پرسش خود را بپرسید

لغت نامه حرفه ای فارسی به فارسی "افلاین" میشناسید؟

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
٢٩٩

مثل گوگل ترنسلیت فقط کلمه هم باشه مشکلی نیست آفلاین باشه دانشنامه نمیخوام   واژه نامه باشه ممنون

٣٢٧
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٢

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

پارسی را یک شاهنامه بس است.

٢,١١٤
طلایی
١
نقره‌ای
٣٣
برنزی
١٢
تاریخ
٧ ماه پیش

اپلیکیشن Leitnary 

تاریخ
٧ ماه پیش

فارسی به فارسی باشد

-
٧ ماه پیش

پاسخ شما