منو
مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٦٠,٣٥٨
لایک
٦,١٨٦
لایک
دیس‌لایک
٨٠٣
دیس‌لایک
رتبه کل
٦١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٠,٣٥٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦١
لایک
لایک
٦,١٨٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٠٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠
تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩٧

اصلاح کردن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧٧

ماهیت

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٤

شاخ مجازی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦٢

یک مشکل یا مانع موقتی یا جزئی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٨

عصب شناختی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.