ترجمه‌های محمد فروزانی (١)

بازدید
٧٠
تاریخ
٤ هفته پیش
متن
Nowadays we only entertain en famille.
دیدگاه
٠

این روزا ما فقط خانوادگی سرگرم می شویم ( و یا فقط در جمع خانواده سرگرم می شویم )