برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نیم سوز شدن
بُریدن
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

2 خراب شدن برنامه/تفریح /خوشی ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

3 وقتی شما حداقل ۳ قسمت از یه سریال رو پشت هم و بدون وقفه ببینی اون موقع میگن شما بینج واچ کردی ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

4 هر طور راحتی ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

5 بزن بریم. ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

6 جنبه شوخی نداره. ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

7 برو بابا شوخی نکن ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

8 حسابی حوصله ام سررفته ١٣٩٩/١٠/١٨
|

9 منظوری نداشتم ١٣٩٩/١٠/١٥
|

10 خطر از بیخ گوشم رد شد ١٣٩٩/١٠/١٥
|

11 عجب رویی داره! ١٣٩٩/١٠/١٣
|

12 حشری شدن (خانوما) ١٣٩٩/١٠/١٢
|

13 سیخ کردن ١٣٩٩/١٠/١٢
|

14 ریلکس کردن ١٣٩٩/١٠/١٢
|

15 گدا بازی درنیار. ١٣٩٩/١٠/١١
|

16 ازین وَرا ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

17 در گوشه ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

18 بعدتر ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

19 بارها و بارها ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

20 یه بار دیگه بگو ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

21 دردت چیه؟؟ ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

22 همین جا بمون ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

23 تنت میخاره؟ ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

24 پیر خرفت ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

25 عجب ترسویی
چه آدم بی عرضه ای
١٣٩٩/١٠/٠٣
|

26 سیخ کردن
شق کردن
١٣٩٩/١٠/٠٣
|

27 کون گشاد ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

28 حرفتو پس بگیر. ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

29 تجربه کن
یکم زندگی کن
١٣٩٩/١٠/٠٢
|

30 اشتباه برداشت نکن. ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

31 من دیگه حرفی ندارم. ١٣٩٩/١٠/٠١
|

32 تو برام پاپوش دوختی. ١٣٩٩/٠٩/٣٠
|

33 وقتی میخوایم بگیم �چه مدته� داریم فلان کار رو انجام میدیم از این ساختار استفاده میکنیم.
مثلا:
I have been working here for 2 years
دو سال ...
١٣٩٩/٠٩/٢٨
|

34 قهری؟
دلخوری؟
١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

35 گرفتی مارو؟؟؟ ١٣٩٩/٠٩/٢٦
|

36 معطل چی هستی؟ ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

37 دو دلم ١٣٩٩/٠٩/٢٣
|

38 زبون درازی نکن ١٣٩٩/٠٩/١٩
|

39 فیلم بازی نکن ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

40 همینو کم داشتیم! ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

41 از فهم من خارجه ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

42 منو نپیچون ١٣٩٩/٠٩/١٤
|

43 ای بابا ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

44 داری چرت میگی ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

45 خیالی نیست
به دل نگرفتن
١٣٩٩/٠٩/١٢
|

46 چیز مهمی نیست ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

47 من میرسونمت ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

48 حالمو بهم میزنی ١٣٩٩/٠٩/٠٧
|

49 قِلقش رو به دست میارم ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

50 در آخر کاری یا چیزی ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|