پویا محمودی

پویا محمودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهunpack١١:٣٩ - ١٤٠٢/٠٢/٢٤کاوشگزارش
0 | 0
breviped٢٣:٢١ - ١٤٠١/٠٤/٣١پاکوتاهگزارش
5 | 0
tailpiece٠٧:١٩ - ١٤٠٠/١٠/٠٦سیم گیرگزارش
0 | 0
tailpiece٠٧:١٩ - ١٤٠٠/١٠/٠٦ویکی پدیا: سیم گیر نام قطعه ایست در سازهای موسیقی که در انتهای بدنه سازهای زهی چون ویولن و سه تار قرار گرفته و وظیفه آن، نگه داری سیم هاست. جنس سیم گ ... گزارش
0 | 0
screenshot٢١:١٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢نماگرفتگزارش
21 | 1
pause٠٤:٣٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٣نگه داشتن Please pause the video for a moment. لطفاً یک لحظه فیلم را نگه دارید.گزارش
7 | 0
عرضی نیست١٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٣معمولاً در پاسخ به پرسش �امر دیگری ندارید؟� یا جمله �اگر امری هست در خدمتم. � به کار می رود.گزارش
71 | 1
curmudgeon٠٤:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٦آدم بدعنق و پیرگزارش
2 | 0
actuarial٠٤:١٦ - ١٤٠٠/٠١/٣١ویکی پدیا: بیم سنجی که به آن آمار بیمه یا ریاضیات بیمه نیز گفته می شود، علمی است که به کاربرد علومی چون ریاضیات و آمار برای سنجش ریسک سرمایه گذاری ها ... گزارش
0 | 0
summarizing٠٩:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/١٨خلاصه نویسیگزارش
7 | 0
atavism١١:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/١٥نیاسانیگزارش
5 | 0
atavism١١:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/١٥ویکی پدیا: نیاسانی ( به انگلیسی: Atavism ) در زیست شناسی نوعی رجعت در فرایند تکامل است؛ بدین معنی که خصوصیاتی که نسل ها پیش محو شده بودند دوباره در ب ... گزارش
39 | 1
moratorium٠٦:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٣اجازه دیرکرد ( بازپرداخت ) مهلت قانونیگزارش
5 | 0
moratorium٠٦:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٣تعلیق ( موقت ) ، ممنوعیت موقتی، وقفه.گزارش
12 | 0
arboretum٠٥:٠٣ - ١٣٩٩/١١/٢٥درختستان باغ گیاه شناسیگزارش
9 | 1
primogeniture٠٤:٣١ - ١٣٩٩/١١/٢٥ویکی پدیا: حق الویت نخستین فرزند حقی است که به وسیله قانون یا رسم به بزرگترین فرزند خانواده داده می شود که طبق آن این فرزند دارایی خانواده را به ارث ... گزارش
5 | 0
sla١٨:٥٨ - ١٣٩٩/١١/١٨Second Language Acquisition فراگیری زبان دومگزارش
30 | 1
second language acquisition١٨:٥٨ - ١٣٩٩/١١/١٨فراگیری زبان دومگزارش
7 | 0
arabesque١٥:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٤ویکی پدیا: اِسلیمی که در اروپا با نام Arabesque به معنای "عربی" شناخته می شود نوعی نقوش تزیینی به شکل شاخ و برگ گیاهان، گل پیچک یا خطوط صاف و منظم اس ... گزارش
14 | 0
frieze٠٣:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٤ویکی پدیا: حاشیه زینتی ( انگلیسی: Frieze‎ ) در معماری کتیبه، بخش مرکزی گسترده ای از یک اسپر و سرستون است و ممکن است به شیوه ایونی و دوریک یا به صورت ... گزارش
12 | 0
preponderance١٨:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/١٧بخش بزرگ، بخش اعظم.گزارش
18 | 0
prehensile١٧:١٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٤گیرکننده ( جانور شناسی ) [دست یا دم - قادر به گرفتن و نگه داشتن]گزارش
9 | 0
orthography٠١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨صوری، الکی، ظاهریگزارش
5 | 1
minutiae٠١:١٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨جزئیات بی اهمیتگزارش
12 | 0
hurtle٠١:١٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٨با شتاب آمدن به سرعت به سمتی حرکت کردنگزارش
23 | 0
ingrained٠٤:٤٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٢نهادینه شدهگزارش
83 | 0
spectral٢١:٥٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٦موهوم، خیالی، شبح آسا، شبح گون.گزارش
5 | 0
fop٢١:٣٥ - ١٣٩٩/٠٩/١٦مرد قرتی، مرد ژیگول و سوسول.گزارش
5 | 1
foible٢١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٣ایراد جزئی کم و کاستگزارش
5 | 0
metallurgical١٨:٠٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣فلزکاریگزارش
12 | 0
collage٠٩:٣١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩ویکی پدیا: تکه چسبانی، چسبانه کاری یا کلاژ ( به فرانسوی: Collage، از ریشهٔ coller به معنای چسباندن ) نام تکنیکی در هنرهای بصری و نیز نام اثر هنریِ سا ... گزارش
37 | 1
