اسم با حرف م

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

محمد/mohammad/

ستوده، بسیار تحسین شده، نام پیامبر اسلام ( ص )، نام سوره چهل و هفتم قرآن مجید، محمد: در لغت از واژه ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مریم/maryam/

نام گلی خوشبو، زن پارسا، نام مادر حضرت عیسی ( ع )، ( در گیاهی ) گل سفید خوشه ای خوشبو و دارای عطر ب ...


دختر

عبری، عربی

مذهبی و قرآنی
مهدی/mahdi/

هدایت شده، نام امام زمان ( عج )، از پس پرده غیبت به درآی مه ناز درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود مهد ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
معصومه/maesume/

بی گناه، معصوم، لقب حضرت فاطمه ( معصومه ) خواهر امام رضا ( ع )، معصومه: از معصوم به معنی بی گناه و ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمدرضا/mohammad rezā/

ترکیبی از دو اسم محمد و رضا ( ستوده و خشنود )، از نام های مرکب، محمّد و رضا، محمد و رضا، مرکب از دو ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محسن/mohsen/

تحسین شده، نیکو کردار، از نام های پروردگار، ( در قدیم ) نیکوکار، احسان کننده، از نام ها و صفات خداو ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمدعلی/mohammad ali/

ترکیب دو اسم محمد و علی ( ستوده و بلندمرتبه )، از نام های مرکب، محمّد و علی، ( اَعلام ) ) محمّدعلی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مرضیه/marziye/

پسندیده، خشنود، مرضی، کسی که خدا از او راضی باشد


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمود/mahmud/

ستوده، از نام ها و صفات پروردگار، ( در قدیم ) آن که یا آنچه ستایش شده است، ستوده شده و مورد پسند، ن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمدحسین/mohammad hoseyn/

ترکیب دو اسم محمد و حسین ( ستوده و نیکو )، از نام های مرکب، محمّد و حسین، محمد و حسین، ترکیب دو کلم ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مرتضی/mortazā/

خشنود شده، برگزیده، لقب امیرالمؤمنین علی ( ع ) امام اول شیعیان، ( در قدیم ) پسندیده شده، مورد رضایت ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مصطفی/mostafā/

برگزیده، صاف و زلال شده، از القاب حضرت رسول اکرم ( ص )، صاف کرده شده، ( اَعلام ) ) از القاب حضرت رس ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مجید/majid/

بزرگوار، بلند مرتبه، از صفات قرآن مجید و نام های خداوند، دارای قدر و مرتبه ی عالی، گرامی، از نام ها ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مجتبی/mojtabā/

برگزیده، پسندیده، لقب امام دوم شیعیان، ( در قدیم ) برگزیده شده، انتخاب شده، ( اَعلام ) لقب حسن ابن ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد مهدی/m.-mahdi/

ترکیب دو اسم محمد و مهدی ( ستوده و هدایت شده )، از نام های مرکب، محمّد و مهدی، مرکب از محمدبه معنای ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مسعود/maseud/

نیک بخت، خجسته، مبارک، سعادتمند، ( اَعلام ) ) نام سه تن از شاهان سلسله ی غزنوی، مسعود غزنوی: شاه [، ...


پسر

عربی
محمد امین/m.-amin/

ترکیب دو اسم محمد و امین ( ستوده و امانت دار )، از نام های مرکب، محمّد و امین


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
میلاد/milād/

زمان ولادت، تولد، زمان تولد، ( اَعلام ) ( در شاهنامه ) پدر گرگین و از پهلوانان ایران باستان، ( در ا ...


پسر

عربی، فارسی

تاریخی و کهن
مینا/minā/

نام نوعی پرنده سخنگو و زیبا، نام نوعی گل، شیشه، کیمیا، پرنده ای شبیه سار با پرهای رنگارنگ که به راح ...


دختر

فارسی

پرنده، طبیعت، گل
محبوبه/mahbube/

دوست، مورد علاقه و محبت، معشوق، نام گیاهی ( محبوبه ی شب )، محبوب ( زن )، معشوقه، + نک محبوب، مؤنث م ...


