منو
سید وحید طباطباییان

سید وحید طباطباییان

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٩,٠١٦
لایک
٩٤٥
لایک
دیس‌لایک
٢٣٢
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٨٦
رتبه کل
درباره‌ی من:

کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی - مترجم-مدرس دانشگاه- کارگردان و مدرس فیلم کوتاه

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٠١٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٨٦
لایک
لایک
٩٤٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٣٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٩

زاغه نشین

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٧

بنیاد برافکنانه_ ساختارشکنانه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٠

آبستنی_ زایمان

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٦

گونه ادبی_ گونه سینمایی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

زن گرایی، زن سالاری، جنبش آزادی خواهی زنان ( برخی را برهان بر این است که جنبش زنان به دنبال آزادی زن است نه، برابری خواهی )

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
It was good to get back on terra firma again after that awful sea crossing.
دیدگاه
١

پس از آن سفر وحشتناک دریایی، خوشحال بودیم که دوباره پایمان را بر خشکی می گذاشتیم.

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
There was a representation of the devil carrying off the wicked to Hades.
دیدگاه
٠

نشانی از اهرمن بود که انسانهای پست را به جهنم ( سرزمین مردگان ) می برد.

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
What a relief to step out on terra firma again!
دیدگاه
٠

چه آرامشی داشتیم که دوباره روی خشکی پا می گذاشتیم.

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
We were glad to be back on terra firma.
دیدگاه
٠

از این که دوباره پایمان به خشکی رسید، خوشحال بودیم.

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
He also knows that Iranian President Mahmoud Ahmadinejad's threat wipe Israel off the map is bombast.
دیدگاه
٠

او همچنین می داند که تهدید رییس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد، مبنی بر پاک کردن اسراییل از روی نقشه، گزافه گویی است.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.