منو
علیرضا رحمتی

علیرضا رحمتی

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٢٢,٠٠٦
لایک
٢,٢٨٢
لایک
دیس‌لایک
٤٠٧
دیس‌لایک
رتبه کل
١٦٠
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٢,٠٠٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٦٠
لایک
لایک
٢,٢٨٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٠٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٨٠

اذعان کردن و معترف شدن به چیزی مثال : باید اعتراف کنم که حق با تو هستش I must admit that you are right

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٢٤

مسائل_چیزهای_ مشابه. . . . . و غیره . . . وامثالهم I like reading and stuff

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٠٣

( دیگه وقتشه ) اگر در جمله فاعل باشد فعل پس از عبارت حتما باید ماضی باشد ولی اگر بجای آن to بیاید و فاعلی در جمله نباشد باید فعل مضارع شود : it's a ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٧١

بهانه آوردن He made up an excuse

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٧٧

پیچ خوردگی مفصلی

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The police officer asked her to indicate the man she thought was the attacker.
دیدگاه
٦٤

افسر پلیس از او ( مونث ) درخواست کرد تا مردی را که به گمانش مهاجم می رسید ، نشان دهد .

تاریخ
٥ سال پیش
متن
I failed to realize how unhappy she was.
دیدگاه
٤٨

موفق به درک میزان ناراحتی او ( مونث ) نشدم

تاریخ
٤ سال پیش
متن
My coach has confidence in my abilities.
دیدگاه
٤٧

مربی من به توانایی های من ایمان دارد .

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Please call in advance.
دیدگاه
٤٠

لطفا از قبل تماس بگیرید

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The cause of the fire was a cigarette.
دیدگاه
٢١

سیگار علت آتش سوزی بود .

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.