برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

SuperSU

SuperSU زبان مورد علاقه انگلیسی و روسی

کمک به جامعه آزاد.

زنده باد لینوکس

Insta gram: meysamkia1999

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Weed ماری جوانا

١٤٠٠/٠٤/٢٥
|

2 فرم مخفف عبارت face time

یا همون تماس تصویری خودمون
١٤٠٠/٠٤/٢٣
|

3 You know ١٤٠٠/٠٤/١٦
|

4 پاکستانی
⚠️
کلمه ای معروف بین بریتانیایی ها . هر شخص غیر بلوند و حتی کمی پوست تیره تر یا سفید رو از کشور های دیگه "پکی" محسوب می کنند. ⚠️
١٤٠٠/٠٤/٠٦
|

5 Don't care


😒😒😒😒
١٤٠٠/٠٣/٠٥
|

6 Pussy hole ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

7 Joking ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

8 British ppl using this contracted form
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

Suck my dick
١٤٠٠/٠٢/٢٦
|

9 Transexual ١٤٠٠/٠٢/٢٥
|

10 Fortnite

یه نوع بازی برای

Windows
Mac
Android
X-Box
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

11 Royal Geographical Society ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

12 How about you ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

13 Pregnant ١٤٠٠/٠٢/٠٤
|

14 تو بریتیش به معنای دوست پسر ١٤٠٠/٠١/٣٠
|

15 Big White Cock ١٤٠٠/٠١/٢٨
|

16 به معنای افتاب در لاتین ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

17
A very positive word used casualy to show how attracted etc you are to something/someone
١٣٩٩/١٢/١٦
|

18 Let you know ١٣٩٩/١٢/١٤
|

19 no replies ١٣٩٩/١٢/١٤
|

20 Gross ١٣٩٩/١٢/١١
|

21 Follow for follow ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

22 صحيح است

درسته
١٣٩٩/١١/٢٩
|

23 بوس بغل
١٣٩٩/١١/٢٧
|

24 basically “x” is the symbol for a kiss so basically there just being friendly
💋💋xx
X=💋
١٣٩٩/١١/٢٧
|

25 عدد ده /۱۰ در الفبای یونانی

١٣٩٩/١١/٢٧
|

26 basically “x” is the symbol for a kiss so basically there just being friendly ١٣٩٩/١١/٢٧
|

27 Snapchat
اپ پیام رسانی محبوب در انگلستان

فرم اختصاری ان
SC
١٣٩٩/١١/٢٣
|

28 تمام شدن

بهم زدن رابطه
١٣٩٩/١١/٢٣
|

29 اره همه چی واضح ه

کاملا مشخصه
١٣٩٩/١١/٢٣
|

30 مثال

I didn't talk to him, as did you

Did you talk to him or not
١٣٩٩/١١/٢٣
|

31 اب غوره گرفتن ١٣٩٩/١١/٢٢
|

32 جنبه ١٣٩٩/١١/٢٢
|

33 شومبول

دودول
١٣٩٩/١١/٢٢
|

34 واکنش ١٣٩٩/١١/٢٢
|

35 توی دروازهههه
و
گل

معادلش برای ما میشه چیزی شبیه این چون ما فوتبال امریکایی نداریم خخخخخ
١٣٩٩/١١/٢٢
|

36 یه چیزی تو مایه های fuck off و Go away ١٣٩٩/١١/١٨
|

37 از دست دادن ١٣٩٩/١١/١٨
|

38 see you soon or see you in a bit
.
British ppl use this slang
١٣٩٩/١١/١٨
|

39 خود ارضایی کردن با حرارت خیلی بالا
١٣٩٩/١١/١٧
|

40 کشش ١٣٩٩/١١/١٧
|

41 دوره

ایام
١٣٩٩/١١/١٥
|

42 Thank You ١٣٩٩/١١/١٥
|

43 ناجور

تو ذوق

جالب نبودن
١٣٩٩/١١/١٣
|

44 very attractive; as good as it could be ١٣٩٩/١١/١٣
|

45 خانوم هات
یا یکم جینده
دوست دختر . تقریبا
١٣٩٩/١١/١٣
|

46 Leaving your friends to get some with your girl or random girls"Dude, I know we arranged to meet, but my girl really wants to go out. ...
١٣٩٩/١١/١٣
|

47 Leaving your friends to get some with your girl or random girls"Dude, I know we arranged to meet, but my girl really wants to go out. ...
١٣٩٩/١١/١٣
|

48 UK ١٣٩٩/١١/١٣
|

49 یه چیزی شبیه دستمال مرطوب

برای پاک کردن ارایش و بچه استفاده میشه و....
١٣٩٩/١١/١٠
|

50 جبران کردن ١٣٩٩/١١/٠٩
|