دختر

عربی

طبیعت
مهسا/mahsā/

مانند ماه، زیبارو، ( مه = ماه، سا ( پسوند شباهت ) )، مثل ماه، ( مه = ماه + سا ( پسوند شباهت ) )، زی ...


دختر

فارسی

طبیعت، کهکشانی
مهناز/mah nāz/

ماه ناز، زیبای نازنین، آن که چون ماه ناز و زیباست، ( مَه = ماه + ناز )، آن که چون ماه ناز و زیبا اس ...


دختر

فارسی

طبیعت، کهکشانی
محمد جواد/m.-javād/

ترکیب دو اسم محمد و جواد ( ستوده و بخشنده )، از نام های مرکب، محمّد و جواد، بنده ستوده شده خدا و بخ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محدثه/mohaddese/

سخن گو، روایت کننده اخبار و احادیث نبوی، لقب حضرت فاطمه ( س )، ( مؤنث محَدِث )، محَدِث ( زن )، ( اَ ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد طاها/m.-tāhā/

ترکیب دو اسم محمد و طاها ( ستوده و نام سوره ی بیستم قرآن کریم )، از نام های مرکب، محمّد و طاها ( طه ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مهدیه/mahdiye/

کسی که خداوند او را به سوی رستگاری و راه راست هدایت نمود، کسی که خداوند رستگاری را و راه راست را بر ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمدحسن/m.-hasan/

ترکیب دو اسم محمد و حسن ( ستوده و نیکو )، از نام های مرکب، ا محمّد و حسن، ( اَعلام ) ) محمّدحسن اصف ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مبینا/mobinā/

روشن، آشکار کننده، ( مونث مبین ) از نام های پروردگار، مؤنث مبین، ( عربی ) ( مؤنث مبین )، مبین، مبین ...


دختر

عربی، فارسی

مذهبی و قرآنی
منصور/mansur/

پیروز، حمایت شده از سوی خداوند، ( در قدیم ) یاری داده شده، پیروز شده، پیروز و موفق، ( درحالت قیدی ) ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی، تاریخی و کهن
میثم/meysam/

میثم تمار از اصحاب امیرالمؤمنین علی ( ع )، پای و سپل شتر که محکم به زمین کوبیده شود، ( اَعلام ) میث ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
موسی/musā/

از آب گرفته شده، نام پیغمبر بنی اسرائیل، نام هفتمین امام شیعیان، به معنی از آب کشیده، ( اَعلام ) ) ...


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
مهری/mehri/

منسوب به مهر، محبت، دوستی، مهربانی، خورشید، نام هفتمین ماه از سال شمسی، نام سازی قدیمی، ( مهر، ی ( ...


دختر

فارسی

طبیعت، کهکشانی
مهین/me (a) hin/

منسوب به ماه، زیباروی، بزرگترین، ( در قدیم ) بزرگتر، [این نام چنانچه به فتح اول ( مَهین ) mahin تلف ...


دختر

فارسی
ملیحه/malihe/

بانمک، زیبا، دوست داشتنی، ( مؤنث ملیح )، ( در قدیم ) ( به مجاز ) ملیح، زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، ...


دختر

عربی
مائده/mā’ede/

نام پنجمین سوره از قرآن مجید، خوردنی، سفره ای که بر آن غذا می گذارند، ( مؤنث مائد )، طعام، ( اَعلام ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
مهرداد/mehr dād/

داده ی مهر، آفریده شده ی مهر، بخشنده خورشید، ( اَعلام ) ) نام چهار تن از شاهان اشکانی، مهرداد اول: ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن، کهکشانی
مژگان/mož (e) gān/

مژه، ( در اصطلاح عشاق ) اشاره به نیزه و تیر که از کرشمه و غمزه های معشوق به هدف سینه ی عاشق می رسد، ...


