برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Ftmh!🔥

مصلاَ صُب پآ نشی:)ظُهر پآ شی!👽🔥

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 انجام شده بر اساس واقعیت قبلی همون سابقه قبلی ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

2 قناری ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

3 پرنده ای ک آهنگ زیبا و دلنشینی دارد ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

4 یکی از نژاد های شیران است ک به گربه سان معروف است(گربه) ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

5 صدا و ولوم هم میشه ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

6 رزمنده ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

7 سرچشمه،درست شده از آن،محتوای اصلی سازنده ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

8 زمین،
On the ground:روی زمین
١٣٩٨/٠٨/١٥
|

9 آداب و رسوم ،برگزاری یک مناسبت ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

10 کسی که دارای اگاهی بالا در انجام یک کار باشد ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

11 نگه داشتن حرمت ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

12 خوش یمنی ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

13 اندرز ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

14 تلفظ ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

15 کلمه ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

16 اسم دوم ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

17 خفه خون بگیر ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

18 خوش به حالت ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

19 نقشه برای رسیدن به چیزی ١٣٩٨/٠٨/١٤
|

20 یک دختر سربه زیر و خجالتی ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

21 نامه فیلمی در شبکه سه سیما😁😂 ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

22 دور از آتش هر گونه گناه ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

23 به طور دائم،تکرار شدن زیاد ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

24 پله ای که با جریان برق حرکت میکند ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

25 بازیکن فوتبال اهل آفریقا ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

26 بی اعتنایی،بی توجهی ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

27 و،همچنین،اینم هست ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

28 حقوق در هنگام مرخصی های ضروری ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

29 مطالعه کردن دقیق ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

30 یهویی ١٣٩٨/٠٨/١٣
|

31 شناخت اخلاق و ویژگی های فلانی ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

32 اینچنین ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

33 بی نظم،مدریت نکردن ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

34 سوار شدن بر قطار سریع و سی ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

35 در اصطلاح به معنای همینه که هست! ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

36 :هنر کردی(Big deal!(idom ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

37 اقدام به تعویض کردن چیزی ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

38 خارق العاده ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

39 کور خوندی عزیزم معنی میده☺👍 ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

40 به کوری چشم تو🤕💐 ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

41 در زبان عامیانه ی انگلیسی ها به معنای زیپه دهنتو ببند معنی میدهد☺⚘ ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

42 I cant place you!دراصلاحات(idioms)به معنی من تورو بجا نمی آورم هستش!😗🌷 ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

43 هروئینی😑😲 ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

44 مسیری ک باید طی شود ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

45 چرا ک نه،میشه ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

46 امید وارم ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

47 فروشکاه کادو فروشی ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

48 مطالعه دقیق برای اثبات ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

49 نیاز داشتن!لازم داشتن👽🇧🇷 ١٣٩٨/٠٨/١٢
|

50 همسر،شوهر میشه هازبنت😐 ١٣٩٨/٠٨/١٢
|