collage٠٩:٣٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩تکه چسبانی، کلاژ، چسبانه کاری.گزارش
12 | 1
cohere٠٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦ربط منطقی داشتن، منسجم بودن، مرتبط بودن.گزارش
12 | 0
flippant٠٧:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤گستاخانه، بی ادبانه، شوخی آمیز.گزارش
23 | 0
evasive٠٧:٣٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤دوپهلو مبهمگزارش
12 | 0
evasive٠٧:٣٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤مخفی کار، طفره رو، آب زیرکاه.گزارش
14 | 0
cohabit٠٧:٠٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤ازدواج سفید کردنگزارش
18 | 0
anneal٠٧:٠١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤مهندسی مواد: بازپخت کردنگزارش
9 | 0
indignity٠٥:٣١ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤شرم، تحقیر، خواری، حقارت.گزارش
14 | 0
solstice٠٢:٣١ - ١٣٩٩/٠٨/١٩ویکی پدیا: در اصطلاح ستاره شناسی، خوریستان دو نقطهٔ دگرگشت زمستانی و تابستانی روی دائرةالبروج است که در بیشترین فاصلهٔ زاویه ای از استوای آسمان قرار ... گزارش
16 | 1
litotes٠١:٥٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٩واژه litotes به معنای تخفیف است. در ادبیات، اصطلاحی است که در آن، به جای بیان کردن چیزی، شکل منفی شده آن بیان می شود، مثلاً به جای "او احمق نیست"، "ا ... گزارش
9 | 0
cognate٠١:١١ - ١٣٩٩/٠٨/١٩هم خانواده برابر فرهنگستانی واژه cognate است.گزارش
9 | 0
tycoon٠١:١٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٨سلطان مثال: The currency tycoon سلطان ارزگزارش
21 | 1
histogram١٧:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٤بافت نگارگزارش
7 | 0
negation١٧:٠٠ - ١٣٩٩/٠٨/٠٢گرامر: منفی سازی منفی کردنگزارش
28 | 0
horticultural١٤:٣٤ - ١٣٩٩/٠٨/٠١مربوط به باغبانی، مربوط به کاشت میوه، سبزیجات و گل و گیاه.گزارش
14 | 0
ritualized٠٢:٠٥ - ١٣٩٩/٠٨/٠١تشریفاتیگزارش
28 | 0
clique٠٠:٢٣ - ١٣٩٩/٠٧/٢٩گروهکگزارش
9 | 1
veritable٠٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨درست و حسابیگزارش
7 | 0
machiavellian٠٣:٠٢ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨حیله گرانهگزارش
21 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهsubservient١٦:٤٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٢
• The press was accused of being subservient to the government.
مطبوعات متهم به چاپلوسی کردن برای دولت شد.
0 | 0
preponderance١٨:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/١٧
• The preponderance of evidence suggests that he's guilty.
بخش اعظمی از مدارک حاکی از این است که او گناهکار است.
12 | 1
forebear٠١:٢١ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠
• I'll come back to the land of my forebears.
من به سرزمین اجدادم بر می گردم.
5 | 0
exhort٠١:١٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠
• The governor exhorted the prisoners not to riot.
رئیس زندان، زندانی ها را نصیحت کرد که شورش نکنند.
9 | 0
spate٢٣:٥٢ - ١٣٩٩/٠٩/١٤
• The bombing was the latest in a spate of terrorist attacks.
آن بمب گذاری در سیل حملات تروریستی جدیدترین حمله بود.
5 | 0
vestige٠٦:٥٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤
• There's not a vestige of truth in the rumour.
ردی از حقیقت در شایعه وجود ندارد.
5 | 0
sieve٠٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٩
• Sieve the flour and cocoa powder into a bowl.
آرد و پودر کاکائو را در یک کاسه الک کنید.
2 | 0
soliloquy٠١:٥٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٨
• Hamlet's famous soliloquy, 'To be or not to be . . . '
تک گویی مشهور هملت، "بودن یا نبودن. . . "
9 | 1
ruminate٠٠:٥٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٨
• She ruminated for weeks about whether to tell him or not.
او هفته ها درباره اینکه به او بگوید یا نگوید اندیشید.
5 | 0
vituperation٠٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨
• She was unprepared for the flood of vituperation which descended on her from her critics.
او آماده سیل توهین هایی که از طرف منتقدین به سمتش روانه شد نبود.
5 | 0
maxim٠٣:٢٤ - ١٣٩٩/٠٧/١٧
• I believe in the maxim "if it ain't broke, don't fix it".
به ضرب المثل "سری که درد نمی کند دستمال نباید بست" معتقدم.
23 | 0