پرسش خود را بپرسید

معنی سناریو چیست؟

تاریخ
٤ ماه پیش
بازدید
٣٨٦

 سناریو به چه معناست؟

١٩٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦

٣ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

به صورت مجازی به معنای طرح و برنامه و نقشه ای برای انجام کاری داشتن، نیز هست.

٢٢٥,٣٤٨
طلایی
٧٥
نقره‌ای
٩٨٥
برنزی
١,٠٠٦
تاریخ
٤ ماه پیش

سناریو یعنی فیلم نامه یا نمایش نامه 

٣,٤٥٩
طلایی
١
نقره‌ای
٥٤
برنزی
١٩
تاریخ
٤ ماه پیش

سناریو Scenario  (یا نمایشنامه) یعنی داستان و ماجرایی که برای نمایش نوشته شده است  و می توانیم  لغات «داستان» یا «ماجرا»  را معادل فارسی آن  در نظر بگیریم

١,٣٦٦
طلایی
٠
نقره‌ای
٢٤
برنزی
١٢
تاریخ
٤ ماه پیش

پاسخ شما