علی ماشا اله زاده

علی ماشا اله زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgo out of one's way to do something١٤:٤٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧همه ی کارها را کنار گذاشتن ( که کار خاصی را انجام دادن )گزارش
5 | 2
go out off ones way to do sth١٤:٤٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧همه کار ها را کنار گذاشتن ( که کار خاصی را انجام دادن )گزارش
5 | 0
man of his word١٤:١٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧آدم مرد ( که پای حرفش می ایستد )گزارش
9 | 1
cold fish١٤:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧آدم یخگزارش
2 | 1
a nasty piece of work١٤:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧آدم کثیف ( به لحاظ اخلاقی ) آدم حال به هم زنگزارش
5 | 0
scum of the earth١٤:٠٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧پست فطرت ، رزلگزارش
14 | 0
unknown quantity١٤:٠٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧هندوانه ی در بستهگزارش
37 | 1
soft touch١٤:٠٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧انسانی که زود خر میشه انسنی که زود سر کیسه میشهگزارش
23 | 1
stir up٠٠:١١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦باعث قلیان احساسات کسی شدن خاطرات کسی را هم زدن تحریک کردن احساساتگزارش
16 | 0
spark٢٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥جرقه ی خاطره ای را در ذهن کسی زدن برانگیختن خاطراتگزارش
12 | 1
push aside٢٣:١٤ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥( خاطرات. . ) به فراموشی سپردنگزارش
2 | 0
lingering٢٠:٣٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥خاطره، بو، ) که تا مدتها می ماندگزارش
5 | 1
trailing١١:٥٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥( دم پرنده، ساقه ی برگ گیاه ) دنباله دار، خزندهگزارش
12 | 0
featureless١٠:٠١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥بدون ویژگی خاصگزارش
12 | 0
siding١٣:٠٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤ریل راه آهن فرعی ( جهت توقف وتعمیرات واگن ها ) پارکینگ قطارهاگزارش
12 | 0
stereotype١١:٤٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤( فیلم، داستان. . ) تیپ ، شخصیتِ پردازش شده، قالب تصویر عمومی از یک چیز یا شخص=تیپ، قالب تلقی و برداشت عمومی از یک چیز یا شخص=تیپ، قالب women who don ... گزارش
21 | 0
story line١٨:٥٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣داستان اصلی فیلم ، ( در مقایسه با داستانک های دیگری که در آن فیلم قرار دلرد )گزارش
7 | 0
cliff hanger١٧:٣٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣( فیلم. . ) پر فراز و نشیب، پر تب و تابگزارش
5 | 0
unconvincing١٧:٣٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣( فیلم، . . ) که انتظارات را برآورده نمی کندگزارش
12 | 1
cliff hanger١٧:٣٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٣پر تب و تابگزارش
5 | 0
dig up١٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠واکاوی کردن ( گذشته )گزارش
9 | 1
unearth١٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠واکاوی کردن ( گذشته. . . )گزارش
9 | 0
spreadsheet١٢:٤٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠برگه ی قابل تحلیل ( توسط نرم افزار اکسل. . . )گزارش
21 | 1
forensics١٠:١٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٠بررسی قانونی Legitimate test=legal testگزارش
0 | 1
get the headline١٥:٣٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٩سرخط خبرها شدن تیتر اول روزنامه ها شدن خبر داغ روز شدن hit/grab/make the headline گزارش
2 | 0
massive١٤:٣٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٩۱ - فیزیکی:سنگین و پرحجم ( چگال ) ۲ - معنوی: ( حمله، جنگ و خونریزی، بحث ) سنگین و گسترده سنگین بواسطه ی شدت حملات یا مباحثه گسترده بواسطه ی تنوع و د ... گزارش
25 | 0
