منو
هومن حاجی کریمی

هومن حاجی کریمی

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٥,٤٥٦
لایک
٥٦١
لایک
دیس‌لایک
٨٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٥٩١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٤٥٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٥٩١
لایک
لایک
٥٦١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٧

به طور طیعی، در طبیعت

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤٠

Stumped از دادن جواب عاجز شدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٧

منطبق با

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٥

Lie in Something to exist or be found in something وجود داشتن یا یافت شدن در چیزی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٥

هیپوکمپ یا اَسبک: قسمتی از دستگاه کناره ای ( سیستم لیمبیک ) مغز که مرکز یادگیری و حافظه می باشد.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
My in-laws and I get on.
دیدگاه
١٤

من و خانوده همسرم ( شریک زندگیم ) تفاهم داریم.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He seemed most amenable to my idea.
دیدگاه
٥

به نظر می رسد که آن آقا خیلی تمایل به پذیرفتن ایده ی من دارد. ( خیلی با من موافق هست، ایده ی من باب طبع او است )

تاریخ
٤ سال پیش
متن
They had three very amenable children.
دیدگاه
٤

آنها سه فرزند مطیع ( حرف گوش کن ) داشتند.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Syntax describes the rules by which words can be combined into sentences, while semantics describes what they mean.
دیدگاه
٠

"نحو" به بیام قواعدی می پردازد که برمبنای آنها کلمات با هم ترکیب شده، جملات را می سازند، در حالیکه "معناشناسی" به توصیف معنای آنها می پردازد.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He was a famously peppery lawyer.
دیدگاه

او وکیلی تند خو و بدزبان بود.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.