.YOUNG MAN.

.YOUNG MAN. سید محمد موسوی
18
آبادان
مترجم
When God with me i don' t need anything else
Good luck guys

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcharming١٨:٣٦ - ١٤٠١/٠٥/٢٣دوستان به نظرم شما یکجوری ترجمه کردین مه انگار باره منفی داره ولی "اینطور نیست" معنی فریبنده و افسونگر نمیده و معنی "جذاب میده"و کاملا مثبت هستگزارش
23 | 0
autograph١٥:٠٨ - ١٤٠١/٠٥/٢٣do you wanna an autograph or something امضایی چیزی میخای ( جمله فیلم جوکر 19 )گزارش
12 | 0
protest١٤:٣٧ - ١٤٠١/٠٥/٢٣اعتراض *اعتراض به دولت معمولا، تظاهرات علیه ظلم گرسنگی گرونی و. . * Protester اعتراض کنندهگزارش
14 | 1
mount١٤:٠٨ - ١٤٠١/٠٥/٢٣معنی های اصلی رو میگم بهتون 1 اسم :کوه و کوهستان 2 افزایش یافتن مثال The tension mounts around the metro area تنش اطراف منطقه ی مترو افزایش یافت ... گزارش
12 | 0
trust٢٢:٥٠ - ١٤٠١/٠٥/٢٢تراست چیزیه که هیچ وقت به هیچ کس نباید داشته باشی Never trust on people , listen to my advice , other way you'll regretگزارش
12 | 1
KID٢٢:٣٧ - ١٤٠١/٠٥/٢٢نه دروغ گفتن هست که یکی گفته بود نه گول زدن فقط شوخی کردن هست و به بچه هم میگنkid معمولااز kiddingبرای شوخی کردن استفاده میشه دوستان بالا به اشتب ... گزارش
14 | 1
kidding٢٢:٣٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٢are you kidding me aren't ya? داری با شوخی میکنی نه؟ Just kidding فقط یه شوخی بود یا فقط داشتم شوخی میکردمگزارش
9 | 0
sociable١٨:٥٦ - ١٤٠١/٠٥/٢٢به کسی که خیلی راحت با ادم ها ارطبات برقرار میکنه و ما میگم "ادم اجتماعی" برعکس ادم خجالتیگزارش
9 | 0
لس انجلس١٨:٤٩ - ١٤٠١/٠٥/٢٢چقد تو خی داش این شهر ای خداگزارش
7 | 0
dive١٣:٠٦ - ١٤٠١/٠٥/٢٢اقای حسام مهدوی درسته در فوتبال معنی "تمارض میده" ولی توی فوتبال یه جا دیگه هم به علاوه ی این استفاده میشه* وقتی دروازبان با شیرجه توپ رو میگیره* گزا ... گزارش
16 | 0
partner١٢:٣٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٢اقای کاربر افسوس شریک جنسی نیست میتونه باشه ولی تنهایی نیست مختص جنس مخالف هم نیستگزارش
9 | 1
انجیل١٢:٢٧ - ١٤٠١/٠٥/٢٢هی باربی تو پس حتما فکر میکنی پیامبر دروغه امام حسین هم افسانه درسته دیدیدن چی نوشته میگه به نظره من خدا کسی رو نفرستاده و این پیامبرا برای معروف شدن ... گزارش
9 | 1
closet٢١:٣١ - ١٤٠١/٠٥/٢١ببینید قطعا فقط کمد معنی نمیده معنی دیگه هم داره در این جمله: Come out of the closet این جمله برای همجنسگرا هاست یعنی علنی کردن همجنسگرایان یعنی شخ ... گزارش
48 | 0
dawn١٢:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/٢١این ترانه رو حتما گوش کنید عالیه Dusk till dawn خب dawn یعنی بامداد همون اول صبح و معنی طلوع میده مثله طلوع یک امپراتوری جدید و خطور کردن هم معنی ... گزارش
