برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اصلا هم اینطور نیست ١٣٩٩/٠٨/٠٩
|

2 کافیست ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

3 ختم کلام
تموم شد رفت
همینی که گفتم.
١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

4 چرا؟
که چی؟
١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

5 تا بعد ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

6 حله
اوکیه
١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

7 خواهش میکنم ١٣٩٩/٠٨/٠٢
|

8 کلافه شدم
دیگه بَسمه
١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

9 این چیزا پیش میاد. ١٣٩٩/٠٧/٢١
|

10 افسرده
غم زده
١٣٩٩/٠٧/١٩
|

11 خیالم راحت شد ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

12 حالا بی حساب شدیم ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

13 افزایش سریع و ناگهانی ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

14 ‏‎‎سکس پارتنر بدون تعهد خاصی
احساسات داخلش نیست.
همون بُکُن خودمون.
١٣٩٩/٠٧/١٠
|

15 چرا اینقدر دیر کردی؟ ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

16 لطفا دوباره تکرار کن. ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

17 شانست رو امتحان کن. ١٣٩٩/٠٧/٠٧
|

18 قصد بی احترامی ندارم. ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

19 زیاد از حد تعریف و تمجید شده ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

20 اشتباه برداشت نکن ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

21 وضعیت کسالت بار و بی ارزش ١٣٩٩/٠٦/٢٣
|

22 خیلی گرونه
مگه سرگردنه است
١٣٩٩/٠٦/٢١
|

23 بلاتکلیفه
رو هواست
١٣٩٩/٠٦/٢١
|

24 قشقرق به پا کردن ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

25 بیچاره شدیم ١٣٩٩/٠٦/١٦
|

26 از کاه کوه ساختن ١٣٩٩/٠٦/١٥
|

27 سر کسی را کلاه گذاشتن ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

28 هوس چیزی کردن ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

29 سیر سیرم. ١٣٩٩/٠٦/٠٩
|

30 کسی رو دست انداختن
مسخره کردن
١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

31 دندت نرم! ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

32 به هر دری زدن
از هر امکانی استفاده کردن
١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

33 طرف خیلی جیگره. ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

34 افتضاحه ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

35 عالم و آدم رو خبر دار کردن. ١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

36 ما هوای هم رو داریم. ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

37 سرما خوردن ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

38 از این شانسا نداریم ١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

39 شکوه و شکایت کردن ١٣٩٩/٠٥/٢٨
|

40 وقت تلف کردن ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

41 آهای ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

42 دستت رو شد. ١٣٩٩/٠٥/٢٤
|

43 کسی که خیلی مشروب میخوره
١٣٩٩/٠٥/٢١
|

44 سرحال
١٣٩٩/٠٥/٢١
|

45 خیلی خوبه
١٣٩٩/٠٥/٢١
|

46 خر ذوق ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

47 دقیقا (سر وقت) ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

48 حق با کسی بودن ١٣٩٩/٠٥/٢١
|

49 (کسی) نسبت به سنش خوب ماندن
مثال
Sara is young for her age.
سارا نسبت به سنش خوب مانده.
١٣٩٩/٠٥/٢١
|

50 خیلی ساده ای ١٣٩٩/٠٥/١٧
|