منو
جوادقیاسوند

جوادقیاسوند

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٩,١٣٧
لایک
٩٥٥
لایک
دیس‌لایک
١٩٩
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٧٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,١٣٧
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٧٨
لایک
لایک
٩٥٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٩٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاه
٣٣

صادق بیرانی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٥

هماهنگ

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٦

اصلا

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٦

دالکه در زبان لکی مادر

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.