نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
فرانشیز به مبلغ و درصدی از خسارت گ ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سنتنز گرمابی یا  هیدروترمال ع ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
Compl i ment  البته با compl ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
اساساً هر دو کلمه‌ی location و pla ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
- ساختار شکن - هنجار شکن - رادیک ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
همانطور که از اسم آن مشخص است، هدف ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
پیش‌بینی تقاضا فرآیند استفاده از ت ...
١ روز پیش
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

-
بپرس
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
دستگاه‌های تخصصی اینترنت اشیا می ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تفکر سیستمی رویکردی برای مطالعه و ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
هزینه کل مالکیت محاسبه‌ای است که ب ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
به تعبیری، دورهٔ رنسانس دورهٔ خر ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٣٠ روز گذشته ثبت شده

-
بپرس
-
به تعبیری، دورهٔ رنسانس دورهٔ خر ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
این پلتفرم با استفاده از زبان برنا ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
اگر ما بخشی از فیلم را فارغ از صحی ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مِلودرام، آمیخته‌ای از صحنه‌های تف ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
محصولات پروبیوتیک حاوی چندین میلیو ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
کبوتر یا کفتر چاهی که با نام کبوتر ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
خود کلمه پاتیل به معنای دیگ بزرگ م ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
لیبرالیسم (به انگلیسی: Liberalism ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
https://abadis.ir/fatofa/قسری/
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
به جز ء ثابت بُن می‌گویند  و ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تست‌های end-to-end معمولا بر گرد ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
شرکت‌های که در لیست مرکز راهبری سا ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
طرح اولیه خدمات، نموداری است که کل ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تغییرات در نرخ بهره ایالات متحده ب ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
آتشکده در فارسی به معنی «درخشانی ا ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سایت‌هایی هستند که فرصت‌های شغلی ج ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٣٠ روز گذشته ثبت شده

-
بپرس
-
سایت‌هایی هستند که فرصت‌های شغلی ج ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
Primary Storage Devices Magnetic ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
محاسبات کوانتومی یک زمینه‌ی علمی ا ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
 اگر تنها بخواهیم از یک کلمه ...
١ روز پیش
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

-
بپرس
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
As an assistant professor who has ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مونو در لغت به معنی یک و کروم به م ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
https://fa.wikipedia.org/wiki/نظر ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تعیین کننده خط مشی یا همان سیاست‌ه ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
- سرا پا گوش بودن - با دقت و حواس ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
دفتر بیضی، محل کار رسمی رئیس جمهور ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ما یک‌ مفهوم زمان در شکل کلی داریم ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بطور کلی، در برنامه‌های جایگزینی ش ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سوگیری بقا یا سوگیری دوام‌نگری (ان ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
زمانی که مقدمات یک استدلال به جای ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
لطفا برای پاسخ به لینک زیر رجوع کن ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
به معنای واقعی موبایل بدست به دنیا ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
در خود آبادیس، لینک زیر ،که از ویک ...
١ روز پیش
نوع مدال

حداقل ٦٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
دکتر سندی مان، استاد روان‌شناسی دا ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
پست‌/پسا مدرنیسم (Postmodernism ) ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مغالطه عاطفی اصطلاحی از نقد ادبی ا ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
یادگیری الفبای دیجیتال. تصور &nbsp ...
١ روز پیش
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بر اساس مدل‌های مختلف این معیارها ...
١ روز پیش
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

-
بپرس
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مدیریت زنجیره تأمین (Supply C ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
استارتاپ ناب (به انگلیسی : Lean ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مهارت های شناختی توانایی روانی است ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
خدمات دادن به مشتریان یا پشتیبا ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
جواب به سؤال شما به صورت مشروح در ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
/θɔːt/  برای اینکه تلفظ را ب ...
١ روز پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
زمان اولین فعل felt گذشته‌ی ساده ا ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
نمایشنامه‌ی Amadeus که پیتر شفر آن ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
فعلی که بعد از فعل spend می‌آید هم ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٣٠ روز گذشته ثبت شده

