پرسش خود را بپرسید

off در این جمله یعنی چی؟"the milk is off"

تاریخ
٧ ماه پیش
بازدید
١٨٥

سلام 

off

 در این جمله یعنی چی؟

"the milk is off"

١,٥٠٤
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١٠٥

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در متن جمله شما، از کلمه "off" برای توصیف کیفیت شیر استفاده می شود. وقتی شیر off است، به این معنی است که از بین رفته و فاسد شده و دیگر برای نوشیدن یا استفاده در آشپزی بی خطر نیست. 

٣٠١,٦٣١
طلایی
٢٠٤
نقره‌ای
٣,٤٣٣
برنزی
٢,٠٢٤
تاریخ
٧ ماه پیش

معنی جمله به این صورته:  شیر خراب شده و دیگر نوشیدنی ایمنی نیست  ولی به این معنی نیست که تاریخ انقضاش گذشته 

off  اینجا  به معنی خراب هست

١٨,٦٦٠
طلایی
٦
نقره‌ای
١٩١
برنزی
١٢٢
تاریخ
٧ ماه پیش

شیر خراب شده/فاسد شده/ترشیده

تاریخ
٧ ماه پیش

پاسخ شما