دختر

فارسی
مهران/mehrān/

منسوب به مهر، دارنده ی مهر، فروغ خورشید، نام پدر اورند سردار ایرانی، به معنی دارنده ی مهر، ( اَعلام ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن، طبیعت
مسلم/moslem/

پیرو دین اسلام، مسلمان، ( اَعلام ) ) مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب: [قرن اول هجری] پسرعموی امام حسین ( ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
منصوره/mansure/

پیروز، حمایت شده از سوی خداوند، شهر بندری، در شمال مصر، بر کرانه ی راست رود نیل، ( عربی ) ( مؤنث من ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
منیژه/maniže/

سفید رو، پاکدامن، نام دختر افراسیاب که عاشق بیژن پهلوان ایرانی شد، ( اَعلام ) ( در شاهنامه ) دختر ا ...


دختر

فارسی

تاریخی و کهن
محمدتقی/m.-taqi/

ترکیب دو اسم محمد و تقی ( ستوده و پرهیزگار )، از نام های مرکب، ا محمّد و تقی، ( اَعلام ) ) محمّد تق ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ماهان/māhān/

منسوب به ماه، روشن و زیبا همچون ماه، ( اَعلام ) ) نام پسر کیخسرو، پسر اردشیر، پسر قباد، ) نام یکی ا ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن، طبیعت، کهکشانی
ملیکا/melikā/

نام مادر امام زمان ( ع )، گروهی از گیاهان خانواده ی گندمیان، فرشته، ملکه، گروهی از گیاهان علفی چند ...


دختر

یونانی

مذهبی و قرآنی، طبیعت
مرجان/marjān/

نوعی جاندار دریایی، مروارید، ( سریانی )، جانور بی مهره ی کوچک دریایی که پوشش آهکی ترشح می کند و نسل ...


دختر

عربی، سریانی

تاریخی و کهن، طبیعت
متین/matin/

دارای متانت، با وقار، محکم، استوار، از نام ها و صفات خداوند، دارای پختگی، خردمندی و وقار، از نامهای ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
میترا/mitrā/

محبت، دوستی، پیمان، خورشید، مهر، ( اوستایی )، به علاوه ( = مهر )، صورتی از واژه


دختر

فارسی، اوستایی

کهکشانی
محمدصادق/m.-sādeq/

ترکیب دو اسم محمد و صادق ( ستوده و راستگو )، از نام های مرکب، ا محمّد و صادق


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محترم/mohtaram/

با عزت و اعتبار، مورد تکریم، قابل احترام، عزیز و گرامی، ( در قدیم ) دارای حرمت و مقدس


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
منوچهر/manučehr/

بهشت روی، از تبار پهلوانی به نام منوش، به معنی «از نژاد و پشت منوش» [منوش یکی از ناموران قدیم]، ( ا ...


پسر

فارسی

تاریخی و کهن
منیره/monire/

درخشان، تابان، نورانی و روشن و درخشان و آشکار، مؤنث منیر، آنچه از خود نور داشته باشد، روشن


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
مراد/morād/

اراده شده، خواسته، آرزو، خواست، مقصود، منظور، قصد، ( در تصوف ) پیر، ( در قدیم ) عزم، اراده، مایه ی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمدباقر/m.-bāqer/

ترکیب دو اسم محمد و باقر ( ستوده و شکافنده )، باقر :در لغت به معنای شکافنده و شیردرنده است باقر لقب ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مهتاب/mahtāb/

پرتو و نور ماه، ماهتاب، نور و روشنایی ماه، مهتابی


دختر

فارسی

طبیعت، کهکشانی
مبین/mobin/

روشن، آشکار کننده، از نام های پروردگار، روشنگر، ( درقدیم ) آشکار، هویدا، ( در قدیم ) نورانی، پیدا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد ابراهیم/m.-ebrāhim/

ترکیب دو اسم محمد و ابراهیم ( ستوده و پدر مهربان )، از نام های مرکب، محمّد و ابراهیم


پسر

عربی، عبری

مذهبی و قرآنی
محیا/mahyā/

زندگی، حیات


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمدصالح/m.-sāleh/

ترکیب دو اسم محمد و صالح ( ستوده و نیکوکار )، از نام های مرکب، ا محمّد و صالح، بنده ستوده شده و نیک ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مختار/moxtār/

صاحب اختیار، برگزیده شده، گزیننده، عالی، آن که در انجام دادن یا انجام ندادنِ کاری آزاد است، صاحب اخ ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
منور/monavvar/

روشن، درخشان، نورانی، ( به مجاز ) روشن فکر


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
مهلا/mahlā/

آهسته و آرام، ( اسم صوت ) آهسته، بی شتاب، ( عربی ) ( اسم صوت ) آهسته ! بی شتاب !، دوستانه


دختر

عربی، فارسی
مهدیس/mahdis/

مانند ماه، ( به مجاز ) زیبارو، ( مَه = ماه، دیس = ( پسوند شباهت ) )، ( مَه = ماه + دیس = ( پسوند شب ...


