٤ رأی
تیک ٤ پاسخ
١٤٦ بازدید

بهترین شیوه تدریس و به خاطرسپاری ماه های میلادی برای کودکان و نوجوانان چیست؟

٢١,٤٧٩
٣ ماه پیش
٢ رأی

با داستان سرایی دو ماه اول آسونه یه جورایی هم وزنن جولای و آگوست هم اسم دو تا  امپراطور رومی بودن سپتامبر و اکتبر و نوامبر و دسامبر هم به معنی ماه  هفتم، هشتم، نهم و دهم هستن. سپت (هفت)، اکت ...

٢ ماه پیش
١ رأی
تیک ٥ پاسخ
١٦٠ بازدید

آیا زبان کردی همان گونه که خوانده میشود، نوشته میشود؟

٦٤,٣٨٣
٢ ماه پیش
٣ رأی

آری زبان کردی (کوردی) هم همان گونه که خوانده میشود، نوشته میشود و همان گونه که نوشته میشود، خوانده میشود. در  این زبان، همه واکه ها (حروف صدادار) نوشته میشوند. ث،ص،س همان س نوشته میشوند و ...

٢ ماه پیش
٦ رأی
تیک ١٩ پاسخ
٢,٠٦٤ بازدید

سلام یک  اسمی میخوام که  شیک و باکلاس  باشه  اسم اصیل پارسی یک اسم هایی که لاتین  به نظر برسن مثل اسم های شاهنامه ای   یا اوستایی زرتشنی مثلا آرتمیس رکسانا سوزیانا  پارمیس و....

٤ ماه پیش
٢ رأی

«پوران‌ دخت» یکی از شاهان ساسانی که در آشپزی نیز دستی بر آتش داشته است.

٢ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٠٨ بازدید

" ویستوریو "  تلفظ باستانی نام کدام پهلوان  در شاهنامه است ؟

٥ ماه پیش
٠ رأی

«پوران‌ دخت» یکی از شاهان ساسانی که در آشپزی نیز  دستی بر آتش داشته است.

٢ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
١٢١ بازدید

می تونه فتحه بگیره؟  

٣ ماه پیش
١ رأی

Ashkbous.......

٢ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٦٣ بازدید

کم کم ش  دوستیم به چه معناست

٣ ماه پیش
١ رأی

هیچی نباشه دست کم دوست که هستیم

٢ ماه پیش
٢ رأی
٤ پاسخ
٢٢٦ بازدید

معنی این جمله در انگلیسی چی هست ؟  Away for the weekend 

٣ ماه پیش
١ رأی

عبارت‌های "help in" و "help with" هر دو برای بیان کمک ویژه به یک فعالیت یا وظیفه مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما در برخی مواقع ممکن است کاربردهای متفاوتی داشته باشند. Help in: "Help in" معمولاً ب ...

٣ ماه پیش
٥ رأی
تیک ٦ پاسخ
٢٠٤ بازدید

آیا مرداد درست است یا امرداد؟

٦٤,٣٨٣
٣ ماه پیش
٤ رأی

امرداد درست است. مرداد به چم مرگ اما امرداد به چم بی مرگی و جاودانگی است.  امرداد از اَ نایاساز (منفی ساز) و مرتا به چم مرگ ساخته شده است. از این رو ارزش ندارد برای کوتاه خوانی، چم واژه را وارونه سازیم. هر چه باشد امرداد سه هجایی از اردیبهشت چهارهجایی کوتاهتر است. پس واژه ها را درست بخوانیم و از برای کوتاه خوانی، چم آنها را وارونه نسازیم.

٣ ماه پیش
٥ رأی
تیک ٦ پاسخ
٢٠٤ بازدید

آیا مرداد درست است یا امرداد؟

٦٤,٣٨٣
٣ ماه پیش
٢ رأی

امرداد درست است. «امرداد» در اوستا به چم (معنی) زندگی جاودان، بی مرگی آمده‌است و  از « اَ» نایاساز (منفی ساز) و ریشه «مرتا» به چم مردن ساخته شده است. از این رو مرداد به چم مرگ اما امرداد به چم ب ...

٣ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٦٩ بازدید

ریشه واژه Saffron  چیست؟

١٠,٧٥٩
٣ ماه پیش
٢ رأی

به چم زعفران اربی شده زرپران است که از زبان پارسی به زبان انگلیسی راه یافته است و در سراسر اروپا رواگ یافت.

٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٩٣ بازدید

کجا If و کجا Whether به کار ببریم؟

٦٤,٣٨٣
٣ ماه پیش
٣ رأی

"If" و "whether" هر دو برای بیان شرایط یا انتخاب بین گزینه‌ها استفاده می‌شوند، اما در موارد مختلف: If: از "if" برای معرفی یک شرط در جمله یا برای بیان یک فرض یا احتمال استفاده می‌شود. معمولاً با ...

٣ ماه پیش