٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
٥٨ بازدید

How can you develop that strong powerful enthusiastic attitude towards English

٥٣٢
٢ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٩ بازدید
٣ رأی
٣ پاسخ
٨٦ بازدید

یک متن انگلیسی رو متوجه نمیشوم ولی وقتی معنی را میخوانم تک تک کلمات انگلیسی و مفاهیم را میدانم چه شکلی این مشکل را حل کنم؟  

٥٣٢
٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٠٣ بازدید

You’d better try در اینجا try به چه معنی و better و try چه نقشی اینجا دارند؟؟؟

٥٣٢
٣ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٨ بازدید

But natural quinine is now very important again because many kinds of malaria cannot be cured using modern drugs anymore.

٥٣٢
٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٢٣ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٥٧ بازدید

معنی if توی این جمله نامفهومه He doesn’t know if he believes the ghost.

٥٣٢
٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٤ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٩٢ بازدید

چرا در انگلیسی نام گوینده بعد از جمله میاد. مثال: (I am ok): said shirin

٥٣٢
٣ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٦ بازدید

سلام دوستان، برای آموزش زبان بصورت مبتدی چطور باید شروع کنم، متاسفانه زبانم ضعیفه

٥٣٢
٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٦ بازدید

He thinks Sociology is a science subject, yet he has to take it to meet the degree requirements

٥٣٢
٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
٦٨ بازدید
چند گزینه‌ای

کدوم یک از این دو جمله درست هست از نظر گرامری؟

٥٣٢
٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
١١٧ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٥ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٥ بازدید

Pete is bananas for bananas! آیا اصطلاحه؟

٥٣٢
٣ ماه پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٢٨ بازدید
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
١١٢ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٧٥ بازدید

to be part of what is needed to complete or achieve something

٥٣٢
٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
١١٥ بازدید

اگر من بخوام تو خوندن کتاب دستم راه بیفته باید چیکار کنم؟ راه داره؟ یا راهی نداره باید به مرور یاد گرفت و خوند؟ سطحم هم متوسطه

٥٣٢
٣ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
٥١ بازدید

He pulled out his sword and chopped Song Yi’s head off

٥٣٢
٣ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٢٤ بازدید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٦ بازدید

معنی کلمه یAdo چیست و چرا با کپیتال لتر شروع شده است!؟

٥٣٢
٣ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٧ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠٨ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٤ بازدید

You are remembering it. معنی remember در این جمله به یاد آوردن میشه یا به خاطر سپردن؟  

٥٣٢
٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٤ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٠١ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١١٣ بازدید

مگه نگاه کردن به کسی با حرف اضافه at نمیاد چرا تو این جمله ها با to اومده Look to the side Look to the front

٥٣٢
٤ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٠ بازدید

Usually, there is a top sheet (sheet) that you put over you in between your body and the blankets, and this top sheet is sometimes called a flat sheet.

٥٣٢
٤ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٠ بازدید