دختر

فارسی

طبیعت، کهکشانی
محمد پارسا/m.-pārsā/

ترکیب دو اسم محمد و پارسا ( ستوده و باتقوا )، از نام های مرکب، محمّد و پارسا، مرکب از محمد به معنای ...


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
ملوک/moluk/

جمع ملک، پادشاهان، ( جمعِ مِلَک )، ( اَعلام ) ) دریای ملوک بخشی از اقیانوس آرام، میان شمال شرقی جزی ...


دختر

عربی
مطهره/motahhare/

پاک و مقدس، منزه، مؤنث مطهّر، مؤنث مطهر


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
مهشید/mah šid/

روشنایی و فروغ ماه، ماهشید، پرتو ماه، ( = ماه شید )، ماهتاب، + ماه شید، ماه روشن و درخشان


دختر

فارسی

طبیعت، کهکشانی
محمد هادی/m.-hādi/

ترکیبی از دو اسم محمد و هادی ( ستوده و راهنما )، ( عربی ) از نام های مرکب، ا محمّد و هادی، بنده ستو ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد یاسین/m.-yāsin/

ترکیب دو اسم محمد و یاسین ( ستوده و نام سی و ششمین سوره قرآن مجید )، ( عربی ) از نام های مرکب، محمّ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
معین/moein/

یاریگر، کمک کننده، یاور


پسر

عربی
مهرانگیز/mehr angiz/

به وجود آورنده دوستی و مهر، برانگیزاننده ی محبت و دوستی، انگیزنده ی شوق و مهر، برانگیزاننده محبت و ...


دختر

فارسی

تاریخی و کهن
مهیار/mah yār/

ماهیار، نام پهلوان ایرانی، ( اَعلام ) ) پیرمردی مهمان نواز در روزگار بهرام گور، ) پهلوان ایرانی که ...


پسر

فارسی
محمد متین/m.-matin/

ترکیبی از دو اسم محمد و متین ( ستوده و باوقار )، ( عربی ) از نام های مرکب، محمّد و متین


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مونا/munā/

آرزوها، امیدها، منی، صاحب دساتیر کلمه ی «مانا»، که نام خدای عز و جل است به « مونا» تصحیح کـرده و آو ...


دختر

فارسی، عربی، پهلوی، یونانی

تاریخی و کهن
منیر/monir/

درخشان، تابان، در اصل اسم مذکر عربی است، ویژگی آنچه از خود نور داشته باشد، در مقابلِ مستنیر، روشن، ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
مهوش/mahvaš/

مانند ماه، زیبارو، ماهوش، ( = ماه وش )، به علاوه ( در قدیم ) ( شاعرانه ) مانند ماه و ( به مجاز ) زی ...


دختر

فارسی

تاریخی و کهن
مروارید/morvārid/

جواهری گران بها که در صدف تولید می شود، نوعی گل، ( در مواد ) توده ی سخت، گِرد، کوچک و درخشان به رنگ ...


دختر

فارسی

طبیعت، گل
مژده/možde/

خبر خوش و شادی بخش، بشارت، مژدگانی، نوید


دختر

فارسی

تاریخی و کهن
مهنا/mohannā/

در خور، شایسته، ( در قدیم ) گوارا و خوش، دور از رنج


دختر

عربی
منا/monā/

آرزوها، امیدها، منی، مقاصد


دختر

عربی
مانی/māni/

اندیشمند، نام بنیانگذار آیین مانوی، مانی ( در لغت ) به معنی «اندیشمند» است، ( اَعلام ) [، میلادی] ب ...