-
بپرس
-
جواب به سؤال شما به صورت مشروح در ...
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بدلیلِ اینکه قبل از آن فعل let آمد ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
برای اینکه قبل از fall فعلِ حسی se ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
Grouping به معنی دسته بندی کردن اس ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مبارزه‌ی طبیعی افراد برای حفظ فرهن ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بار شناختی به میزان استفاده شده ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
جواب در لینک زیر داده شده است:👇 ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
علاوه بر معانی چون «قدیم‌ترها،» «ن ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بلندترین قلّه در قاره اروپا و ر ...
٢ روز پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ژیگول (به انگلیسی: Gigolo ) مردی ا ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
خرمشهر با ترکیب متنوعی از نیروهای ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
شما در اینجا که قسمتی از داستان Ha ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
- ترک تحصیل - اخراج از مدرسه - د ...
٢ روز پیش
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
- از خودش دفاع خواهد کرد. - در مق ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
نام یک داستان انیمیشن کوتاه است که ...
٢ روز پیش
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

-
بپرس
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
برای اینکه their به «آنها» یا ضمیر ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مطابق با راهنمای سبک شیکاگو، فرم ت ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
https://abadis.ir/entofa/regret/ ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
- برگزار کردن (یک مهمانی) - ترتیب ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
گذشته کامل یا ماضی بعید had + past ...
٢ روز پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
من ظرفیت یا محدوده‌ای را برای مذاک ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
اپی‌نفرین به انگلیسی: epinephrine ...
٢ روز پیش
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠٠ رای

-
همه
٣ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
وقتی دو‌مصححِ اوراق امتحانی یک برگ ...
٣ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بستگی به بقیه متن یا فاعلی دارد که ...
٤ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
کشور های زیر که بعدها به اپک پیوست ...
٤ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
طولانی‌ترین تونل جاده ای و ریلی ...
٤ روز پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٥ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تجربه‌ای است که فرد در مواجهه با ب ...
٥ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
برای انجام یک کار دشوار تمام توان ...
٥ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
کشور ایتالیا به دلیل شکل ظاهری قلم ...
٥ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ریتارگتینگ در لغت به معنی هدف‌گذار ...
٥ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
عبارت drop the ball به معنی مرتکب ...
٥ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بطور خلاصه، مهارت‌های سخت مربوط ...
٥ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
موازنه منفی رابطه ای است که در آن ...
٥ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
به کارسنجی، روش سنجی هم می‌گویند ه ...
٥ روز پیش
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

-
بپرس
٥ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
- fruitful  - plentiful&nbsp ...
٥ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
نکته اول اینکه احتمالا شما کلمه us ...
٦ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
صفویه از مهمترین حکومت‌هایی بود که ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
شرلی یک نام و نام خانوادگی است که ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
به اعتقاد مزلو نیازهای آدمی از یک ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
در خود متن، جواب سؤال شما داده شده ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
- سبقت گرفتن از - پیشی گرفتن از ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
- حرف چرند - چرت و پرت - مزخرف ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
« متن ادبیات تطبیقی جدید»  م ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
«میزانِ اهمیت» پسوند o-meter- با ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
از نظر دستوری و یا گرامری نقش «اسم ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
جمله مجهولی است.
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
همان تفاوتی است که بین «غرب» (کشور ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
(حتی) مقدار کمی از عزت نفس جنکینز ...
١ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٦٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
- کاملاً منطقی است. - خیلی معقول ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
چون فعل said در زمان گذشته است.
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
او را برکنار کن تا از وی در امان ب ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
- سندی است بر - گواهی است بر - ن ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
خبری از ویلیام نیست؟
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
شکل گذشته و قسمت سوم فعل Put &nbsp ...
١ هفته پیش
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

