آراز فرشباف

آراز فرشباف A. F. A
زبان آموز ILI، سطح High Intermediate1

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfairly٢١:٣٥ - ١٣٩٧/٠٦/١٢نسبتاًگزارش
46 | 1
fairly٢١:٣٤ - ١٣٩٧/٠٦/١٢ratherگزارش
23 | 2
exciting٢١:٢٣ - ١٣٩٧/٠٦/١٢جالبگزارش
83 | 6
exciting٢١:٥٠ - ١٣٩٧/٠٦/١١شگفت انگیزگزارش
87 | 6
exciting٢١:٤٨ - ١٣٩٧/٠٦/١١هیجان انگیز موقعیتی که با هیجان همراه باشد.گزارش
83 | 6
love٢٠:٢٣ - ١٣٩٧/٠٦/١١عشق ورزیدن دوست داشتن شدید علاقه مندی شدیدگزارش
67 | 3
slide٢٠:٢١ - ١٣٩٧/٠٦/١١سرسرهگزارش
138 | 3
swing٢٠:١٠ - ١٣٩٧/٠٦/١٠تابگزارش
62 | 1
sofa٢٠:٠٨ - ١٣٩٧/٠٦/١٠کاناپه، مبل ( 2 نفره و بیشتر )گزارش
57 | 2
lamp٢٠:٠٠ - ١٣٩٧/٠٦/١٠آباژور چراغ: lightگزارش
55 | 1
floor١٩:٥٤ - ١٣٩٧/٠٦/١٠کف زمینگزارش
143 | 3
directory١٩:٥١ - ١٣٩٧/٠٦/١٠راهنماگزارش
14 | 1
clothing١٩:٤٧ - ١٣٩٧/٠٦/١٠لباس پوشیدنگزارش
32 | 1
building١٩:٤٥ - ١٣٩٧/٠٦/١٠ساختمانگزارش
94 | 3
building١٩:٤٤ - ١٣٩٧/٠٦/١٠ساختنگزارش
55 | 5
view١٨:١٥ - ١٣٩٧/٠٦/١٠منظره، نماگزارش
37 | 1
everything١٨:٠٤ - ١٣٩٧/٠٦/١٠همه چیزگزارش
34 | 1
lots of١٨:٠٢ - ١٣٩٧/٠٦/١٠مقدار زیادی ازگزارش
129 | 9
lots١٨:٠١ - ١٣٩٧/٠٦/١٠مقدار زیادگزارش
30 | 1
garage١٧:٥٩ - ١٣٩٧/٠٦/١٠گاراژ، پارکینگ ( خانه ) ، محل پارک خودروگزارش
71 | 2
each١٧:٣٨ - ١٣٩٧/٠٦/١٠هرگزارش
99 | 4
bathroom١٧:٣١ - ١٣٩٧/٠٦/١٠حمام سرویس بهداشتی: WCگزارش
78 | 6
hang١١:٥٠ - ١٣٩٧/٠٦/١٠آویزان شدنگزارش
51 | 1
take١٥:٤٧ - ١٣٩٧/٠٥/٢٧تهیه کردن به دست آوردنگزارش
92 | 8
cousin٠٠:٠٢ - ١٣٩٧/٠٥/٢٣فرزند خویشاوندانگزارش
85 | 8

فهرست جمله های ترجمه شده