18 | 0
till١١:٥٧ - ١٤٠١/٠٥/٢١دوستاااان اصلاا حنگ نکنید این مخففuntil کی حوصله داره بگه آنتایل یه تیل بگو حلهگزارش
21 | 1
frogman١١:٤٧ - ١٤٠١/٠٥/٢١غواصگزارش
7 | 0
sexpot١١:٤٣ - ١٤٠١/٠٥/٢١به زنی گفته میشود که داری جاذبه جنسی هستگزارش
9 | 1
heart attack١١:٢٣ - ١٤٠١/٠٥/٢١Heart قلب Attack حمله Heart attack حمله قلبی ( سکته ) Like if you likeگزارش
14 | 0
worthwhile١١:١٥ - ١٤٠١/٠٥/٢١Worthwhile با ارزش Worthless بی ارزشگزارش
12 | 0
actor١٠:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/٢١بعضی ها فکر میکننactor مختص مرده ولی اینجور نیست درسته بیشتر برای مرده ولی برای زن خودم دیدیم استفاده میشه ولی بیشتر مردگزارش
12 | 1
excuse٢١:٤٤ - ١٤٠١/٠٥/٢٠این کلمه باmeمعنی عذر میخام میده ولی به تنهایی این معنی رو نداره و معنی عذر و تقصیر داره She had an excuse for behave like that اون برای رفتار کرد ... گزارش
14 | 1
cherish٢١:١٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٠گرامی داشتن میتونه معادل خوب برای این کلمه باشه EXAMPlE : I cherish you من گرامی میدارم ( یعنی دوست دارم و ارزش قائلم ) I cherish those memory من ... گزارش
12 | 0
sundae١٨:٣١ - ١٤٠١/٠٥/٢٠نه اقااا میشه بستنی سادی یه نوع بستنیهگزارش
12 | 0
bless you١٨:٢٩ - ١٤٠١/٠٥/٢٠اقای بیگانه هر دیکشنری ای درست نیست که شما برو دوتا فیلم ببین یعد حرف بزن تو هر فیلم بعد عطسه استفاده نمیشه تو چوگل نوشتم کجا استفاده بکنیم bless ... گزارش
55 | 1
sir١٨:٢٠ - ١٤٠١/٠٥/٢٠چرا از خودت در میاری اصلا برای کسی که ناشناخته شده نیست برای محترمانه صدا زده مرد حالا هرکی باشه برای زد ma'am میتونه باشهگزارش
23 | 0
nerve٢٠:٢٤ - ١٤٠١/٠٥/١٩What a nerve چه پروو چه گستاخگزارش
25 | 0
jerk٢٠:١٨ - ١٤٠١/٠٥/١٩اقای ایبوی سانع واقعا چی میگی همه نظراتت علکیه نوشته violent وایلنت یعنی خشن کسی که خشنه چه ربطی داره اصلا؟؟گزارش
30 | 0
reliable٢٠:١١ - ١٤٠١/٠٥/١٩reliable is a person you can rely on itگزارش
23 | 0
share١٨:٥٠ - ١٤٠١/٠٥/١٩به تنهایی هم این کلمه میا حالا کجا میات؟ مصلا یکی داره یه سیب میخوره بش میگی share یعنی نصف نصف بخوریم و باهمگزارش
25 | 1
rush١٨:٤٨ - ١٤٠١/٠٥/١٩To rush someone کسی را هل کردن i didn't want to shot him they rush me and it happened من نمیخاستم بهش شلیک منم اونا"هلم "کردن و این اتفاق افتادگزارش
18 | 0
predict١٧:٣٦ - ١٤٠١/٠٥/١٩i predict Liverpool will make Manchester city laid😅گزارش
18 | 0
instrument١٧:٢٢ - ١٤٠١/٠٥/١٩هر ابزار و وسیله گفته میشه *ولی نود درصد" ابزار موسیقی" هست*گزارش
28 | 0
anyway١٤:٣٩ - ١٤٠١/٠٥/١٩اصلا هم میتونه باشه who need a big party anyway اصلا کی به یک مهمانی بزرگ نیاز دارهگزارش
