نوع مدال

پرسش با حداقل ٢,٥٠٠ بازدید

-
بپرس
-
خوابم میاد به انگلیسی چی میشه؟!؟🤔
٥ روز پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بهترین رویکرد یادگیری زبان چیست؟ از ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
study for a degree: عبارت "study for a degree" به معنای ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی جمله You didn't just have thes ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی ford در آدرس دادن چیه؟
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

-
بپرس
-
وقتی میگی because of ، دلیل رو به ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
یکی مانده به آخر در انگلیسی چی میشه ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
ترجمه این going on ?
٣ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
برای تقویت مکالمه انگلیسی بهترین رو ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
چگونه چیزی رو که میخوایم بگیم به ان ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٦٠ روز گذشته ثبت شده

-
بپرس
-
کوردی زبانه نه لهجه، چون اگه لهجه ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پرسش با حداقل ١,٠٠٠ بازدید

-
بپرس
-
خوابم میاد به انگلیسی چی میشه؟!؟🤔
٤ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
عبارت "kick the bucket" یک اصطلاح ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
make a detailed study: "Make a detailed study" به معنای ان ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
study for a degree: عبارت "study for a degree" به معنای ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٦٠ روز گذشته ثبت شده

-
بپرس
-
این رو از چت جی پی تی کپی کردم ممک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٣٠ روز گذشته ثبت شده

-
بپرس
-
It's not even in the Bible یا It ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
به زانو در آوردن به انگلیسی چی میشه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی این اصطلاح چیه؟ l'm onto you
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
birthday boy: پسری که روز تولدشه
٥ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

-
بپرس
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
این s چه نوع s ییه؟!؟
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
از چیزی زده شدن به انگلیسی چی میشه؟
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
خوابم میاد به انگلیسی چی میشه؟!؟🤔
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی freshening در این عبارت چیه؟!؟ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی ran well down در عبارت زیر چیه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی این عبارتhauled up
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت ١٠ دیدگاه

-
بپرس
٥ ماه پیش