٤ رأی
٤ پاسخ
٤٧٣ بازدید

 عیسی مسیح در انگلیسی Jesus christ میشه، اگه تلفظ عیسی مسیح به فارسی تایپ کنم این میشه جیزز کرایست یا جیزس کرایست؟کدام یکی تلفظ درست است؟

٢ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٣٨٦ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٧١ بازدید

کلمه  ایگو(EGO) به چه معناست؟و در چه مواقعی به کار میرود؟

٥ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
١٥٥ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٢٤٦ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
١٥٠ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
١٨٧ بازدید

مسخره بازی چیست؟کسی که همیشه میخنده و صدا تقلید میکنه یه نوع مسخره بازی محسوب میشود؟یا در کل بهش میگن بلبل زبونی،نمیتونم این دو رو تشخیص بدم،بلبل زبونی هم شامل مسخره بازی میشود؟  

٧ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
١,١٧٧ بازدید
٠ رأی
٢ پاسخ
٧٣٠ بازدید

معنی منت گذاشتن یعنی چی؟معنی دقیقش چی میشه؟آیا بستگی به جمله هم دارد؟ 

٧ ماه پیش
١ رأی
٨ پاسخ
٦١٣ بازدید