پیشنهاد‌های جوادقیاسوند (١٦٨)

بازدید
١٣٧
پیشنهاد
١٥

مردن و زنده شدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

اولین جایی که اریو برزن راه را بر اسکندر مقدونی بست و مقاومت کرد در این غار بود .

پیشنهاد
٠

مقبره امام زاده حضرت احمد ابن موسی ( ع ) شاهچراغ برادر امام رضا ( ع ) که در شهر بیدروه ما بین شهر اندیمشک و پلدختر واقع است . بدن مبارک حضرت در این ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

غار باستانی در شمال غربی شهر پلدختر . شیشمین گنجینه بزرگ دنیا در این غار پیدا شد . این غار در سال 68 اتفاقی توسط یک شکارچی پیدا شد . تما م گنجینه ه ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

کوهی در شمال شهر پلدختر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

شبی که ماه کامل است

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

شب سرد زمستان بعد از بارش برف هنگامی که ماه بیرون است . ( لری ) سرمای شدید

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

درخت ( لری )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

سگ ماده ای که تازه زایمان کرده . ( لری ) نوعی راسوی کوچک

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

پل آناهیتا بر روی رودخانه کشکان . بنای اولیه دوره ساسانیان بعد از اسلام بارها مرمت شده است . محلی به آن پل دختر میگویند

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

نام محلی شهر پلدختر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

برگرفته از نام شیخ محمد خان قیاسوند ( شیخ مخو ) حاکم لرستان پبشکوه در زمان زندیه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

شیخ مکان - شیخ ماخو :نام روستایی باستانی در لرستان پشتکوه ( ایلام )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

کره الاغ

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

گراز

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

جوجه جوجه تیغی ( زبان لری )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

توله گراز ( زبان لری )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

در زبان لری خارپشت بزرگ

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

دالکه در زبان لکی مادر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

مام

پیشنهاد
١٢

مترسک سر جالیز

پیشنهاد
٣

وانک

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

در زبان لری آرزو

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

دهر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

سالمند

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

رجال

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

گرد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

مداهنه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

نابجا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

فکور

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

کالا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

همانند

پیشنهاد
١

هشت کتاب

پیشنهاد
٢

کلیدر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

بارومتر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

بیزار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

الا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

لالا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

کاری

پیشنهاد
٠

پشتکوه پیشکوه اشترانکوه کبیرکوه محله کوه مخمل کوه اسپی کوه سپیدکوه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

نایروبی

پیشنهاد
١

خرمدره

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

کائنات

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

رند - رای

پیشنهاد
٠

ارسنجان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

کاناپه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

اسانس

پیشنهاد
٧

حیدرآباد

پیشنهاد
٠

ابرکوه