پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ی develop در جمله‌ی زیر

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٥٧

How can you develop that strong powerful enthusiastic attitude towards English

٥٣٢
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣٤

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

چگونه می توانید آن نگرش قوی مشتاقانه را نسبت به انگلیسی ایجاد کنید      - نمیدونم درسته یا نه -

٣٧٣
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٠
تاریخ
٢ ماه پیش

ایجاد کردن!

بوجود آوردن!

٢١,٧٩٧
طلایی
٧
نقره‌ای
٤٥٢
برنزی
١٩٧
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما