پرسش خود را بپرسید

Carrot در عامینه معنی دیگه ای غیر از هویج داره؟

تاریخ
٨ ماه پیش
بازدید
٣٠٦

منعی این چی میشه

اینکه بگی دعوای عاشقا با هویج بهتر از چماق حل میشه خیلی بی معنیه 

Lovers quarrels are better soleved with carrots Than sticks 

٤٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢

٧ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ترجمه این عبارت به فارسی به شرح زیر می‌شود:

"دعواهای عاشقانه بهتر است با همدلی و زبان راحت و خودمانی حل شوند تا با استفاده از تهدید و خشم."

در این عبارت، از "هویج" به عنوان نماینده از همدلی و حل مسائل با صحبت و مذاکره استفاده شده و "چماق" نماینده از خشم و تهدید است. این عبارت تاکید دارد که راه‌های ملایمتر و مذاکره‌ای برای حل دعواهای عاشقانه موثرتر و بهتر از استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز و تهدیدی می‌باشد.

٤,٩٩٣
طلایی
٢
نقره‌ای
٥٩
برنزی
٢٠
تاریخ
٨ ماه پیش

درود. معنی اش اینه که با سیاست بهتر از زور میشه، مسایل رو حل کرد.

١٢,٨٩٢
طلایی
١
نقره‌ای
٧٤
برنزی
١٤٦
تاریخ
٨ ماه پیش

با سلام.این عبارت اشاره دارد به اصطلاحی در علم سیاست و علم مدیریت به نام سیاست چماق و هویج   (carrot  and stick ) .  این سیاست می گوید که برای  هدایت و مدیریت یک مجموعه، باید هم از تشویق (هویج) و هم از تهدید و جریمه (چماق) استفاده نمود.به این صورت که برای افرادی که قانونمند هستند و خوب کار می کنند پاداش در نظر گرفته می شود و آنهایی که برعکس هستند، تنبیه می شوند.

٢٢٥,٠٠٩
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٠
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
٨ ماه پیش

Carrot= something that is offered to someone in order to encourage that person to do something

چیزی که به کسی پیشنهاد می شود تا او را به انجام کاری تشویق کند.

CARROT | English meaning - Cambridge Dictionary

٢٧٩,٩٢٧
طلایی
١٨٠
نقره‌ای
٣,٣٦٧
برنزی
١,٩٣٣
تاریخ
٨ ماه پیش

In the case of lovers' quarrels, this phrase suggests that it may be more constructive to use positive reinforcement and encouragement rather than criticism and punishment. Using "carrots" (i.e. positive reinforcement) such as showing affection, communicating openly, and finding common ground, may be more effective in resolving conflicts and maintaining a healthy relationship. While "sticks" (i.e. punishment) such as yelling, criticizing, or withholding affection may only escalate the conflict and make it harder to resolve.


در مورد دعواهای عاشقان، این عبارت نشان می دهد که ممکن است استفاده از تقویت و تشویق مثبت به جای انتقاد و تنبیه سازنده تر باشد. استفاده از "هویج" (یعنی تقویت مثبت) مانند نشان دادن محبت، برقراری ارتباط آشکار و یافتن زمینه مشترک، ممکن است در حل تعارضات و حفظ یک رابطه سالم موثرتر باشد. در حالی که «چوب‌ها» (یعنی تنبیه) مانند فریاد زدن، انتقاد کردن یا خودداری از محبت ممکن است فقط تعارض را تشدید کند و حل آن را دشوارتر کند.

٢٧٩,٩٢٧
طلایی
١٨٠
نقره‌ای
٣,٣٦٧
برنزی
١,٩٣٣
تاریخ
٨ ماه پیش

Carrots & Sticks در حقیقت به شیوه‌ی تشویق و تنبیه اشاره داره. این جمله یعنی بهتر هست از تشویق استفاده بشه تا تنبیه.

این اصطلاح از شیوه ای که برای تربیت اسب یا الاغ  استفاده میشد براومده.

بنابراین carrots اشاره داره به تشویق و sticks به تنبیه.

تاریخ
٨ ماه پیش

بهتره اختلاف بین عشاق با هویج حل بشه تا چماق.

بهتره اختلاف بین عشاق با تشویق حل بشه تا تهدید.

تاریخ
٨ ماه پیش

خانم رودباری واقعا عالییییی بود. 👍

-
٨ ماه پیش

پاسخ شما