پیشنهاد‌های جوادقیاسوند (١٦٨)

بازدید
١٣٩
تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

نیم دانه

پیشنهاد
٠

شیردان

پیشنهاد
٠

مقبره امام زاده حضرت احمد ابن موسی ( ع ) شاهچراغ برادر امام رضا ( ع ) که در شهر بیدروه ما بین شهر اندیمشک و پلدختر واقع است . بدن مبارک حضرت در این ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

امنیت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

اولین جایی که اریو برزن راه را بر اسکندر مقدونی بست و مقاومت کرد در این غار بود .

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

شیخ مکان - شیخ ماخو :نام روستایی باستانی در لرستان پشتکوه ( ایلام )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

برگرفته از نام شیخ محمد خان قیاسوند ( شیخ مخو ) حاکم لرستان پبشکوه در زمان زندیه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

شبی که ماه کامل است

پیشنهاد
١

هشت کتاب

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

همانند

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

مام

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

شیخ

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

کاری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

توله گراز ( زبان لری )

پیشنهاد
١

بدنام

پیشنهاد
١

لبه

پیشنهاد
١

کازیئن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

آبی ( لری )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

خورشید ( زبان لکی )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

جایی که خورشید طلوع میکند ( زبان لکی )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

جایی که خورشید غروب میکند ( زبان لکی )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

رئیس

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

مدید

پیشنهاد
٠

ارسنجان

پیشنهاد
٠

ابرکوه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

یا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

گراز

پیشنهاد
١

خرمدره

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

کاناپه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

می

پیشنهاد
١

تمبر

پیشنهاد
١

نورون

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

ادا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

اره

پیشنهاد
٢

بنان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

در زبان لکی گاو ماده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

لنز

پیشنهاد
٢

هواساز

پیشنهاد
٢

رسا

پیشنهاد
٢

تپه های سبز آفریقا

پیشنهاد
٢

منت

پیشنهاد
٢

مورسیا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

کوهی در شمال شهر پلدختر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

شب سرد زمستان بعد از بارش برف هنگامی که ماه بیرون است . ( لری ) سرمای شدید

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

کره الاغ