دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٩,٥٠٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٩٥
لایک
لایک
٩٦٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

کاربرد: nice too meet you: زمانیکه اولین باره شخص رو میبینیم ( باهاش آشنا میشیم ) nice to see you: برای دفعات بعدی که اون شخص رو دیدیم

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

do hair: ( خود شخص ) موی خود را درست کردن get hair done: آرایشگاه رفتن ( یعنی بدی موهاتو برات درست کنن )

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

❗️دوستان توجه کنین که پاسخ این عبارت You too! هست نه Me too!

تاریخ
٢ روز پیش
دیدگاه
٠

بعد از go on این اسامی هم میتونن بیان: 1. Go on vacation 2. Go on a trip/tour/cruise 3. Go on strike

تاریخ
٢ روز پیش
دیدگاه
١

بعد از go for این اسامی هم میتونن بیان: 1. Go for a walk 2. Go for a run 3. Go for a swim 4. Go for lunch/dinner

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.