دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧٣,١٢٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥٧
لایک
لایک
٧,٥١٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٠٢٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
١

شاخص برازش استاندارد

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

سال های عمر تطبیق شده برای ناتوانی

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

شمول - عدم شمول

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

ابن رشد در زبان لاتین

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٥

در ریاضیات و آمار: مشروط به

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
She made the boy a promise that she would always keep his secret.
دیدگاه
٣

او به پسر قول داد. که همیشه راز اورا حفظ خواهد کرد

تاریخ
٤ سال پیش
متن
a ten-dollar bill
دیدگاه
١٥

یه اسکناس ده دلاری

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The fighter was no longer conscious when the referee began counting.
دیدگاه
١٥

وقتی داور شروع به شمردن کرد ، مبارز دیگر اصلا هشیار نبود .

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The milk has gone sour.
دیدگاه
١٢

شیر ترش شد

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Money goes fast.
دیدگاه
١٠

پول زود از دست میره/ پول زود خرج میشه

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.