-
بپرس
١ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بستگی به عبارت قبل از آن دارد و ای ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
فکر کنم جمله شما مربوط به ماجرای آ ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
به دلیل استفاده از should که یک mo ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
هر دو قیدهایی هستند که معنی شبیه ب ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنای مجازی یا سمبولیک (نمادین) عب ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
برای اینکه بجای صفت proud (مغرور) ...
١ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بنظرم خیلی حال می‌ده (باحاله یا کِ ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
همان تفاوتی که شما در فارسی بین «م ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
- با اطمینان لازم - مطمئنا - به ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
این had to به معنی اجبار داشتن در ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
محافظ افراد مشهور
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ارتش ما (نیروی نظامی ما) شکست خورد ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
شرطی نوع دوم: در عبارت شرطی و یا و ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بجای صرف زمان زیاد، با ذکاوت کار ک ...
١ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
منظور از مظنه در بازار طلا قیمت یک ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ابو محمد معدی کرب بن قیس بن معدی ک ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
set up: علاوه بر معانی پیشنهادی توسط کاربرا ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
heliolatry: Heliolatry /ˌhiːlɪˈɒlətrɪ/ ( n ) – ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی عبارت مورد نظر «سریع و در یک ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ایدئالیسم یا آرمان‌گرایی (به آلمان ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
از این رنگ ها می توان به قرمز،نارن ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
- دستور دادن به کسی جهتِ آمدن نزد ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
جهت تأکید بر روی ایده‌ها است:&nbsp ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

-
بپرس
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
کلمه if به معنی «اگر» هست اما در ا ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٦٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
رادیو داره می‌گه که یک اتوموبیل (م ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
به طور کلی، no one ضمیر مفرد منا ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
عبارت cry out مانند cry فقط به معن ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
- برف مصنوعی برای کریسمس - برف ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
- خیلی گران - سر سام آور - وحشتن ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
طول کشیدن البته ninety minute lon ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سه معنی دارد: ۱- بیش از حد بزرگ ش ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
در اینجا کلمه file به معنی ثبت کرد ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
نابغه‌ی فوقالعاده/شگفت انگیز/بیش ا ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
کلمه touch به معنی لمس کردن است.
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
در زبان انگلیسی وقتی داستان یا روی ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
کلمه loud هم صفت است و هم قید.&nbs ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
یکی از تکنیک‌های تأکید و اثر گذرای ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
عبارت made curtsy با هم یعنی احترا ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
این عبارت برای مکان ریه‌ها بکار می ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بکار بردن هر یک از این دو حرف اضاف ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
همینطور است مگر تأکید خاصی بر روی ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
امروز، روزِ بازدیدهای میدانی کارخا ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
عبارت یا فعل دو قسمتی go over &nbs ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

-
بپرس
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
زمینه سازی کردن
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
این s در حقیقت نشانه مالکیت است و ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
- کسی را زیاد تحویل گرفتن  - ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
Sham quarrel  https://abadi ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
کسی که بومی یک کشور یا منطقه‌ی خاص ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بصورت خلاصه، نوشتار آکادمیک، رسمی، ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
جدا از پایین بودن میزان تحصیلات و ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٣ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
laugh up one’s sleeves: Laugh up one’s sleeves – meaning: t ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
- Don’t mention it, I hope you are ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
گابريل گارسيا ماركز (كلمبيايي) به ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
- تا جایی که - تا آنجا که - در خ ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
هم صفت است، هم فعل است و هم اسم. ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
طرح‌ها و لوایح دوفوریتی، آن‌هایی ه ...
٤ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get one’s way: Get one’s way – meaning: to get or ...
٤ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بهینه سازی TTFB را در اولویت قرار ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
این سه نوع پلات یا پیرنگ در حقیقت ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
اگر چه این عبارت در رابطه با پرواز ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
این اتفاق، یک نوع رایج فرآیند واج‌ ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
Nelly در اینجا اسم یک فرد است اگر ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
کلمه odds طبق دیکشنری به معنای شان ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stall: ( of a motor vehicle or its engine ...
١ ماه پیش