منو
کیمیا رستمی

کیمیا رستمی

عضو از ٣ ماه پیش
امتیاز کل
١٤
رتبه کل
١٦,٤٤٩
رتبه کل
لایک
٠
لایک
دیس‌لایک
٠
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٥,٦٦٦
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

sometimes but not often

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
It was a rather damp reception for the new president.
دیدگاه
٠

این استقبال نسبتا سردی از رییس جمهور جدید بود

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
The turtle hibernates in a shallow burrow for six months of the year.
دیدگاه
٠

لاک پشت شش ماه از سال را در یک لانه ی کم عمق به خواب زمستانی می رود

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.