برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

jahanaks.blog.ir

http://jahanaks.blog.ir

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 امر مسلم، بدیهی ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

302 عینی، ملموس، محسوس ١٣٩٧/١٠/٢٠
|

303 اگر While در ابتدای یک جمله ترکیبی آورده بشه، یعنی جمله ای که با یک ویرگول از همدیگر جدا شدند، این کلمه باید به " اگرچه، در حالیکه، هرچند و ..." ت ... ١٣٩٧/١٠/١٩
|

304 مخاطره انگیز ١٣٩٧/١٠/١٩
|

305 دادگاه بدوی
دادگاهی که در آن موارد در وهله اول مورد محاکمه قرار گرفته ودر مقابل دادگاه استیناف قرار دارد
١٣٩٧/١٠/١٩
|

306 "سایه های خاکستری"
معمولا در زمانی که مرز بین دو موضوع به روشنی مشخص نشده باشه استفاده میشه
١٣٩٧/١٠/١٩
|

307 به هر حال، در هر صورت ١٣٩٧/١٠/١٩
|

308 "جمع کردن"
معمولا در بازی های کامپیوتری یا موبایلی به منظور جمع آوی امتیازهای انباشته استفاده میشه
١٣٩٧/١٠/١٨
|

309 جامع ١٣٩٧/١٠/١٨
|

310 غیر کارشناس
در حقوق؛ در مقابل expert قرار میگیره
١٣٩٧/١٠/١٨
|

311 دادگاه علنی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

312 سیستم قضایی کیفری ١٣٩٧/١٠/١٨
|

313 وقف کردن
تخصیص دادن(به طور تمام و کمال)
١٣٩٧/١٠/١٧
|

314 معروف به ١٣٩٧/١٠/١٧
|

315
شرطی سازی
١٣٩٧/١٠/١٧
|

316 شرایط و ضوابط ١٣٩٧/١٠/١٦
|

317 دورکار ١٣٩٧/١٠/١٦
|

318 دلتنگی برای وطن
دلتنگی برای خانه
١٣٩٧/١٠/١٥
|

319 به حاشیه رانده شدن ١٣٩٧/١٠/١٥
|

320 دستفروشی، کسب و کار کوچک، خرده فروشی ١٣٩٧/١٠/١٥
|

321 The age of child domestic workers tends to be 12 and above
"غالبا" اینگونه است که سن کارگران خانگی کودک 12 سال و بالاتر باشد
١٣٩٧/١٠/١٥
|

322 مشمول شدن، به حساب آمدن ١٣٩٧/١٠/١٥
|

323 افزایش کوچک ١٣٩٧/١٠/١٤
|

324 ذات‌باوری یا اصالت جوهر ١٣٩٧/١٠/١٤
|

325 "دوباره اندیش"
١٣٩٧/١٠/١٤
|

326 اخلالگر
١٣٩٧/١٠/١٤
|

327 سپری شدن ١٣٩٧/١٠/١٤
|

328 پیش آگاهی
١٣٩٧/١٠/١٤
|

329 خوش‌روانی یا اودایمونیا ١٣٩٧/١٠/١٤
|

330 این واژه به معنی حالتی هست که در آن رسیدن به هدفی غیر ممکن نیست، اما راحت نیز نمیباشد. با توجه به اینه اگر بگیم "دست نیافتنی" ماهیت اصلی این واژه تغ ... ١٣٩٧/١٠/١٣
|

331 بوضوح، به طور دقیق، به صراحت ١٣٩٧/١٠/١٣
|

332 تصادفا با یک دوست قدیمی ملاقات کردن
bumping into an old friend
١٣٩٧/١٠/١٣
|

333 به طرز چشمگیری ١٣٩٧/١٠/١٣
|

334 لب ساحل ١٣٩٧/١٠/١٢
|

335 یک جنایتکار خیالی با قدرت‌های فوق بشری.
١٣٩٧/١٠/١٢
|

336 وقتی کتاب یا فیلمی اصطلاحا مثل یک بمب صدا میکنه استفاده میشه ١٣٩٧/١٠/١٢
|

337 the whole enchilada
کل داستان یا کل قضیه
١٣٩٧/١٠/١٢
|

338 child labourer
کودکان کارگر
١٣٩٧/١٠/١٢
|

339 بیشتر مراقبشون باشید ١٣٩٧/١٠/١٢
|

340 none for
بدون درنظر گرفتنِ
١٣٩٧/١٠/١٢
|

341 picking garbage
زباله گردی
١٣٩٧/١٠/١٢
|

342 اصطلاحا "یِر به یِر" شدن، تلافی متقابل ١٣٩٧/١٠/١١
|

343 مسلط شدن، فرمان را به دست گرفتن ١٣٩٧/١٠/١١
|

344 شکسته شدن درخت و سقوط ١٣٩٧/١٠/١١
|

345 همخوانی داشتن ١٣٩٧/١٠/١٠
|

346 execution ١٣٩٧/١٠/١٠
|

347 مجازات و یا اقدام تنبیهی
١٣٩٧/١٠/١٠
|

348 moral dilemmas
معضلات اخلاقی
١٣٩٧/١٠/١٠
|

349 "نسبت دادن"
به طور ویژه در هنگامی که جرم یا تقصیری به فردی نسبت داده می شود
١٣٩٧/١٠/١٠
|

350 پیش فرض کردن ١٣٩٧/١٠/١٠
|