screen time١٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٤اوقات تماشا Educationalists advise limited screen time for under - 5s کارشناسان آموزش و پرورش توصیه می کننداوقات تماشای محدود شده را برای زیر۵ساله هاگزارش
12 | 1
pick and choose١٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٢( صرف وقت برای کالا یا شخص مورد علاقه ) گشتن و انتخاب کردن Come on, you haven’t got time to pick and choose بجنب، تو وقت نداری بگردی انتخاب کنی Ther ... گزارش
14 | 1
utility supplies١٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠٨/١١خدمات شهری خدمات آب برق گاز خدمات همگانی ( عمومی )گزارش
9 | 0
off hour١١:٠٨ - ١٣٩٩/٠٨/٠٨ساعات غیر اداری office hours. . . off hoursگزارش
0 | 0
either or١٤:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦یا این یا آن It's a either - or situation. we can buy the car or we can go on a holiday. we can't do bothگزارش
9 | 0
two for one special١٩:٥٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠٥دو تا به قیمت یکدانه Two for one special' means that if you buy two of a certain thing you will only be charged the price of oneگزارش
2 | 0
detailing١٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤کار واش کامل یک خودرو Detail: to clean outside and inside of a vehicle very carefully A car detailing company یک شرکت کارواش خودروگزارش
9 | 1
exeed١٤:١٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠٢To be greater than a number or amount, or go past an allowed limit تجاوز کردن ( از یک حدی، از یک عددی. . ) Drivers who exceed the speed limit can ex ... گزارش
9 | 0
to name but a few٠٩:٥٢ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠اگر بخواهیم یک چند تایی نام ببریم ( برای قس علی هذا، . . etc بکار می بریم )گزارش
39 | 1
prototype٠٨:١٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩طرح ساخته شده اولیه، پیش ساخت ، پیش تولیدگزارش
16 | 0
outline١١:٣٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨گزیده کردن . گلچین کردن گزارش
7 | 1
cord٢٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧سیم رابط، سیم سیارگزارش
5 | 0
extention cord٢٢:٤٢ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧سیم رابط ( سه راهی برق با سیم رابط )گزارش
2 | 0
make your mark٠٥:٢٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧اثر گذار بودن ، برجسته بودن ( موفق و مشهور شدن ) He has left his mark on baseball history. او اثر خودش را در تاریخ بسکتبال گذاشت ( مشهور شد ) He m ... گزارش
14 | 1
make one's mark٠٥:٢٢ - ١٣٩٩/٠٧/٢٧اثر گذار بودن ، He made his mark as a pianist in the 1920s. او اثر گذار بود به عنوان یک پیانیست در دهه ی ۱۹۲۰ ( برجسته بود ) He has left his mark ... گزارش
5 | 1
feat١٨:٤٢ - ١٣٩٩/٠٧/٢٦مهارت منحصر به فرد, شیرین کاریگزارش
12 | 1
cut short١٤:٥٩ - ١٣٩٩/٠٧/٢٦نیمه کاره ماندن کاریbe cut shortگزارش
21 | 1
fleet٠٩:٤٤ - ١٣٩٩/٠٧/٢٣۱ - ناوگان کشتیرانی The US seventh fleetناوگان هفتم کشتیرانی آمریکا ۲ - ناوگان ( تاکسیرانی، اتوبوسرانی، . . . ) A fleet of taxisگزارش
21 | 0
build up٠١:٣٩ - ١٣٩٩/٠٧/٢٢به تدریج گردآوری کردن به تدریج انباشتن به تدریج توسعه دادن به تدریج تقویت کردن به تدریج رسوب کردن build up. . . . . developگزارش
83 | 1
terminology١٩:٤٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٠لغات تخصصیگزارش
48 | 0
overwhelm١٥:٠١ - ١٣٩٩/٠٧/١٩غافلگیر کردن ( ، - )گزارش
14 | 1
overwhelming١٤:٥٨ - ١٣٩٩/٠٧/١٩غافلگیر کننده ( ، - )گزارش
5 | 1
overwelming١٤:٥٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٩غافلگیر کننده ( ، - )گزارش
9 | 1
take criticism١٤:٠٨ - ١٣٩٩/٠٧/١٩انتقاد پذیر بودن accept/take criticism ( =allow it and learn from it ) بر گرفته از دیکشنری لانگ منگزارش
48 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده