حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهjump on a grenade٠٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٧/٣٠سپر بلا شدن فداکاری کردنگزارش
0 | 0
watch your tone٢٠:١١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩صدات رو نَبر بالا.گزارش
0 | 0
it's on you١٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩مسئولیتش با خودته.گزارش
0 | 0
let's get down to business١٩:١٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩بیایید به کارمون برسیم. بیایید به موضوع اصلی بپردازیم.گزارش
0 | 0
look down nose at٠٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩آدم حساب نکردن!گزارش
0 | 0
on my momma٠٠:٠٢ - ١٤٠٠/٠٧/٢٨به جون مامانم قسم!گزارش
0 | 0
alligator arms٠٠:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧خسیسگزارش
0 | 0
six up٠٠:١٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢٦مواظب باش ( پلیس ) !گزارش
0 | 0
by the book١٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢٥دقیقا طبق قواعدگزارش
0 | 0
huge٠٠:١٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٥پر و پا قرصگزارش
0 | 0
bun٠٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤بی ریخت. دوست پسر یا دوست دختر. آدم جذاب. برقراری رابطه جنسی از پشت. مصرف کردن ماری جوانا یا حشیش.گزارش
0 | 0
cheesecake٠٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٣عکس های لختی پختی.گزارش
0 | 0
just٢١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢چند لحظه پیشگزارش
0 | 0
bum steer٠٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢اطلاعات یا توصیه اشتباه و گمراه کننده.گزارش
0 | 0
deary١٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/٢١جانم عزیزدلمگزارش
0 | 0
go down like a lead balloon٠٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢١هیچکس دوستش نداره!گزارش
0 | 0
this is pointless٠٩:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠بی فایده است.گزارش
0 | 0
used in٠٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠به قصد. . .گزارش
0 | 0
snatch a knot in ass�٠٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٧/٢٠چوب تو آستین کردن.گزارش
0 | 0
cut class١٧:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٩سر کلاس نرفتن.گزارش
0 | 0
cone of silence٠٠:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٩بین خودمون باشه ها!گزارش
0 | 0
before i had a chance to٢٣:١٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٨تا اومدم کاری رو انجام بدم. . .گزارش
0 | 0
slasher film١٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٨خون و خون ریزی ( فیلم )گزارش
0 | 0
princess٠٠:٤٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٧دختر لوس! خانم خانوما.گزارش
0 | 0
button it١٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٧/١٦زر نزن خفه شوگزارش
0 | 0
zip it١٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٦زر نزن ببند دهنتوگزارش
0 | 0
the dog's bollocks١٢:١٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٦بهترین ( چیز )گزارش
0 | 0
off the heezy fo sheezy١٢:٠٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٦فوق العادهگزارش
0 | 0
buck٠٠:٢١ - ١٤٠٠/٠٧/١٥معانی اسلنگی:دزدی، در رفتن، بی ریخت، لخت، دعوا کردن، تلاش کردن، لجبازی کردن، سکس کردن.گزارش
0 | 0
skinship١٤:١٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٤بمال بمال!گزارش
0 | 0
black and white١٥:١١ - ١٤٠٠/٠٧/١٣مسئله شفاف.گزارش
0 | 0
lose your head١٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٣دستپاچه شدنگزارش
0 | 0
joke’s on you١٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٢خیت شدی.گزارش
0 | 0
see a man about a dog٢٣:٥٩ - ١٤٠٠/٠٧/١١یا see a man about a horse این اصطلاح به طور کلی برای اطلاع دادن رفتن خودمون هست. به عنوان مثال می خوایم جایی بریم و دوست نداریم بقیه بدونن. پس از ... گزارش
0 | 0
i'm wiped out١٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠٧/١١خسته و کوفته ام.گزارش
0 | 0
you reek١٧:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/١١بوی گند میدی.گزارش
5 | 0
rain coat٠٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٧/١١کاندوم!گزارش
0 | 0
cat's pajamas٢١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٠اصطلاحی غیر رسمی و قدیمی است شخص یا چیزی بسیار تحسین شده یا فوق العاده عالی و خوبگزارش
0 | 0
you won't regret this١٣:٢٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٠پشیمون نمیشی.گزارش
0 | 0
on edge١٣:٤٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩نگران بودنگزارش
0 | 0
fresh١١:١١ - ١٤٠٠/٠٧/٠٨شیک و جذاب. پسرخاله شدن ( زیادی احساس راحت بودن با کسی و در نتیجه انجام شوخی های زشت )گزارش
0 | 0
blargh٠٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧هعی! اَه! ( حرف ندای ناراحتی )گزارش
0 | 0
you'll get the hang of it٢٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥قِلِقِش دستت میاد.گزارش
0 | 0
left handed cigarette٢٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥سیگار ماری جوانا حشیشگزارش
0 | 0
whalephant٠٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤آدم چاق و چله.گزارش
0 | 0
sleep on it١٦:٠٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣برای تصمیم گیری عجله نکن ، فکراتو بکن. بیشتر بهش فکر کن.گزارش
5 | 0
rain or shine٠٠:١٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣اگه سنگ هم از آسمون بباره. . . مهم نیست چی بشه. . .گزارش
0 | 0
i can tell٢٠:١١ - ١٤٠٠/٠٧/٠٢معلومه!گزارش
0 | 0
don't talk back١٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٢حاضر جوابی نکن.گزارش
0 | 0
what a phony١٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠٢عجب آدم دو رویی.گزارش
0 | 0