منو
مرتضی بزرگیان
ویژه

مرتضی بزرگیان

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٦٠,٥٧٤
رتبه کل
٦١
رتبه کل
لایک
٦,٢٠٤
لایک
دیس‌لایک
٨٠٥
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٠,٥٧٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦١
لایک
لایک
٦,٢٠٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٠٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٤
امتیاز
رتبه در بپرس
٣٤٦
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠
تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩٧

اصلاح کردن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧٧

ماهیت

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٤

شاخ مجازی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦٢

یک مشکل یا مانع موقتی یا جزئی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥٩

عصب شناختی

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.