٤٠١/٠٢/٠٤
• The strikers jeered at the company's representative.
اعتصاب کنندگان , نماینده شرکت را هُو کردند .
0 | 1
seclude١٠:٣٢ - ١٤٠٠/٠٨/٠٤
• We sunbathed on a small secluded beach.
ما در یک ساحل کوچک دورافتاده حمام افتاب گرفتیم .
0 | 0
relegate١٤:٤٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨
• He has been relegated to the position of an assistant coach.
او به مقام دستیار مربی , تنزل درجه پیدا کرده است .
7 | 0
conceive٠٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦
• Our book group was conceived over twelve years ago.
گروه کتاب ما بیش از 12 سال پیش , تشکیل شد .
2 | 1
contrary١١:١٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢١
• It's hard to like such a spoiled and contrary child as he is.
خیلی سخته که بچه ای ننر و لجباز مثل او را دوست داشته باشید .
2 | 0
retribution١٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠
• His armies invaded their lands in retribution.
ارتش او به تلافی اقدام به حمله به سرزمینشان کرد .
0 | 0
harass١٥:١٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠
• The early female medical students were harassed by their fellow male students.
دانشجویان دختر پزشکی توسط دانشجویان پسر هم دوره ای خود مورد آزار قرار می گرفتند .
2 | 0
fine١٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠
• The fine for speeding in a school zone is very steep.
جریمه سرعت در منطقه مدرسه , بسیار زیاد است .
5 | 1
peasant١٦:٠٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٩
• What would a peasant like him know about art?
دهاتی مثل او از هنر چه می داند؟
14 | 0
precursor٠١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٦
• His precursor left him much work to do.
نفر قبلی , کارهای زیادی برای او باقی گذاشته بود .
2 | 1
fascist١٤:٣٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧
• He is a closet Fascist.
او یک فاشیست مخفی بود .
0 | 0
deputize١١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤
• My secretary will deputize for me at the meeting.
منشی من در جلسه ( به جای من ) من را نمایندگی خواهد کرد .
0 | 0
accede١١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٢
• She acceded to the throne upon her father's death.
او پس از مرگ پدرش به تخت سلطنت نشست .
0 | 0
par١١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٦/٣١
• Sales of nylon have been below par in recent years.
فروش نایلون , در سال های اخیر , زیر حد متوسط بوده است .
2 | 0
dissension١٦:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠
• Father's will caused much dissension among his children.
وصیت نامه پدر , باعث اختلاف زیادی بین فرزندانش شد .
5 | 0
abortive١٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٦/٣٠
• An abortive attack on the palace took place during the night.
حمله بی ثمر به قصر , شب هنگام , انجام شد .
5 | 0
uproot١٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٢
• Work commitments forced her to uproot herself and her son from Reykjavik.
تعهدات کاری , او و پسرش را مجبور کرد تا از شهر ریکیاویک نقل مکان کند .
2 | 0
suffice١٣:٠٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥
• Few words to the wise suffice.
العاقل یکفیه الاشارة .
7 | 1
accountability١٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣
• There is no one to complain to about the problem because there is no accountability in that department.
کسی نیست که به او شکایت برد , چون در آن بخش کسی پاسخگو نیست .
5 | 1
humbug١١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢
• What they call salesmanship is just a bunch of humbug in my opinion.
آنچه که انها به عنوان فروش می نامند , به نظر من , فقط یک مشت کلاهبرداری است .
2 | 0
humbug١١:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢
• Yon can only humbug those who are not aware of your tricks.
تو ( you ) تنها می توانی کسانی را که از حقه های تو خبر ندارند , فریب دهی .
0 | 0
blue blood١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠٤/٠٢
• The lady speaks, acts and walks as a blue blood.
خانم مثل یک اشرافزاده , حرف می زند , عمل می کند و راه می رود.
12 | 1
hot potato١٦:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠
• The issue has become a political hot potato .
این قضیه , به مسأله حاد سیاسی , تبدیل شده است .
0 | 0