برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ببین چی میگم. ١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

2 بلند پروازی ١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

3 باج گرفتن
تفتیش اساسی
دست گرمی
١٤٠٠/٠٥/٠٥
|

4 پنهان کردن چیزی ١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

5 بدبخت، بی پول ١٤٠٠/٠٥/٠٣
|

6 جا زدن. ١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

7 درکت میکنم. ١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

8 غیب شدن
ترک کردن ناگهانی محل
١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

9 آدم دیوانه ١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

10 خوش خیالی ١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

11 عقل کل ١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

12 واگذار کردن مسئولیت ١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

13 عصبانی کردن ١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

14 بیا بخورش!!!
میتونی بخوریش!!
سرشو بخور!
١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

15 بدون اجازه برداشتن، کش رفتن
شکست دادن
١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

16 تو دردسر انداختن کسی
آدم فروشی
خیانت کردن به کسی
١٤٠٠/٠٤/٣٠
|

17 الان بهترین موقع است. ١٤٠٠/٠٤/٢٥
|

18 اسممو عوض میکنم
برای وقتیه که مطمئنی چیزی اتفاق نمیوفته.⠀
١٤٠٠/٠٤/٢٥
|

19 یعنی یه زندگی پر از بدبختی و ناخوشایند. داشتن یه زندگی یکنواخت و خسته کننده.⠀
١٤٠٠/٠٤/٢٥
|

20 همش! تمام و کمال! تا آخرش! هر چقدر بشه!⠀
١٤٠٠/٠٤/٢٥
|

21 جون سالم به در بردن از شرایط سخت و مشکل. تاب آوردن مشکلات. تحمل کردن دوران سختی.⠀
١٤٠٠/٠٤/٢٥
|

22 بازی دادن، دور چرخوندن، سرکار گذاشتن
گول زدن کسی. به کسی دروغ بگیم تا فریب بخوره!

١٤٠٠/٠٤/٢٥
|

23 قند تو دل آب شدن
خیلی خوشحال و ذوق زده بودن
در آسمان هفتم بودن
١٤٠٠/٠٤/٢٥
|

24 لاف زدن
خودستایی و رجزخوانی در مورد دستاوردها، مهارت‌ها و توانایی های خودمون
کُری خوندن.
١٤٠٠/٠٤/٢٥
|

25 ریق رحمت را سر کشیدن!!
مرگ
١٤٠٠/٠٤/٢٥
|

26 خونخواهی ١٤٠٠/٠٤/٢٥
|

27 لال شو! ١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

28 خانومی/همسر ١٤٠٠/٠٤/٢٢
|

29 جلو چشمته. ١٤٠٠/٠٤/٢١
|

30 بیا،بفرما ١٤٠٠/٠٤/٢١
|

31 حدودای
مایل به
طور
١٤٠٠/٠٤/١٩
|

32 خیلی رو مخی. ١٤٠٠/٠٤/١٥
|

33 داری تیکه میندازی؟
داری طعنه میزنی؟

١٤٠٠/٠٤/١٢
|

34 گولم زدی. ١٤٠٠/٠٤/٠٩
|

35 منظورت رو رسوندی. ١٤٠٠/٠٤/٠٧
|

36 تا الان چطور پیش رفته؟ ١٤٠٠/٠٤/٠٥
|

37 اهمیتی نمیدم. ١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

38 برای خودت ارزش قائل شو. ١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

39 پُز نده! ١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

40 کی پایه است؟ ١٤٠٠/٠٤/٠٤
|

41 بیخود میکنی، جراتش رو نداری. ١٤٠٠/٠٤/٠٣
|

42 منم بی‌خبرم. ١٤٠٠/٠٤/٠٢
|

43 علف
١٤٠٠/٠٤/٠١
|

44 سوتی دادم ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

45 دارم سر به سرت میزارم. ١٤٠٠/٠٣/٣١
|

46 ببخشید معطل شدید
ببخشید منتظرتون گذاشتم
١٤٠٠/٠٣/٣٠
|

47 تا اینجا که همه چی خوبه. ١٤٠٠/٠٣/٢٧
|

48 فکر میکنم که... ١٤٠٠/٠٣/٢٦
|

49 متقاعد نشدم
مطمئن نیستم
١٤٠٠/٠٣/٢٥
|

50 گورتو گم کن
گمشو بیرون
١٤٠٠/٠٣/٢٥
|