منو
تقی قیصری

تقی قیصری

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٢٣,٣٣٦
لایک
٢,٣٩٢
لایک
دیس‌لایک
٢٩٨
دیس‌لایک
رتبه کل
١٥٢
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٣,٣٣٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٥٢
لایک
لایک
٢,٣٩٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٩٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٣

طاق شدن طاقت، تمام شدن تحمل، مستأصل شدن، احساس درمانده گی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٣

محضِ خاطرِ

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٨

۱ - در امریکا معادل guy یا dude هم به کار برده می شود که به طور کوتاه شده fella هم گفته و نوشته می شود. Hey you fellows! ( Hey you guys! سلام بچه ه ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٤

۱ - غلات، ۲ - محصولات کشاورزی، ۳ - تجمع، انباشت ( انسان، اشیا )

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣١

از آنجا که امکان نوشتن نظر در زیر نظرهای دیگران وجود ندارد، ناچار در پیش نهاد جداگانه پاسخ ایشان را می نویسم: بله می شود isolated را به ایزوله ترجمه ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Is it OK with you if I come about six?
دیدگاه
٣

اگر برای تان مساعد است ساعت ۶ خدمت تان برسم.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
A car ran past, spotting my coat with mud.
دیدگاه
٠

ماشینی از کنار من رد شد و به روی کتم گِل پاشید.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.