تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

انجام شده بر اساس واقعیت قبلی همون سابقه قبلی

پیشنهاد

قناری

پیشنهاد

پرنده ای ک آهنگ زیبا و دلنشینی دارد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

یکی از نژاد های شیران است ک به گربه سان معروف است ( گربه )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

رزمنده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

سرچشمه، درست شده از آن، محتوای اصلی سازنده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

زمین، On the ground:روی زمین

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

آداب و رسوم ، برگزاری یک مناسبت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

کسی که دارای اگاهی بالا در انجام یک کار باشد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

نگه داشتن حرمت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

خوش یمنی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

کلمه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

اسم دوم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

تلفظ

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

خفه خون بگیر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

نقشه برای رسیدن به چیزی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٧

یک دختر سربه زیر و خجالتی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

دور از آتش هر گونه گناه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

نامه فیلمی در شبکه سه سیما😁😂

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

به طور دائم، تکرار شدن زیاد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

پله ای که با جریان برق حرکت میکند

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

بازیکن فوتبال اهل آفریقا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

و، همچنین، اینم هست

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

بی اعتنایی، بی توجهی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

حقوق در هنگام مرخصی های ضروری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

مطالعه کردن دقیق

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

یهویی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

اینچنین

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

شناخت اخلاق و ویژگی های فلانی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

بی نظم، مدریت نکردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

سوار شدن بر قطار سریع و سی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

در اصطلاح به معنای همینه که هست!

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

:هنر کردی ( Big deal! ( idom

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

اقدام به تعویض کردن چیزی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

خارق العاده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

کور خوندی عزیزم معنی میده☺👍

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٤

به کوری چشم تو🤕💐

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

در زبان عامیانه ی انگلیسی ها به معنای زیپه دهنتو ببند معنی میدهد☺⚘

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٤

I cant place you!دراصلاحات ( idioms ) به معنی من تورو بجا نمی آورم هستش!😗🌷

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

هروئینی😑😲

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

مسیری ک باید طی شود

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

چرا ک نه، میشه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

امید وارم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

فروشکاه کادو فروشی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

مطالعه دقیق برای اثبات

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

نیاز داشتن!لازم داشتن👽🇧🇷

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

همسر، شوهر میشه هازبنت😐

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٨

بازدید

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

اقامت کردن ماندن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

نگاه سطحی کردن

١