برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

SuperSU

SuperSU زبان مورد علاقه انگلیسی و روسی

کمک به جامعه آزاد.

زنده باد لینوکس

Insta gram: meysamkia1999

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خیر سرم ..... ١٣٩٩/١١/٠١
|

2 خیر سرم .... ١٣٩٩/١١/٠١
|

3 محض رضای خدا ١٣٩٩/١١/٠١
|

4 مردم این ایالت بسیار به هات بودن معروفند ١٣٩٩/١١/٠١
|

5 دیلدو با کمربند

دیلدو کمری


Strap on dildo
١٣٩٩/١١/٠١
|

6 رابطه جنسی از پشت

انال سکس

فرو بردن چیزی در مقعد

کردن
١٣٩٩/١٠/٣٠
|

7 کمبود ١٣٩٩/١٠/٣٠
|

8 اوه پس اینجوریاست. ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

9 رقاص با میله ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

10 بی ادبی ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

11 ناراحت کننده

سخت
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

12 هیچ چیز ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

13 احساس جنسی

برانگیخته گی
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

14 برنامه کردن *** ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

15 شق کردن ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

16 شق کردن
getting wood
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

17 دوباره برگشتن

احساس خوبی داشتن

از خجالت کسی در اومدن

خوشحال بودن از
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

18 دوباره برگشتن

احساس خوبی داشتن

از خجالت کسی در اومدن

خوشحال بودن از
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

19 برگ برنده ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

20 a fish that lives in warm seas and can be eaten

یه نوع ماهی
١٣٩٩/١٠/٢٧
|

21 شوکه شده

شوک زده
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

22 A freaky person or creature

a freak
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

23 منظورت چیه؟
١٣٩٩/١٠/٢٦
|

24 زن هرزه ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

25 A phrase used in response to when someone is being excessively sexual on social media, particularly if it's in response to a post which has nothing t ... ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

26 Kill yourself ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

27 Kill myself ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

28 phew
😅
١٣٩٩/١٠/٢٥
|

29 laughed my fckin ass off ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

30 Love you too ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

31 What do you mean ١٣٩٩/١٠/٢٥
|

32 جاش

جای اون چیز

جایگاهش
١٣٩٩/١٠/٢٥
|

33 Leng means unreal ١٣٩٩/١٠/٢٣
|

34 تمام شدن ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

35 Having no penis powerless, weak

معادل بی خ*یه تو فارسی

Without a dick . penisless

Wimpy, cowardly, not manly
١٣٩٩/١٠/٢٢
|

36 سو استفاده کردن ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

37 زیر نظر داشتن

سریع کردن

سریع انجام دادن
١٣٩٩/١٠/٢٢
|

38 to have sex with someone ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

39 سر زنش کردن ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

40 روش درمانی

درمان کردن
١٣٩٩/١٠/٢٢
|

41 محرم اسرار ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

42 به سراغ چیزی رفتن
١٣٩٩/١٠/٢٢
|

43 دیدن ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

44 Ecstacy ١٣٩٩/١٠/٢١
|

45 دعوت به سکس و خوش گذرونی ١٣٩٩/١٠/٢١
|

46 دعوت به سکس یا خوشگذرونی های نامشروع 🤣🤣🤣 ١٣٩٩/١٠/٢١
|

47 مهمونی بزرگ ١٣٩٩/١٠/٢١
|

48 مهمونی یه کوچک ١٣٩٩/١٠/٢١
|

49 Level ١٣٩٩/١٠/٢١
|

50 Spam for spam ١٣٩٩/١٠/١٩
|