برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گنده لات ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

2 زمان همه چی رو مشخص میکنه. ١٤٠٠/٠١/٢٢
|

3 چشم خوردم ١٤٠٠/٠١/١٩
|

4 عقب مونده ١٤٠٠/٠١/١٧
|

5 نفرت انگیزی!
بوی گند میدی!
١٤٠٠/٠١/١٦
|

6 بهت حق میدم
قبول دارم
١٤٠٠/٠١/١٦
|

7 هول نشو
نترس
دستپاچه نشو
١٤٠٠/٠١/١٤
|

8 کاری نکردم، قابلی نداشت ١٤٠٠/٠١/١٠
|

9 حرف بزن ، اعتراف کن ١٤٠٠/٠١/٠٨
|

10 هر چی میشه ، بذار بشه ١٤٠٠/٠١/٠٨
|

11 حرف مفت نزن ١٤٠٠/٠١/٠٧
|

12 منم همینطور ١٤٠٠/٠١/٠٧
|

13 آنتن نمیده ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

14 همیشه تو فکرتم ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

15 اندازه آسمونا دوست دارم ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

16 می‌خوام کنارم باشی ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

17 بدرود ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

18 نه بهم برنخورد ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

19 یه لحظه وایسا ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

20 سرم کلاه نگذاری
فریبم ندی!
١٤٠٠/٠١/٠٤
|

21 با بد کسی طرف شدی! ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

22 بگا رفتم ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

23 اهمیتی نمیدم ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

24 با من درنیوفت ١٤٠٠/٠١/٠٤
|

25 نان ساندویچی باریک ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

26 بهت بدهکارم ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

27 دست از سرم بردار ١٤٠٠/٠١/٠٢
|

28 کاملا موافقم ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

29 سهامی عام شدن
سهام را به مردم فروختن
١٣٩٩/١٢/٣٠
|

30 کالایی را به کسی انداختن ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

31 دم دست
در موجودی انبار
١٣٩٩/١٢/٣٠
|

32 به فروش رفتن ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

33 آتش به مال خود زدن
١٣٩٩/١٢/٣٠
|

34 چشم بسته خرید کردن
معامله سربسته کردن
١٣٩٩/١٢/٣٠
|

35 یک پشیز
چندرغاز
١٣٩٩/١٢/٣٠
|

36 به حراج گذاشتن ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

37 حراج کردن ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

38 کامل به فروش رفتن ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

39 ارزان و یک جا فروختن ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

40 از چیز بی ارزش پول خوبی درآوردن ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

41 خریدار بودن ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

42 حساب و کتاب ها را ثبت کردن
دفترداری کردن
١٣٩٩/١٢/٣٠
|

43 جدی بودن
شوخی نداشتن
١٣٩٩/١٢/٣٠
|

44 ساعت کاری کوتاه ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

45 تماس تبلیغاتی ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

46 شهرک صنعتی ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

47 حسابدار ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

48 کله گنده ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

49 بله قربان گو ١٣٩٩/١٢/٣٠
|

50 دست های پشت پرده ١٣٩٩/١٢/٣٠
|