پیشنهاد‌های جوادقیاسوند (١٦٨)

بازدید
١٣٦
پیشنهاد
٤

مربا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

ورع

پیشنهاد
٣

پنجمین های افرینش

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

امد و شد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

عنوان

پیشنهاد
٨

رابر

پیشنهاد
٨

نورتاب . سایه بان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

اصلا

پیشنهاد
٣

یک لول . دولول

پیشنهاد
٢

نوکار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

وی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

معارفه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

تصرف

پیشنهاد
٤

بدگویی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

آینه

پیشنهاد
٧

تیراندازی با کمان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

اشرار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

افترا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

در زبان محلی لرستان به تالاب یا مرداب گفته میشود

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

از ایلات پهلوی ایران . فرزندان قیاس در عراق القیسی به زبان لری ( لکی . فیلی . بختیاری ) و عربی تکلم میکنند از لوشان و قزوین تا لرستان و ایلام وهم ...

پیشنهاد
١١

رامکلی

پیشنهاد
٢

هواساز

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

داو

پیشنهاد
٢

رسا

پیشنهاد
٢

تپه های سبز آفریقا

پیشنهاد
١

تمبر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

هفت تیر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

دوات

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

ار

پیشنهاد
٢

منت

پیشنهاد
٥

اند

پیشنهاد
١

مرو - سمرقند - بخارا - هرات - قندهار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

نیازمند

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

رم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

آرزومند

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

تالانک

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

ورامین

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

وخیم

پیشنهاد
٥

همکاره

پیشنهاد
٢

نومید

پیشنهاد
٤

موات

پیشنهاد
٤

زامیاد

پیشنهاد
٤

سفرنامه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

انگ

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

هماهنگ

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

آرام بخش

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

ربا