١ رأی
٢ پاسخ
١٠ بازدید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٥ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٢ بازدید

Viola and her twin brother are shipwrecked in an enemy country

١ هفته پیش
١ رأی
٠ پاسخ
١١ بازدید

the river thawed and barges of food began to reach the capital

١ هفته پیش
١ رأی
٠ پاسخ
١٣ بازدید

میخواستم بدونم زمان‌ها در انگلیسی رو باید به ترتیب یاد بگیرم مثلا اول حال ساده بعد حال استمراری یا گذشته کامل گذشته ساده میشه توضیح بدید

١ هفته پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٥١ بازدید

دوستان سلام یه راهنمایی میخواستم از کسانی که آیفون دارن برای یادگیری لغات زبان ممنون میشم اپلیکیشن رایگان معرفی کنید

٢ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٣ بازدید
٢ رأی
تیک ٣ پاسخ
٤٢ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٠ بازدید

It does seem strange, though, to be learning something new again after so many years!

٣ هفته پیش
٣ رأی
٠ پاسخ
٢٤ بازدید

tell Dad I said hi, I just wanted to check I will. on you guys getting back from your trip.

٣ هفته پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٤١ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٧ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٩ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٩ بازدید

it must ensue and it only does so as the unintended side effect of one’s dedication to a cause greater than one’s self or as the byproduct of one’s surrender to a person other than one’s self.

٣ هفته پیش
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٢٢ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٧ بازدید

If I had gon, this story would have been short  شرطی نوع سوم

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٧ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢٥ بازدید

The best situation of all is when the dinner party is within walking distance

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٦٥ بازدید
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٦ بازدید

Turn into the spin جمله ی بالا به معنای پیچیدنه؟

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٤٥ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٤ بازدید

سلام وقت بخیر چه موقع از Is و Are در اول جملات به صورت سوالی بکار میبریم!؟؟

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٥ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٣ بازدید
٣ رأی
تیک ٥ پاسخ
١١٣ بازدید

And I’ve been so caught up in my job, didn’t see what’s going on

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٥٨ بازدید

He put on her dress فرق put on با wear چی هست چرا از wear استفاده نکرده؟  

١ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٣ پاسخ
٨٠ بازدید

take on معنیش چی میشه؟

٤ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٢ بازدید
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٠ بازدید
٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٢٣ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٦ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٥ بازدید
١ رأی
تیک ٣ پاسخ
٧١ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٩ بازدید

I have to walk the dog چرا در این جمله به جای l have از l should استفاده نکرده؟

٥ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٢ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٦ بازدید

Today, Rose only uses her magic paintbrush to help people who really, really need help

٥ ماه پیش
١