دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٢,٣١٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٧٦
لایک
لایک
٢,٣١٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤١٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٤
رتبه
رتبه در بپرس
٥,٣٧٧
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٥

Synonym => conquer ; defeat

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٧

open - ended : allowing for free response and discussion تشریحی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٠

several different sorts of the same thing

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥١

sth ( something ) that is difficult to understand or explain e. g. ( for example ) : it's one of the great unsolved mysteries in this century این یک ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٠

stuff; a thing esp one of a group of things example: she left articles of clothing all around the living room

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
Mr Thomas was suffering from depression.
دیدگاه
١

آقای توماس از افسردگی رنج میبُرد ( می بَرَد نیست! ماضی نقلیه ) )

تاریخ
٥ سال پیش
متن
My coach has confidence in my abilities.
دیدگاه
٤٧

مربی من به توانایی های من ایمان دارد .

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The cause of the fire was a cigarette.
دیدگاه
٢١

سیگار علت آتش سوزی بود .

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The police officer asked her to indicate the man she thought was the attacker.
دیدگاه
٦٤

افسر پلیس از او ( مونث ) درخواست کرد تا مردی را که به گمانش مهاجم می رسید ، نشان دهد .

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The weather report predicted snow for this afternoon.
دیدگاه
١٩

گزارش آب و هوا بارش برف را در بعد از ظهر ( همین روز ) پیش بینی کرد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.