مدال‌های محسن خادمی

بازدید
٩٥
امتیاز کل
٢٧,٢٠٢
کل مدال ها
٤,٠٨١
طلا
٥٧
نقره
٢,٩٨٦
برنز
١,٠٣٨
نوع مدال

حداقل ٦٠٠ امتیاز در روز

٤٣
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

٨
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٦