18 | 0
negative١٤:٣٣ - ١٤٠١/٠٥/١٩متضاد positiveگزارش
16 | 0
while ago١٤:٣٢ - ١٤٠١/٠٥/١٩بهتره اول بدونیمwhile چیه بعد معنیش کنیم خب while یعنی در حالی که و. . . ولی از این معنی در اینجا استفاده نمیشه از معنی دومش یعنی "یک مقطع زمانی " مت ... گزارش
16 | 0
envious١٤:٢٧ - ١٤٠١/٠٥/١٩envious person , is someone who will be sad from others successگزارش
18 | 0
hide١٤:٢٤ - ١٤٠١/٠٥/١٩عالاوه بر پنهان کردن معنی پوست حیوان هم میده پوست کندن هم هستگزارش
23 | 0
coward١٤:١٩ - ١٤٠١/٠٥/١٩به کسی که ترسو باشه گفته میشه نه رد داده نه نامرده ادم ترسو و بزدلگزارش
39 | 0
suspect١٤:١٣ - ١٤٠١/٠٥/١٩بله علاوه بر مشکوک و مظنون به عنوان اسم. به معنی مشکوک بودن به کسی هم هست They suspects about you nowadays be careful اونا این روزا به مشکوک شدن مر ... گزارش
18 | 1
sentiment٢١:٥٩ - ١٤٠١/٠٥/١٨به نظرم "احساسات" معادل خوبی برای این کلمستگزارش
18 | 0
looks like٢١:٢٨ - ١٤٠١/٠٥/١٨واقعا که اخه حدس زدن؟ حس میکنم گولگ مترجم داره ترجمه میکنه انگار😅 خب معنی به نظر رسیدن چجوری استفاده میشه؟ اینجوری it looks like they're not in the ... گزارش
28 | 0
horrible١٧:١٤ - ١٤٠١/٠٥/١٨بنظرم اصلا معنی ترسناک نمیده و برای ترسناک از scary و . . . استف بکنید درست تره و این کمله معنی "خیلی بد"و وحشتناک نه ترسناک مصلا بوی وحشتناک ربطی ... گزارش
21 | 1
make up١٣:٠٤ - ١٤٠١/٠٥/١٨عالاوه بر معانیه کاربرIمعنی اشتی کردن Why you two don't kiss and make up چرا شما دوتا همو نمیبوسید و اشتی کنید و از خود در اوردن don't need to tel ... گزارش
25 | 1
stay down١٢:٥٣ - ١٤٠١/٠٥/١٨اینجوری استفاده "نمیشه خونسرد بودن اروم بودن" مصلا یکی عصبانی یا. . . بش میگی stay down اروم باش!گزارش
18 | 0
at all١٢:٣٦ - ١٤٠١/٠٥/١٨Can i touch yours - not at all میتونم مالتو لمس کنم نه اصلاااااا Like if you likeگزارش
18 | 1
sissyboy١٢:٢٣ - ١٤٠١/٠٥/١٨نمیدونم ولی وقتی تو گوگل بزنید sissyboy اصلا همچین چیزی نمیات اصلا پسر نمیات فقط دختر میاتگزارش
14 | 1
fired٢٢:٢٤ - ١٤٠١/٠٥/١٧fire اخراج کردن Fired اخراج شده Hire متضاد استخدام کردنگزارش
16 | 1
besides you٢٢:٢٣ - ١٤٠١/٠٥/١٧اون beside you هست که یعنی در کنار تو نهbesides you Besides you یعنی عاوه بر تو مثلا Besides you all of the people began criticizing عالوه بر تو ... گزارش
16 | 0
besides٢٢:٢١ - ١٤٠١/٠٥/١٧Beside وbesides باهم خیلی متفاوتن Beside در کنار مثل I feel comfortable beside her من احساس راحتی پیش اون میکنم Besides عاوه بر این his dad is d ... گزارش
18 | 1
rob٢٢:٠٠ - ١٤٠١/٠٥/١٧Ron سرقت دزدی Steal Pinch کش رفتنگزارش
14 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده