٢ رأی
٩ پاسخ
٢٢٥ بازدید

در انگلیسی عامیانه چه واژه ای بهترین  معادل برای "نوازش کردن" است؟

٣,٤٣١
٣ ماه پیش
١ رأی

to caress to stroke She stroked my hair  He caressed my cheeks 

٣ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٢٩٩ بازدید

مثل گوگل ترنسلیت فقط کلمه هم باشه مشکلی نیست آفلاین باشه دانشنامه نمیخوام   واژه نامه باشه ممنون

٧ ماه پیش
٠ رأی

اپلیکیشن Leitnary 

٧ ماه پیش
٠ رأی
تیک ٣ پاسخ
١٨٥ بازدید

سلام  off  در این جمله یعنی چی؟ "the milk is off"

٧ ماه پیش
١ رأی

شیر خراب شده/فاسد شده/ترشیده

٧ ماه پیش
١ رأی
تیک ١٩ پاسخ
١,١٢٦ بازدید

سلام روز و شب خوش   اصطلاح زیر معنیش چیه ؟  put yourself in my shoes 

٩ ماه پیش
٧ رأی

خودت را جای من بگذار. مثلاً اگر جای من بودی چه کار می‌کردی؟ What would you do if you were in my shoes?

٩ ماه پیش
٠ رأی
٧ پاسخ
٣٢٠ بازدید

منعی این چی میشه اینکه بگی دعوای عاشقا با هویج بهتر از چماق حل میشه خیلی بی معنیه  Lovers quarrels are better soleved with carrots Than sticks 

٩ ماه پیش
٣ رأی

بهتره اختلاف بین عشاق با هویج حل بشه تا چماق. بهتره اختلاف بین عشاق با تشویق حل بشه تا تهدید.

٩ ماه پیش