پرسش خود را بپرسید

ساختار I have been using برای چه زمان است؟

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٣٩

I have been using

١,٠٩٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٥٩

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

حال کامل استمراری یا 

present perfect continuous 

٢٢٧,٧٢١
طلایی
٧٦
نقره‌ای
١,٠٠٤
برنزی
١,٠١٤
تاریخ
١ ماه پیش

زمان حال کامل استمراری.

٣,٣٠٦
طلایی
٢
نقره‌ای
٦٢
برنزی
١٣
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما