پرسش خود را بپرسید

دلیل استفاده از is در جمله‌ی زیر

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٧

He takes out his video camera and is recording himself

١,٠٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥٩

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در جمله "He takes out his video camera and is recording himself"، استفاده از "is" به عنوان بخشی از زمان "حال استمراری" (present continuous tense) است. زمان حال استمراری برای نشان دادن عملی است که در حال انجام است و هنوز تمام نشده است. در اینجا، "is recording" به معنای "در حال ضبط کردن" است.  بنابراین، جمله کامل میگوید که شخصی دوربین ویدیویی خود را بیرون آورده و در حال ضبط کردن خودش است. این نشان میدهد که فرد همزمان با بیرون آوردن دوربین، فرآیند ضبط را آغاز کرده و هنوز در حال انجام آن است. "takes out" در زمان حال ساده است و نشاندهنده عملی است که به تازگی انجام شده یا در حال انجام است، و "is recording" ادامه آن عمل را در زمان حال نشان میدهد.

٢١,٣٨٣
طلایی
٣١
نقره‌ای
٤٦٣
برنزی
١٩١
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما