مدال‌های محمد فروزانی

بازدید
١٢٨
امتیاز کل
١٧,٧٧٤
کل مدال ها
٤٧٤
طلا
١٣
نقره
٣٠٩
برنز
١٥٢
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

٩
نوع مدال

حداقل ٦٠٠ امتیاز در روز

٣
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١