برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

SuperSU

SuperSU زبان مورد علاقه انگلیسی و روسی زبان های دیگر: مازندرانی (تمامی لحجه ها)تاجیکی

Insta gram: meysamkia1999

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Whirlpool ١٣٩٩/٠٦/١٨
|

2 کوچک ترین ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

3 چابک ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

4 نان ترد .شیرین یا شور. ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|

5 Black Boy Cock ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

6 DEAD ON ARRIVAL
بی فایده بودن
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

7 مچ کسی رو گرفتن ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

8 انداختن
قالب کردن چیزی به کسی

مثال: اون ماشین رو بهم انداخت
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

9 خوب بودن .اوکی بودن ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

10 خوف ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

11 بیرون رفتن ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

12 دک کردن شخصی
فرستادن پی نخود سیاه
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

13 شماره ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

14 مخش رو زدن ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

15 خسته کننده ضد حال ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

16 دست و پاچلفتی ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

17 سازگار نبودن ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

18 عقب بودن

My watch is ten minutes slow

ساعتم ده دیقه عقبه
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

19 طول کشیدن ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

20 اسکناس نو تازه و تا نخورده ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

21 super user رو سرچ کن تو دیکشنری آبادیس! ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

22 به معنای مقدس بودن یک چیز

Sacred
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

23 sr
Slow Reply/Replies. Usually seen on snapchat story's.
Out, sr.


١٣٩٩/٠١/٢٠
|

24 shmibb club. a boys club, usually in high school, where members try to sleep with the most girls and award points accordingly. (i.e. popularity, weig ... ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

25 دو معنی میده
اگر طرف ایبونیک (افریکن)صحبت میکرد ینی girl

اگر بریتیش بود ینی get a life
١٣٩٩/٠١/١٦
|

26 Not Gonna Lie ١٣٩٩/٠١/١٦
|

27 فلان فلان فلان

نیویورک ی ها معمولا استفاده می کنن

یا افریکنش میشه
(ایبونیک)
Yadda yadda yadda
١٣٩٩/٠١/١٣
|

28 به ارمغان اوردن ١٣٩٧/١٢/١١
|

29 شخص کنجکاو ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

30 a person that you have met but do not know well


formal used in some expressions about knowing or meeting people

a person whom you ...
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

31 ستامینوفن یا پاراستامول رده درمانی: داروهای مسکن اشکال دارویی: قطره، قرص، شربت و شیاف که عمدتاً به صورت قرص هست استامینوفن دارویی مسکن و تب‌بُر است ک ... ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

32 با کسی بودن ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

33 من نمی تونم این کارو باهاش کنم ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

34 حدس زدن ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

35 کودک آزار

شخصی که اختلالات روانی دارد که آسیب جنسی به کودکان وارد میکند

تو فارسی بچه باز هم میگن بهش
١٣٩٧/١٢/٠٦
|

36 اجرا ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

37 موقع ١٣٩٧/١٢/٠٥
|

38 جار زدن ١٣٩٧/١١/٣٠
|

39 دوستی

١٣٩٧/١١/٣٠
|

40 سر بار

مشکل
١٣٩٧/١١/٣٠
|

41 فشار اوردن

عصبانی کردن

دیوانه شدن(دی ونم نکن)
١٣٩٧/١١/٣٠
|

42 قدر دانی

ممنون بودن

گیج

سر در نیاوردن

نمی فهمم
١٣٩٧/١١/٣٠
|

43 Gay Straight Alliance ١٣٩٧/١١/٣٠
|

44 پایگاه

مثل پایگاه بسیج
١٣٩٧/١١/٢٩
|

45 اشک کسی رو در اوردن ١٣٩٧/١١/٢٧
|

46 ت*می تخیلی ١٣٩٧/١١/٢٧
|

47 فوش ناجور******* ١٣٩٧/١١/٢٧
|

48 زیست شناسی

علوم زیست

درس...
١٣٩٧/١١/٢٧
|

49 شانس

پیروزی

تلاش
١٣٩٧/١١/٢٧
|

50 یهویی

یه دفعه

ناگهان
١٣٩٧/١١/٢٧
|