منو
پویا محمودی

پویا محمودی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١٢,٧٦٤
لایک
١,٣١٨
لایک
دیس‌لایک
٢٠٨
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٧٣
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢,٧٦٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٧٢
لایک
لایک
١,٣١٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٠٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٨

نهادینه شده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٣

سامانه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٦

مردد بودن تجدید نظر کردن تردید داشتن دو دل بودن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٩

معمولاً در پاسخ به پرسش �امر دیگری ندارید؟� یا جمله �اگر امری هست در خدمتم. � به کار می رود.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٦

تفاوت چشمگیر

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I believe in the maxim "if it ain't broke, don't fix it".
دیدگاه
١٠

به ضرب المثل "سری که درد نمی کند دستمال نباید بست" معتقدم.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The preponderance of evidence suggests that he's guilty.
دیدگاه
٤

بخش اعظمی از مدارک حاکی از این است که او گناهکار است.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The governor exhorted the prisoners not to riot.
دیدگاه
٤

رئیس زندان، زندانی ها را نصیحت کرد که شورش نکنند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Hamlet's famous soliloquy, 'To be or not to be . . . '
دیدگاه
٣

تک گویی مشهور هملت، "بودن یا نبودن. . . "

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I'll come back to the land of my forebears.
دیدگاه
٢

من به سرزمین اجدادم بر می گردم.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.