برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 وقتی شما حداقل ۳ قسمت از یه سریال رو پشت هم و بدون وقفه ببینی اون موقع میگن شما بینج واچ کردی ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

2 هر طور راحتی ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

3 بزن بریم. ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

4 جنبه شوخی نداره. ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

5 برو بابا شوخی نکن ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

6 حسابی حوصله ام سررفته ١٣٩٩/١٠/١٨
|

7 منظوری نداشتم ١٣٩٩/١٠/١٥
|

8 خطر از بیخ گوشم رد شد ١٣٩٩/١٠/١٥
|

9 عجب رویی داره! ١٣٩٩/١٠/١٣
|

10 حشری شدن (خانوما) ١٣٩٩/١٠/١٢
|

11 سیخ کردن ١٣٩٩/١٠/١٢
|

12 ریلکس کردن ١٣٩٩/١٠/١٢
|

13 گدا بازی درنیار. ١٣٩٩/١٠/١١
|

14 ازین وَرا ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

15 در گوشه ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

16 بعدتر ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

17 بارها و بارها ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

18 یه بار دیگه بگو ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

19 دردت چیه؟؟ ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

20 همین جا بمون ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

21 تنت میخاره؟ ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

22 پیر خرفت ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

23 عجب ترسویی
چه آدم بی عرضه ای
١٣٩٩/١٠/٠٣
|

24 سیخ کردن
شق کردن
١٣٩٩/١٠/٠٣
|

25 کون گشاد ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

26 حرفتو پس بگیر. ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

27 تجربه کن
یکم زندگی کن
١٣٩٩/١٠/٠٢
|

28 اشتباه برداشت نکن. ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

29 من دیگه حرفی ندارم. ١٣٩٩/١٠/٠١
|

30 تو برام پاپوش دوختی. ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

31 وقتی میخوایم بگیم �چه مدته� داریم فلان کار رو انجام میدیم از این ساختار استفاده میکنیم.
مثلا:
I have been working here for 2 years
دو سال ...
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

32 قهری؟
دلخوری؟
١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

33 گرفتی مارو؟؟؟ ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

34 معطل چی هستی؟ ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

35 دو دلم ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

36 زبون درازی نکن ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

37 فیلم بازی نکن ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

38 همینو کم داشتیم! ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

39 از فهم من خارجه ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

40 منو نپیچون ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

41 ای بابا ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

42 داری چرت میگی ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

43 خیالی نیست
به دل نگرفتن
١٣٩٩/٠٩/١٢
|

44 چیز مهمی نیست ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

45 من میرسونمت ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

46 حالمو بهم میزنی ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

47 قِلقش رو به دست میارم ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

48 در آخر کاری یا چیزی ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

49 یه اتفاقی در حال افتادن، در شرف افتادنه
١٣٩٩/٠٩/٠٢
|

50 یادت باشه ١٣٩٩/٠٩/٠٢
|