منو
پویا محمودی
ویژه

پویا محمودی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١٣,٠١٨
رتبه کل
٢٨٢
رتبه کل
لایک
١,٣٤٣
لایک
دیس‌لایک
٢٠٩
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٣,٠١٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٨٠
لایک
لایک
١,٣٤٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٠٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٨

نهادینه شده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٣

سامانه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٧

مردد بودن تجدید نظر کردن تردید داشتن دو دل بودن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٩

معمولاً در پاسخ به پرسش �امر دیگری ندارید؟� یا جمله �اگر امری هست در خدمتم. � به کار می رود.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٧

پیاز داغ چیزی را زیاد کردن.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I believe in the maxim "if it ain't broke, don't fix it".
دیدگاه
١٠

به ضرب المثل "سری که درد نمی کند دستمال نباید بست" معتقدم.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The preponderance of evidence suggests that he's guilty.
دیدگاه
٤

بخش اعظمی از مدارک حاکی از این است که او گناهکار است.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The governor exhorted the prisoners not to riot.
دیدگاه
٤

رئیس زندان، زندانی ها را نصیحت کرد که شورش نکنند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Hamlet's famous soliloquy, 'To be or not to be . . . '
دیدگاه
٣

تک گویی مشهور هملت، "بودن یا نبودن. . . "

تاریخ
٣ سال پیش
متن
There's not a vestige of truth in the rumour.
دیدگاه
٣

ردی از حقیقت در شایعه وجود ندارد.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.