دختر، پسر

فارسی

تاریخی و کهن
میکائیل/mikāeil/

نام یکی از فرشتگان مقرب خداوند که روزی زمینیان را می رساند، ( = میکال ) به معنی «کیست مثل یهوّه»، ( ...


پسر

عبری

مذهبی و قرآنی
محمد صدرا/m.-sadrā/

ترکیب دو اسم محمد و صدرا ( ستوده و بلندمرتبه )، از نام های مرکب، محمّد و صدرا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
ماهرخ/māh rox/

ماه چهر، ماهرو، زیبارو، ( = ماه چهر )


دختر

فارسی
محمد رسول/m.-rasul/

ترکیب دو اسم محمد و رسول ( ستوده و فرستاده )، از نام های مرکب، محمّد و رسول


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مهرسا/mehr sā/

شبیه به مهر، مهربان و با محبت، زیبارو مانند خورشید، ( مهر = خورشید، سا ( پسوند شباهت ) )، مثل خورشی ...


دختر

فارسی

کهکشانی
ماشاءالله/māšā’allāh/

آنچه خداوند خواهد، هنگام تعجب و تحسین برای دفع چشم بد گفته می شود، چشمِ بد دور، ( شبه جمله ) آنچه خ ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مظفر/mozaffar/

کامروا، پیروز، غالب، موفق، با پیروزی و موفقیت


پسر

عربی

تاریخی و کهن
مولود/mo (w) lud/

زاده، پدید آمده، فرزند، تولد، میلاد، آن که به دنیا آمده، زاده شده، ( به مجاز ) نتیجه، حاصل، ( در اح ...


دختر، پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
محمد جعفر/m.-jaefar/

ترکیب دو اسم محمد و جعفر ( ستوده و رود )، از نام های مرکب، محمّد و جعفر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مارال/mārāl/

آهو، ( به مجاز ) زیبا، مرال، گوزن، ( به مجاز ) زیبا و خوش اندام


دختر

ترکی، مغولی

طبیعت
مهدیار/mahdyār/

محافظ و نگهبان سرزمین و میهن، یار حضرت مهدی ( عج )، ( مَهد = ( به مجاز ) سرزمین، کشور، میهن، یار ( ...


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
مصیب/mosib/

آن که حقیقت امری را دریافته باشد، درستکار، ( در قدیم ) آن که حقیقت امری را دریافته است، صواب کار، د ...


پسر

عربی
منظر/manzar/

آنچه بر آن نظر بیفتد و به چشم دیده شود، چهره، صورت، جلوه ی ظاهری هر شخص، ( به مجاز ) صورت و چهره، د ...


دختر

عربی
محمدکاظم/m.-kāzem/

ترکیب دو اسم محمد و کاظم ( ستوده و بردبار )، از نام های مرکب، ا محمّد و کاظم


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مهرناز/m.-nāz/

دارای محبت و ناز، زیبا چون خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، ( اَعلام ) نام خواهر کیکاووس که وی را به هم ...


دختر

فارسی

تاریخی و کهن
محمد حسام/m.-hesām/

ترکیب دو اسم محمد و حسام ( ستوده و شمشیر برنده )، از نام های مرکب، محمّد و حسام


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مازیار/māzyār/

صاحب کوهستان، ( = ماه ایزدیار، مازدیار )، صاحبِ کوه ماز، ( اَعلام ) پسر ونداد هرمز از فرزندان سوخرا ...


پسر

فارسی
مهیا/mahyā/

منسوب به مه، بزرگمنش، بانوی بزرگ، بزرگ


دختر

فارسی، اوستایی
محمد کریم/m.-karim/

ترکیب دو اسم محمد و کریم ( ستوده و بخشنده )، از نام های مرکب، ا محمّد و کریم، ( اَعلام ) محمّدکریم ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
مهرشاد/mehr šād/

شادمان و زیبا همچون خورشید، سرخوش از محبت، خورشاد، ( = خورشاد )، شادمهر، مرکب از شاد ( خوشحال ) + م ...


پسر

فارسیانتخاب نوع اسم

انتخاب ریشه اسم

انتخاب گروه اسم

برچسب ها

اسماسم پسر با ماسم دختر با م