تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٢

واکنش ناگهانی، بدون فکر زیاد و از روی احساسات. از روی تعصب واکنش نشون دادن.

پیشنهاد
٢

بذار یک کم بگذره، آبها از آسیاب بیفته، بعد وقتی طرف انتظارش رو نداره، سر فرصت انتقام بگیر.

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اتاقی در خانه که برای استراحت و تفریح مرد خانه درست شده. معمولا یا در زیرزمین، یا در اتاق زیر شیروانی یا حتی گاراژی که تر و تمیز شده باشه. توش یا فوت ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

داشتن مهارت به علت تجربه. از حالت مبتدی بودن خارج شدن. داشتن تجربه یک کاری.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آرزوی خوش خیالانه و دست نیافتنی. برنامه ریزی متوهمانه برای آینده. بلند پروازی غیر واقع بینانه.

پیشنهاد
٠

تعارف / دعوت کسی رو قبول کردن. پیشنهاد کمک کسی رو قبول کردن.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

از قوانین سوء استفاده کردن.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد

آدم با ظرفیت.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٣

یه مکان رو زیر و رو کردن برای پیدا کردن چیزی. تفرقه انداختن بین یک جمع.

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

حضور ذهن داشتن

پیشنهاد
٠

زنگ زدم یه حالی بپرسم.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٣

یه پُک بزن.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هر چه در چنته داری، رو کن. رحم نکن. از چیزی فروگذار نکن. بی رحمانه نقد کن.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد

تخم مرغ دزد، شترمرغ دزد می شود. اگه کوتاه بیایی، تا آخرش رو باید کوتاه بیایی. معنی لغوی، سطح شیب دار لغزنده است.

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٣

نمونه بارز

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
١

نشانه ها.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

هوس کردم.

پیشنهاد
١

در حد من نیستی آخه.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

"دستش سبزه". یعنی گل و گیاه رو خوب پرورش میده.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خواهش میکنم، قابلی نداره.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

باید برم.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جا گذاشته بودم. . .

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بعدا حرف می زنیم.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٣

پشت در موندم.

پیشنهاد
٠

فکر و ذکرت شده. . . .

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فراموشش کن مهم نیست

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دلم برات تنگ شده. مخفف:I MISS YOU

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

الان در حال حاضر

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

به نظر من

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فقط

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد

فکر میکنم به نظر میرسه

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

حتما بدون شک

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

جدی؟/واقعی؟

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مهم نیست

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

انتظارش رو نداشتم.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٤

درست رفتار کن شرایط رو بسنج.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

به حق چیزای ندیده و نشنیده.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

اشتباهمو قبول میکنم.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

لپ کلام خلاصه

پیشنهاد
٠

بی ادبی نکن.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

من عاشقت شدم.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

توجه کن گوش بده

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بلند خواندن

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خیلی کوچولو بسیار کوچک

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

مشکلات اولیه و کوتاه مدت

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ازت بعیده.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

خیلی مطمئن نیستم.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

خوشگله.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

ایرادی نداره.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

خیلی بچه ای. بی تجربه.